Marknad
MSCI World steg 1% under maj medan nordiska aktieindex var upp ca 2%.

Inflationsdata har naturligtvis fortsatt vara i fokus och saken tydliggjordes 12e maj när amerikanska inflationsdata visade på en takt på 4,2% mot året innan vilket var den högsta siffran sedan 2008. Volatiliteten steg och en ny våg av försäljningar av tillväxtaktier följde. Mot slutet av månaden dämpades inflationsoron återigen och FED upprepade så klart sitt mantra att inflationen är temporär. Goldilocks scenariot med låga räntor, stark tillväxt och extrem likviditet fortsätter ett tag till. Alla ögon (och öron) är på Feds tankar kring minskning av obligationsköpen.

Bolag
ISS aktien var en stor förlorare under 2020 men har under 2021 utvecklats starkt. För bolaget var 2020 något av ” Annus horribilis” med en kombination av en IT-attack, pandemins påverkan på efterfrågan men också stora omstruktureringskostnader i samband med att en ny VD tog över. ISS har under de senaste 25 åren visat på en tydlig marginalstabilitet kring drygt 5%, men nu är förväntansbilden att bolaget strukturellt fått lägre marginaler efter det mycket svaga 2020, vilket vi tror är felaktigt. På historiska marginaler är aktien fortsatt lågt värderad och givet att vi tror att ingenting har förändrats strukturellt för bolaget ser vi det som ett rimligt scenario.

Thunderful gjorde en IPO i slutet av 2020 och började sin börshistoria med att missa estimaten i samband med sin första kvartalsrapport. Det fick aktien att pressats kraftigt i slutet av februari, efter att ha stigit väldigt starkt från kursen vid börsnoteringen. Vi deltog i börsnoteringen och köpte mer aktier efter fallet på den första kvartalsrapporten. Bolaget noterades för att få en kassa att investering i förvärv, vilket vi nu väntar på att bolaget ska genomföra. Vår bild är att den tillväxten inte är prissatt i aktien och vi ser goda möjligheter till både högre vinster och multiplar kommande år.

Biotech är normalt en sektor som är alldeles för svår för oss men vi tycker att säkerhetsmarginalen i att köpa Sobi har blivit för stor. Aktien är tillbaka på nivåer där den senast befann sig när börsen stod som lägst under Covid-utbrottet och sentimentet känns iskallt. Vi bedömer att marknaden i nuläget värderar bolaget enbart utifrån basaffären och att aktiekursen implicerar att den ska falla i all evighet. Då sätter man inget värde på den forskningsportfölj med preparat i sen fas som bolaget byggt upp under de senaste åren. Även om det slutliga värdet är svårt att bedöma tror vi att sannolikheten för ett antal lyckade läkemedel motiverar åtminstone en dubbling av aktien inom några år.

Pricer fortsätter att skörda framgångar och har senaste halvåret annonserat nya orders till ett värde av ca 430msek fördelat på flera olika kunder och marknader. I maj fick bolaget orders från Coop Norge och Best Buy Kanada. Det är uppenbart att allt fler ser fördelar med Pricers lösning och penetrationen globalt är fortsatt väldigt blygsam. Bolaget har i genomsnitt vuxit 15% per år de senaste 10 åren men mycket tyder på att marknaden är i färd med att växa ännu snabbare framåt. Förra året växte Pricer 75%. Värdering nu ca 20x rullande 12 månaders EBIT.

Lindab står inför en spännande period av sencyklisk återhämtning, kraftiga prishöjningar, accelererad förvärvstakt och slutligen bör vi få se god effekt av det senaste årets investeringar i bl.a. automatisering. Vi tror det finns goda förutsättningar för bolaget att överträffa förväntningarna kommande 12 månader.

Addnode gjorde ett typiskt förvärv i form av Procad Irland som omsätter 50msek på låga multiplar (5-7x EBIT) även utan synergier. Relativt omgående får man synergier i form av att bolaget blir Platinum partner till Autodesk vilket bör förbättra bruttomarginalen. Utöver detta finns goda förutsättningar att sälja Addnodes egna mjukvaror till Procads kunder.

ALCUR
Fonden sjönk med -0,25% i maj vilket innebär +1,94% på helåret 2021 och +16,3% senaste 12 månaderna. Totalt sett utvecklades lång och kortboken relativt lika. Bäst bidrag kom från ISS, Lindab, SBB, Essity, AstraZeneca och Nyfosa. Ambea och Kesko var de två stora negativa bidragsgivarna. I slutet av förra månaden minskade vi exponeringen mot bank som gått väldigt starkt sedan årsskiftet och istället har vi ökat i några andra defensiva namn som Essity, AstraZeneca och ISS. Vid månadens slut ligger fondens netto på ca 14%.

ALCUR Select
Select steg med 0,73% i maj och är upp 64% senaste 12 månaderna. Bäst bidrag kom från Lindab, Addnode, Catena Media, Idun och Chemometec. Sämst gick positionerna i Ambea, Mintra, Pricer, Catella och Admicom.

ALCUR Grow
Fonden tappade -0,32% under maj och är upp 22,45% sedan starten i januari i år. Månadens stjärna var Idun som utvecklades starkt under månaden efter sin Q1 rapport. Andra bidrag kom från ISS, SBB, Photocure och Linc medan Ambea, Mercell, Ecoclime, Bewi och Catella hade negativ påverkan på avkastningen.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas