Världens börser, liksom Stockholmsbörsens index, ökade 5% i maj. Basmetaller såg positiva utvecklingar och oljepriset återhämtade sig delvis från massiva fall i april. Centralbankernas stimulanser driver börserna.

Marknad
Ekonomiska indikatorer försvagades. Amerikanska ledande indikatorn för inköpchefer (ISM) föll från 49,5 till 41,5, men det var ändå strax över prognoserna. En historiskt unik siffra för nya arbetslösa i USA på 21 miljoner släpptes och arbetslösheten motsvarar nu ca 15% (4% i april). Tonen i handelskonflikten mellan USA och Kina höjdes återigen under maj bl.a. till följd av Kinas ökade inflytande i Hongkong.

Europeiska ekonomierna har drabbats hårt av nedstängningen till följd av covid-19. PMI som landade på extremt låga 18 i april rekylerade till 35 under maj. BNP väntas backa ca 8% vilket är ett av de snabbaste och största fallet i historien.

Nyheter kring olika covid-19 vaccin har fortsatt att påverka sentimentet på börsen under månaden och vi tror det kommer förbli en viktig datapunkt för riskaptiten i närtid. Det andra tydliga temat under månaden var ”öppna upp” vs ”stanna hemma” rotationen. I mitten av maj inleddes därmed ett skifte där value-bolag, många av vilkas aktier utvecklats svagt, började hitta ny styrka på börsen. Denna rotation ur tillväxt och in i värdebolag stärktes rejält sista dagarna i månaden. Bolag som Scandic Hotel, Intrum, Mekonomen och HM steg kraftig. Rotationen drevs också på av att skilnaden i kursutveckling mellan aprils vinnare och dessa bolag helt enkelt blivit för stor.

Bolag
Fonderna deltog i i Bonesupports nyemission. Pengarna ska användas för att accelerera kommersialiseringen av bolagets produkter för behandling av skelettskador. Det unika med bolagets produkt är att den appliceras på frakturen och ombildas till ben i de hålrum som skapat i sklettet. Produkterna är patenterade, väl dokumenterade med mer än 160 forskningspublikationer och har använts vid ca 50,000 operationer. De fördelar som dokumenterats är bl.a. minskade problem med infektioner, kortare konvalecens – sjukhusvård, färre amputationer. Sammantaget ger produkten, förutom en förbättrad patientupplevelse, minskade totalkostnader för vården. Vår tro är att produkterna fortsätter få ökat genomslag när fler och fler använder produkterna. Enligt bolaget är ortopeder som lärt sig använda produkten lojala återkommande användare, vilket gradvis skapar en stabil försäljning. Givet att bruttomarginalen är strax under 90% kommer ökad försäljning ge kraftigt utväxling på resultatet, förutsatt att en stor andel av omkostnaderna är relativt fasta.

Bonesupports egen ambition är att kommande år, efter 2020 – som påverkas av Covid-19 – växa omsättningen med 40% per år, vilket vi tror är möjligt närmsat åren. Vid slutet av 2020, väntas också besked om myndighetsgodkännande gällande en av bolagets produkter med antibiotika behandling (Cerament G). Denna har potential att accelerera tillväxten i USA och skapa intresse från andra aktörer. Givet att bolaget lyckas växa enligt sina ambitioner kommer aktien – när vi blickar några år fram i tiden – handla till låga ensiffriga multiplar.

Vi började investera i Pricer straxt under 10 kronor för 2 år sedan. Bolaget har mitt i coronakrisen erhållit en order om cirka 100 MSEK från den nederländska dagligvarukedjan PLUS Retail, med fler än 265 butiker runt om i Nederländerna. Detta är Pricers första stora order som innehåller bolagets molnlösning ”Pricer Plaza”. Vi ser en stor potential för Pricer att bygga signifikanta återkommande mjukvaruintäkter på lång sikt både på nya och befintliga kunder. Coronakrisen har om något ökat intresset för Pricers produkter som ökar produktiviten för handlare inte minst genom den växande försäljningen av ”upphämtning i butik” Denna kategori växte med 188,1 procent under april i Sverige, vilket är långt mer än hemleveranser. Pricers teknik ökar produktiviteten när en handlare plockar ihop en matkasse i butiken.

ALCUR
ALCUR steg 0,73% under maj vilket innebär att fonden är upp 4,11% 2020. Under samma period är nordiska börsindex ner 2,5%. Positiva bidrag kom främst från NetEnt, Stillfront, I-Tech, Nordic Water Proofing, Electrolux och SCA. Negativt bidrag kom från enskilda blankningar, främst i investmentbolag samt OMX termin. Nettot ligger kring 11% vid slutet av maj.

ALCUR Select
SELECT steg 6,8% under månaden, vilket innebär att fonden är upp 13,8% 2020. Samma period är CSX index ner 7,6%. Fondens bästa innehav var Admicom, Pricer, NetEnt, Nolato, Bredband2, Fjordkraft och Addnode. Negativa bidrag kom främst från OMX termin samt blankningar i industribolag samt investmentbolag.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!