Marknad
Stockholmsbörsen var ned -1,2% under maj och småbolags-index fortsatte att underprestera med en nedgång på -2,2%. Bland de globala aktieindexen var rörelserna under månaden fortsatt stora, men slutade ändå relativt oförändrade. SP500 stängde på +0,2% och MSCI World på -0,2%. På bolagsfronten noterar vi att flera bud presenterades på bl.a. Swedish Match, Leo Vegas, Mercell och Örn Software. De sista bolagsrapporterna var fortsatt blandade och reaktionerna stora åt båda håll.

Kriget i Ukraina är nu inne på sin fjärde månad och EU har annonserat ytterligare sanktioner samtidigt som Ryssland svarat med att stänga gasleveranser till ytterligare några länder som inte accepterar att betala med rubel som valuta. Ett historiskt beslut presenterades när Sverige och Finland annonserade sin Natoansökan. Shanghai har börjat öppnas upp efter 2 månader av nedstängning men det återstår stora utmaningar inom leveranskedjan och globala företag är väldigt aktiva i att utvärdera nya sätt för att säkra sin produktion på sikt.

På makrofronten var det ingen överraskning från FED denna månad då centralbanken höjde räntan 50 baspunkter, vilket var i linje med förväntningarna. Även om inflationsdata visade en lägre år/år takt i maj än april så är det tydligt att centralbankerna har mycket jobb kvar i att bekämpa inflationen. Vi närmar oss nu (till slut) ett stop av stimulanser men det är lång väg kvar om vi ska normalisera centralbankernas balansräkningar. Nedan graf illustrerar balansräkningarnas (svart) korrelation med aktiemarknaden (blå).

Bolag
Securitas är ett innehav i både ALCUR och Select. Aktien handlar nära samma nivåer som den bottnande kring i Covidkraschen, trots att bolaget senaste 12 månaderna har presterat sitt högsta EBITA någonsin. Securitas har historiskt kunnat skicka löneökningar vidare till kunderna vilket bör vara möjligt även i nuvarande makromiljön med stigande inflation. Vi tror aktien pressats av tekniska orsaker – en kommande nyemission i samband med förvärv av Stanley Security.

Mintra finns i samtliga fonder med störst vikt i Select, följt av Grow. Bolaget arbetar med utbildning med slutmarknader inom energi och kryssningsfartyg. Efter motvind under coronapandemin är det marknader som idag växer kraftigt. Orders ökar nu snabbare än försäljningen och vi räknar med starka rapporter framöver. Balansräkningen är stark och vi ser stora möjligheter till värdeskapande förvärv.

Bonesupports produkt Cerament G innehållande antibiotika godkändes för behandling vid beninfektion i USA. Aktien steg med 49% på dagen när beskedet annonserades då detta öppnar för fortsatt stark långsiktigt tillväxt i USA. Risken i bolagets operationella utveckling har enligt vår bedömning minskat. Bonesupport utvecklades starkt innan beskedet i USA eftersom produkten – med mindre infektionsproblem – anses vara bättre för patienterna. Tack vare att produkten är subventionerad gynnas även sjukhusen ekonomiskt samtidigt som säljarna har incitament att marknadsföra Cerament G givet att produkten kostar mer än dubbelt å mycket som den nuvarande Cerament BVF. Bolagets kostnadsbas är relativt stabil och vi räknar med kraftigt stigande vinstmarginaler de kommande åren.

ALCUR
Maj var ytterligare en volatil månad där vi efter en bra start till slut stängde månaden med en avkastning på +0,3%. Fonden ligger per sista maj på +2,5% sedan årsskiftet. Vi har ökat vår nettoexponering en aning, delvis av respekt för att börsen kommit ned mycket men också för att balansera en generellt ganska defensiv karaktär på många av de bolag vi äger. Vår långbok var upp 0,5% i maj och innehaven i kortboken var ned 0,4% (dvs positivt bidrag till avkastningen). Bidragsgivarna var relativt jämnt spridda på flera namn där Trelleborg bidrog mest. Lindab fortsatte sin kräftgång och var den aktie som kostade oss mest och har nu tappat 40% från toppen. Lindabs balansräkning är stark. Vi tror en sämre byggkonjunktur kan ge förutsättningar för kapitalallokering i detta välskötta bolag.

ALCUR Select
Avkastningen i maj blev +0,1% och sedan årets start har fonden avkastat -11%. Totalt sett utvecklades lång- och kortboken relativt jämnt under månaden. De bästa bidragen kom från Bewi, Catella, Medcap och IAR. På negativa sidan fanns också innehav i långboken: Lindab, Formpipe, Addnode, Karnov, Nwg, Precio Fishbone, Msab. I maj fyllde Select 4 år. Fonden har avkastat 203% sedan starten i maj 2018 medan småbolagsindex gått upp 77% och nordiskt brett index +51%. Risknivån mätt i form av standardavvikelse har varit 14% för fonden mot 20% för index. Vår ambition med fonden är att över tid slå aktieindex men med en lägre risknivå.

ALCUR Grow
Grow A steg 1,01% i maj och Grow B steg 0,94%. Sedan årets start är avkastningen för respektive klass -15,4% och -15,7%. CSX ligger på -22,2% per sista maj. Bonesupport blev månadens bästa bidragsgivare efter nyheterna om godkännande. Bewi, Medcap, Norva 24 bidrog positivt. Arise, Seafire och Rugvista hade störst negativ påverkan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.
Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter