Juni 2018

Globala börser var liksom Stockholmsbörsen oförändrade under juni. Utvecklingsländer utvecklades svagare. Media och läkemedel var vinnarsektorer samtidigt som råvaror och IT tillhörde förlorarna.

Makrobilden

Amerikansk ekonomi är fortsatt stark även om den mattas från höga nivåer. Inköpschefsindex orderingång visar starka siffror samtidigt som arbetslösheten faller och huspriser stiger. FED höjde räntan med 25 punkter till 1,75% vilket var i linje med förväntansbilden. ECB lämnade däremot räntan oförändrad och flyttade även fram den förväntade räntehöjningen till 2019. Inköpschefsindex faller fortsatt och tillväxtprognoserna justeras ner. Ännu sämre verkar det politiska samarbetet i Europa vars senaste motgång är brist på samsyn gällande migrationspolitiken, vilket riskerar Merkels position.
Relationen mellan USA och Nordkorea förbättras från hot om raketkrig i början av året efter att Trump och Kim Jung Un träffats i Singapore. Istället intensifieras handelskonflikten mellan USA och världen. USA avser införa tullar om 50mdr USD mot Kina till följd av landets intrång i IP-rättigheter. Svenska 10-årsräntan föll till 0,45% och kronan försvagades. Hushållens skulder stiger fortsatt snabbare än inkomsterna och fastighetsmarknaden är osäker, främst gällande nyproducerade bostadsrätter, dvs inget nytt. Svenskt konsumentförtroende faller. Valutaosäkerheten i världen är stor även om detta får begränsat medialt utrymme. Kinas ekonomi (och valuta) anser vi extra viktiga att följa i närtid.

Bolagen

Fonden har i månaden ett nytt innehav i form av finska Kojamo som äger bostäder i Finland. Kojamo noterades under perioden och har fått en bra start. Fokus är Helsingfors och mindre lägenheter. Givet urbaniseringstrenden och den goda hyresutvecklingen finns bra förutsättningar för värdeskapande. Vi ser möjlighet till en rimlig avkastning till låg risk från IPO kurs EUR 8.50 där den värderades med stor rabatt på ett konservativt beräknat NAV.  Innehavet i sportboksleverantören Kambi utvecklades mycket starkt under månaden pådrivet dels av att bolaget meddelat att man är nära ett avtal med ATG samt att man tecknat avtal med amerikanska jätten Draftkings som har över 10m kunder inom fantasy sports. Vi tror på fler avtal framförallt på den amerikanska marknaden närmaste 12 månaderna och vår bedömning är att hävstången i affärsmodellen är underskattad och därmed bör estimaten 2 till 3 år bort revideras upp successivt.

Ambea har successivt blivit ett större innehav i bägge fonderna. Ambea har en stark position i Sverige inom vård- och omsorgssegment med strukturell tillväxt och brist på boenden. Man har ledande positioner inom LSS, Individ & familj och äldreomsorg med fokus på boendeomsorg. Omsorgsmarknaden har en snabbare tillväxt än BNP och tillväxten är solid även under perioder av finansiell turbulens. Ambea handlas till relativt låga multiplar (P/E 12x 2019e) givet tillväxten, icke cykliskt och att vi bedömer den politiska risken i segmenten som låga. Ett av de större innehaven i Alcur Select är Formpipe. Ett mjukvarubolag som är oerhört väl positionerade att vinna på digitaliseringen av offentlig sektor och näringsliv. Deras flaggskeppsprodukt mot privat sektor, Lasernet, säljs främst tillsammans med Microsoft och gör att företag med snabba resultat kan sänka sina administrationskostnader genom att skicka största delen av organisationens affärsdokument elektroniskt i en automatiserad process. Bolaget har på relativt kort tid gått från kraftig skuldsättning till att vara skuldfria och nu återstår det att se hur de stabila växande kassaflödena kommer att användas. Vårens utdelning indikerar rätt aggressiv utskiftning även framåt. Vi tror också att bolaget med en bättre styrelse och ägarstruktur har förutsättningar att göra intressanta förvärv. Affiliatebolaget Better Collective noterades på börsen och steg kraftigt första veckorna. Bolaget är ledande inom sportaffiliation med tydligt fokus och en stark företagskultur. Vi tror bolaget har stora möjligheter att växa kraftigt även kommande år, bl. a. genom etablering på den superintressanta USA marknaden. Genom organisk tillväxt, god cash conversion och kompletterande förvärv kommer multiplar sjunka snabbt kommande år.

ALCUR

ALCUR föll 0,57% efter avgifter under juni, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 70% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 54%. Utvecklingen under juni kom från många innehav där de mest positiva bidragen kom från Kambi, Better Collective, Kojamo, Ambea och XXL. Negativa bidrag kom från Volvo, NCC och Axfood.

ALCUR SELECT

SELECT steg 1,56% efter avgifter under juni och med 2,87% sedan start 11 maj i år. CSX var oförändrad under samma period. Positiva bidrag kom från Formpipe, Kojamo, Better Collective, Ambea, Activ och VMP. Catella, Inwido och NCC påverkade negativt.