Marknad
MSCI World steg 2,4% under juni medan OMX steg 1% och CSX (småbolag) var oförändrat mot månaden innan. Månadens huvudnummer var FED:s möte den 16e juni där man aviserade att man planerar att höja räntan ett år tidigare än väntat. Den inledande pressen på aktiemarknaderna som följde avtog dock snabbt när marknaden valde att fokusera på tillväxten i närtid. En följd av detta blev att Nasdaq gjorde en stark comeback och var upp hela 5,4% under månaden.

Med vaccinationer som rullar på i världen är vårt grundscenario att det mesta kommer vara som normalt från 2022 och framåt. Vi har generellt flera positioner i bolag som gynnats av Corona situationen på kortsidan och bolag som vi tror temporärt drabbats – men vars utsikter på lång sikt inte ändrats – på långsidan.

Bolag
Den största bidragsgivaren under månaden var ett arbitrage där vi köpte inlösenaktier i Kinnevik som motsvarade aktier i Zalando och blankade Zalando emot. Situation var unik för de 15 år vi drivit fonden då det var ett arbitrage som, givet vår fonds storlek, erbjöds med hög likviditet. Som mest var spreaden drygt 10% i praktiken riskfri avkastning på relativt kort tid och vårt snitt blev ca 7%. Anledningen till att arbitraget uppstod tror vi var att svenska ägare av Kinnevik inte vill äga en tysk aktie (Zalando) eftersom den inte ingår i index. Att sälja ut inlösenaktierna med en rabatt på över 10% mot det underliggande värdet är förstås en stor förlust för många svenska sparare.

Vi beskrev vår syn på ISS i föregående månadsbrev och under juni fick vi bra betalt för positionen. Vår tes är att historiska marginaler är rimliga över tid givet stabiliteten i detta historiskt och det faktum att alla kostnader i praktiken är rörliga över tid.
ALCUR
Fonden steg med 0,76% i juni vilket innebär +2,7% på helåret 2021 och +12,8% senaste 12 månaderna. Zalando blev bästa bidragsgivare i juni följt av ISS, AstraZeneca, Telia och Lifco. Fondens korta position i Kesko hade störst negativ påverkan på avkastningen. Övriga negativa bidrag kom från Ambea, Kindred, Lundbergs och Thunderful. Av dessa har de 3 långa innehaven i skrivande stund rekylerat upp i juli.

Risknivån i form av standardavvikelse har under 2021 varit på motsvarande nivå som under de senaste 5 åren – ca 3,2%. Nettot vid slutet av månaden låg på 13%. Som vi beskrivit tidigare sätter lägger vi stor vikt vid att fonden följer sin manual för strategi och riskkontroll. Det är fondens DNA.

ALCUR Select
Select sjönk med -1,35% i juni och är upp 50% senaste 12 månaderna. Den negativa avkastningen beror på svag utveckling i långboken som var ner 0,8% i snitt. Sämst gick vårdbolagen Ambea och Humana samt it-bolagen Formpipe och Proact. Det är 4 bolag vi ser stor uppsida i på sikt. Positivt bidrag under månaden kom främst från Idun, Chemometec, ISS, ABG och Getinge. Fondens risknivå (standardavvikelse) ligger på 10%, fortsatt klart under aktieindex motsvarande på 14%.

ALCUR Grow
Avkastningen för juni blev +0,14% för andelsklass A och +0,07% för B. Fonden är upp 22,6% sedan starten i januari i år. För andra månaden i rad var Idun bästa bidragsgivare efter att ha annonserat ytterligare intressanta förvärv. Andra bra bidrag kom från Exsitec, ISS, Zalando och nya innehavet Seafire. Störst negativ påverkan på avkastningen i juni hade Ambea följt av Kindred, Thunderful, Photocure och I-tech.

Organisationsförändring
ALCUR FONDER växer och består idag av 3 fonder som med tydliga profiler kompletterar varandra i risknivå och inriktning. Vår totala förvaltade volym uppgår till över 8 mdr SEK. För att stärka den operativa funktionen har bolaget anställt Petter Mattsson som COO. Petter kommer senast från Fondbolagens förening. Vi förtydligar även förvaltningsorganisationen på så vis att Johan Klevby tar rollen som bolagets CIO, med övergripande ansvar för förvaltningen, risk management och förvaltarteamet. I samband med detta blir Erik Eikeland huvudansvarig förvaltare för fonden ALCUR, som fortsatt förvaltas gemensamt av hela teamet. Wilhelm Gruvberg är ansvarig förvaltare för Select och Mikael Holm är ansvarig förvaltare för Grow. På detta sätt tydliggör vi rollerna i bolaget, stärker förvaltningen och får en robust organisation som ger oss möjlighet att fortsätta leverera marknadsledande avkastning med sunt risktagande.

Erik har hos tidigare arbetsgivare och på ALCUR visat att han är en mycket skicklig förvaltare. Han har skolats i den investeringskultur som ALCUR står för och fonden förvaltas vidare enligt samma filosofi och strategi som gällt sedan start 2007. Vår uppfattning är att vi nu har den starkaste förvaltaruppställningen vi haft på ALCUR FONDER. Teamkänslan värderas högt, alla förvaltare bidrar till alla fondernas utveckling i tydliga ansvarsområden, med gemensam grundsyn på risktagande.

Du är varmt välkommen att höra av dig till CEO Niclas Röken om du har frågor.

Varma sommarhälsningar från

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas