Marknad
Stockholmsbörsen (SBX) föll -2,3% under maj. Stora bolag fortsatte gå bättre än de mindre. Carnegie Småbolagsindex (CSX) tappade -5,0%. Globala MSCI World föll -0,1% medan SP500 steg 0,4%. Noterbart är att volatiliteten på aktiemarknaden nu är den lägsta sedan pandemin bröt ut.

Bredden i årets uppgång, eller rättare sagt bristen på bredd, får stort fokus. Tydligast illustreras detta i SP500 index som står på +12% för 2023 där 7 bolag (Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla och Nvidia) är upp +54% sedan årsskiftet och övriga 493 aktier är i stort sett oförändrade. I Norden är uppgången inte fullt så koncentrerad men stora verkstadsbolag och kvalitetskorgen har stått för stor del av indexökningen. Av de 300 bolagen i CSX gick 225 minus i maj och medianaktien tappade 7,5%.

AI febern fortsätter och det syns även på aktiemarknaden där tex Goldman Sachs AI-korg nu är upp +56% sedan årsskiftet. Helt klart är att AI kommer förändra väldigt mycket i vårt samhälle men jakten på AI case just nu känns lite 1999. . Avkylande kommentarer kom från den kinesisk-amerikanske sci-fi författaren Ted Chiang som skrev: ”It’s amazing that these sorts of things can be extracted from a statistical analysis of a large body of text. But that does’t make the tools intelligent. Applied statistics is a more precise descriptor…but its not as sexy”. Oavsett så är ämnet mycket spännande och något som diskuteras alltmer frekvent på våra bolagsmöten.

Bolag
Vi har under våren ökat vårt innehav i AAK. AAK har under lång tid levererat stabil vinsttillväxt genom en tydlig strategi där man fokuserat på produkter med högre förädlingsvärde och mindre på volym. Ett bevis på detta var i första kvartalet 2023 då rörelseresultatet steg 43% samtidigt som levererade volymer var ned 6%. I tillägg till mixförbättringar jobbar bolaget också aktivt med produktivitetsförbättringar, vilket enligt vår uppfattning var en viktig faktor i det starka resultatet under första kvartalet. Det bör ha en stor potential att bidra till vinsterna kommande åren. Bolagets affärsmodell innebär att man säkrar priserna på insatsvaror samtidigt som man låser i priset mot kund så att vinstutvecklingen inte ska vara beroende av rörelser i råvarupriser. En nackdel är att i ett läge där råvarupriserna stiger så binder bolaget relativt mycket rörelsekapital. Givet nedgången i många råvaror ser vi dock framöver att det kommer ge bolaget ett starkt bidrag på kassaflödet. Förvärv har varit bidragande men i mindre grad de sista åren, men i takt med en relativt stark balansräkning och vår förväntan om mycket starka kassaflöden bör det finnas god potential för ytterligare förvärv.

Svenska storbanksaktier fortsatte utvecklas svag under maj, smittade av den amerikanska bankoron som uppstod i mars samt oro från utländska investerare över svenska bankers fastighetsexponering. En potentiell bostadsbubbla och den höga skuldsättningen hos privatpersoner tynger utsikterna för sektorn. Vi tycker att oron är aningen överdriven för tillfället och har under maj ökat i Handelsbanken som med sin stabila historik och mycket konservativa kreditgivning känns attraktiv kring 7x vinsten. Dessutom är balansräkningen för stark och vi tror att redan goda utdelningar kommer toppas med lite extra för en total direktavkastning upp mot 15% per år under några år. Det borde vara en avkastning som räcker för att slå börsen även om värderingen förblir låg. Risken i aktien är att räntan kommer ned och vinsten faller, men vi anser att värderingen redan tar höjd för det.

ALCUR
Alcur tappade -0,4% under maj efter en svagare sista vecka på månaden. Sedan årsskiftet är avkastningen +2,3% och på de senaste 12 månaderna +8,0%. Fondens relativa högre exponering mot medelstora bolag hade viss negativ påverkan på avkastningen.

Två av fondens större innehav, Securitas och Alleima, påverkades negativt av indexförändringar, vilket drog ner aktierna mot slutet av månaden. Även två andra viktiga positioner, Addnode och Essity, tappade en del efter stark utveckling i inledningen av året. Alla 4 aktier har inlett juni positivt där vi är särskilt glada över ytterligare ett kvalitetsförvärv av Addnode vilket kommer höja EPS med ca 8-10% med bibehållen stark balansräkning. Flera av fondens korta positioner bidrog bra under månaden. Bland långa positioner var det Chemometec, Bewi och Bonesupport som utvecklades bäst.

I ALCUR dissekerar vi portföljens exponering och avkastning noga enligt de statistiska modeller vi tillämpar. Målet är att alltid förstå varför fonden beter sig som den gör och kunna agera tidigt vid behov. Hittills i år har fondens kortbok kraftigt underpresterat index vilket är mycket positivt för att skapa god alpha och därmed god riskjusterad avkastning. Samtidigt har vi, med facit i hand, haft en för defensiv långbok med för lite exponering mot cykliska verkstadsbolag och högt värderade kvalitetsbolag. Nettoexponeringen har legat fortsatt stabilt mellan 10 till 15% dvs årets avkastning är i huvudsak skapad via aktievalen.

ALCUR Select
Under maj tappade Select -2,87% och är därmed +4,91% sedan årsskiftet. Carnegie Småbolagsindex sjönk med -5,0% under maj och står på +5,0% för 2023. Proact, Catena Media, Alleima, Essity och Securitas hade störst negativ påverkan på avkastningen i maj medan Bewi, Chemometec, Munters, QT Group och flera korta positioner bidrog mest positivt.

ALCUR Grow
Grow A tappade -2,68% i maj medan Grow B sjönk -2,75%. Respektive andelsklass står på +5,23% och +4,89% för 2023. Bewi, Bonesupport, Medcap, Rugvista och Kambi var bästa bidragen under maj. Catella, Catena Media, I-Tech och Securitas bidrog negativt.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor. / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.