Maj 2018

Globala börser steg 1% under maj medan Stockholm föll ca 1%. Efter kvartalsrapporter dominerade nyheter kring regeringskrisen i Italien och handelskriget mellan USA och Europa. Oljepriset noterade 4-årshögsta. Volatiliteten föll.

Makrobilden

Amerikansk huspriser stiger och arbetslösheten är låg. Industriproduktionen och orderingång fortsätter öka men i långsammare takt och ISM bromsar in från höga nivåer. FED ändrade inte ränta. Däremot ändrar Trump både USA:s utrikes och handelspolitik. Till Europas förskräckelse drog USA sig ur Iranavtalet och polemiken kring handelssanktioner och strafftullar börjar övergå till handling. Effekt på marknaden var dock begränsad. Inköpschefsindex (PMI) i Europa föll tillbaka något. Intrycket av att Europas länder splittras förstärktes av att de två Euro och Europakritiska partierna Lega och M5S efter tumult bildade koalitionsregering i Italien. Räntorna steg snabbt och kraftigt i flera medelhavsländer. Samtidigt föll räntan i bl.a. Tyskland och Sverige. Bytesbalanserna är sedan många år en utmaning för Europas svagaste ekonomier.
Svenska 10-årsräntan har på kort tid fallit från 1% till ca 0,4%. Riksbanken står fast vid sin penningpolitik för att försvaga kronan. Bostadsmarknaden är osäker och hushållens skulder stiger fortsatt snabbare än inkomsterna. Valutaosäkerheten i världen är stor även om detta får begränsat medialt utrymme och bl.a. Turkiska Liran tappar kraftigt.

Bolagsbilden

Svenska cykliska bolag drabbas av osäkerhet till följd av fallande konjunkturindikatorer. Risken för handelskrig och nya tullar påverkar bolag negativt. SSAB föll under månaden. Enligt bolaget är påverkan av tullarna begränsad eftersom man har produktion i USA.

Skanska rapporterade sämre än väntat även efter justeringar för nedskrivningar och kapitalvinster. Orderingången var svag. Vinstprognoserna justerades ner och aktien värderas till 10 ggr vinsten med 5% direktavkastning.
Telia har sakta men säkert, efter avyttringar i Centralasien, börjat uppfattas av marknaden som mer aktieägarvänliga. Bl.a. genom sin disciplin att avstå TDC affären p.g.a. pris, samt införa aktieåterköp. Viss besvikelse syntes på kursen efter en stark period när rykten om att man vill köpa Bonnier Media (TV4 och Cmore) dök upp under maj. Vi är inte lika bekymrade som marknaden kring denna eventuella affär, men aktien kommer må bäst av en tydlighet om strategin framöver från bolaget. Bostadsutvecklare sänker priser på nya projekt och försäljningen är trög. Under maj gick bostadsutveckare i konkurs och de flesta aktierna noterade nya bottennivåer. Kommande halvår blir avgörande för nyproduktionsmarknaden som vi fortsätter att följa noga.

Det lilla norska bolaget Saferoad, som tillverkar vägsäkerhetsprodukter köps ut från börsen till en kurs som motsvarar noteringskursen för ett år sedan. Bank och fondförvaltaren Catella gör en strategisk översyn för att eventuellt avyttra bankverksamheten, som binder mycket kapital och drar legala kostnader. Vår streamingfavorit Storytel lanseras i Sydamerika och fortsätter växa antalet abonnenter kraftigt utanför Sverige. Aktien steg rejält under månaden.

ALCUR

ALCUR steg 1,82% efter avgifter under maj, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 70% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 54%. Bidrag kom både från fondens långa och korta positioner. Utveckling under maj kom från många innehav där de mest positiva bidragen kom från Storytel, Humana, Addnode och Elekta. Negativa bidrag kom från Telia, Skanska och SSAB.

ALCUR SELECT

SELECT steg 1,28% efter avgifter under maj och jämförbar aktiemarknad föll marginellt. Positiva bidrag kom från Formpipe, Beijer Electronics, Catella, Actic Group och Saferoad. Skanska, Inwido och Ambea påverkade negativt. Vi fortsätter att, baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, arbeta med att skapa god riskjusterad avkastning. Ett övergripande antagande är att svensk ekonomi och detaljhandelns lönsamhet kan påverkas negativt av, högre räntor, svagare bostadsmarknad och konkurrens från internetaktörer. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.