Stockholmsbörsen föll 7% under maj och globala börser tappade 6%. Ökad oro i handelskonflikten och svagare ekonomiska indikatorer bidrog till fallen. Svagaste aktierna fanns i råvarusektorn. Denna majmånad var den 7e sämsta för svenska börsen sedan ALCUR FONDER startade i januari 2007.

 Makrobilden

USA: Samtidigt som handelskonflikten mellan Europa och USA mjuknade något så ökade motsättningarna mellan Kina och USA.  Huawei blockeras från marknaden, samtidigt som tullarna på Kinesiska varor mer än dubblades till 25%. Kina svarade med strafftullar på amerikanska varor och planerar att begränsa export av jordartsmetaller till USA. Metallerna är viktiga för bl.a. batterier. Sammantaget skapade detta oro i aktie- och räntemarknaden. När inköpschefsindex – ISM samtidigt föll till 53 (55) och andra indikatorer pekade på avmattning i USAs ekonomi återfick marknaden orosnostalgin från december 2018 och börserna föll i hela världen.

Europa: Brittiska premiärministern May avgick efter att för fjärde gången misslyckas med att få igenom ett Brexitavtal. Trots stimulanser som eldar på Europa framstår ekonomin som sval. Tillverkningsindustrin är i avmattning, industriproduktionen faller. Man kan notera att den enda ekonomi som växte var Storbritannien och så här långt har Brexitprocessen inte blivit den ekonomiska slakt för landet som ekonomer förutsåg.

Kinas inköpschefsindex indikerar kontraktion för tillverkningsindustrin i Kina. Tecken syns även på att kinesiska företag har utmaningar med försäljning och lönsamhet. Bilförsäljningen i Kina är svag precis som i övriga världen.

Svenska kronan stärktes något, men det förändrar inte trenden sedan 2013 av allt svagare valuta.

Riksbanken påpekade under månaden att hushållens skuldberg är den största risken för svensk ekonomi. Riksbanken ser ett behov av att banker ökar sitt bruttosoliditetskrav till 5%, för bättre krisberedskap.

 Bolag

Billerud meddelade att bolaget mottagit indikativa bud på Bergvik. Vår tes är att det finns stora övervärden i bl.a. Holmens skogsinnehav, värden som bör uppmärksammas i samband med en större skogsaffär i Sverige. Vi ser Holmen, som snart är skuldfritt, som en trygg investering som erbjuder bra riskjusterad avkastning.

Två bolag som vi tror på, både på kort och lång sikt är Dometic och ÅF Pöyry som båda höll kapitalmarknadsdag under maj. VD Juan Vargas på Dometic beskrev tillsammans med sitt management hur bolaget ska öka sin försäljning med 10% årligen genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Organisk tilllväxt ska komma genom en breddad produktportfölj där man drar nytta av sina kärnkompenser i närliggande områden, vilket breddar den addresserabara marknaden. Förvärv kommer adderas och finansieras via ett stark kassaflöde. Marginalmålet höjdes också från 15% till ett intervall om 16-17% och genom att minska antal produkter, standardisera mellan regioner och konsolidera inköp mot leverantörer, är det trovärdigt enligt vår mening. Vi beskrev kort våra tankar kring ÅF Pöyry i månadsbrevet för mars. Kapitalmarknadsdagen visade att bolaget är väl positionerat för att bygga framtidens samhällen och att bolaget står starkare efter förvärvet av Pöyry.

ALCUR

ALCUR var upp 0.8% under maj och har stigit 3,2% under 2019. Långa positioner i ÅF Pöyry, Fjordkraft, Elekta och Medistim bidrog positivt liksom korta positioner i SHB, Munters och XXL. Holmen, Trelleborg och Actic påverkade avkastningen negativt.

ALCUR Select – firade 1 år

SELECT steg 0,8% efter avgifter och har därmed stigit med 28% under 2019 och 34,4% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp 11% sedan fondens start. Fondens bästa innehav i maj var Fjordkraft, Better Collective Vitec samt kortpositioner i XXL, Scandic och SHB.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.