Världsindex (MSCI World) steg 3% i juni och nordiska index ökade ca 1%. Covid-19 data, stimulanser samt ekonomiska indikatorer påverkade börsen mest under månaden.

Marknad
FED förmedlade en dyster syn på ekonomin. Hög arbetslöshet och svag tillväxt är utmaningar för ekonomin under överskådlig tid – utmaningar som enligt FED bl.a. kräver nollränta och omfattande obligationsköp. Inflationen i USA är fortsatt låg. PMI rekylerade mot 50 efter vårens historiska ras under 40. Även Europas industri piggnade till något under månaden men BNP väntas ha fallit med över 10% i andra kvartalet. Rekylen i ekonomin fick stöd av minskade reserestriktioner och delvis muntrare framtidsutsikter. ECB ökade obligationsköpen och lämnade ränta på 0%. Stater driver fram nya stimulanspaket med ökade statsskulder som följd. Metaller och olja steg under juni.

Bolag
Recipharms aktie har pressats av emissionen som gjordes i samband med förvärvet av brittiska Consort Medical. Aktien har också tyngts av att förvärvet gjordes i ett läge där bolaget förväntades komma in i en skördeperiod efter ett antal större investeringar det senaste åren. Efterfrågan på bolagets produkter bör vara opåverkad av Covid-19 även om vissa delar av produktionen temporärt hade vissa störningar till följd av viruset. Vår uppfattning är att bolaget står inför en period av stark vinsttillväxt som inte återspeglas i aktiekursen. I takt med stigande vinster, förbättrat kassaflöde och fallande skuldsättning tror vi riskpremien på aktien kommer att sjunka.

Stillfront har varit en stark bidragsgivare senaste året och fortsatte utvecklas fint under juni. Bolaget kom med en omvänd vinstvarning och meddelade att tillväxten i efterfrågan på mobilspel accelererat under perioden med stängda samhällen och social distansering. Stillfront gjorde en riktad nyemission som inbringade 1.2 miljarder kronor, vilket kommer utnyttjas till ytterligare förvärv. Bolaget värderas ungefär som börsen om vi ser ett par år in i framtiden. Lyckas bolaget utnyttja sin balansräkning till förvärv finns möjlighet att addera 15 till 20% ytterligare till nuvarande vinstförväntningarna 2021. I takt med att Stillfront blir mer diversifierat och får en längre historik med stark vinsttillväxt är vår tes att multiplarna kommer fortsätta stiga.

ALCUR
ALCUR steg 3,9% i juni vilket innebär att fonden är upp 8,2% första halvåret 2020. Fondens netto har legat på 12% i snitt under månaden, i linje med årets medel. Juni var fondens bästa månad sedan start vilket förklaras av stark alpha (aktiers individuella relativa utveckling) i hela portföljen. Portföljens långa positioner var i snitt upp 8% medan korta (blankade) innehav i snitt backade 1%. Störst bidrag kom från Net Entertainment som var upp 70% i juni efter att Evolution Gaming lagt bud på bolaget. Andra betydande bidrag kom från Stillfront, Telia, Academedia, Boozt, Lindab, Recipharm, Sandvik, Bonava, Pricer samt flera av fondens blankningar. Ambea och Catella bidrog mest negativt.

Halvåret 2020
Första halvåret 2020 har onekligen bjudit på stora slag på världens börser. ALCUR har haft en stark inledning på året med en uppgång på 8,2% med låg marknadsexponering, vilket gör att den riskjusterade avkastningen får ses som god.

Då riskkontroll är en mycket viktig del av produktens förvaltningsstrategi känns det lämpligt att resonera lite kring fondens risknivå under H1 2020 kopplat till hur avkastningen skapats. Förvaltarna har fortsatt följa ALCUR-manualen noga. Fondens marknadsexponering (netto) har legat mellan 0-20% (snitt 10%) H1 2020 vilket är i linje med tidigare år. Således har avkastningen skapats genom bra alpha, vilket illustreras tydligt i långbokens (ägda innehav) snittutveckling på +15% mot kortbokens (blankade innehav) -7%. Standardavvikelsen, som över tid är ett bra mått på risken i portföljen, har varierat mellan 2 till 6,5% där toppen låg under de mest turbulenta dagarna i mars då börsens standardavvikelse nådde 65%! Antal innehav i portföljen har varit aningen högre än tidigare år men de största positionerna väger som tidigare runt 4%.

Analysen över avkastningen visar att risknivån legat nära historiska snitt och att bidragen kommer brett från många namn men där vi haft stark utveckling i flera av fondens större innehav. Viktigt också är att vår modell fungerade väl i den 35% sättning vi såg under våren.

ALCUR Select
ALCUR Select steg 8,4% i juni vilket innebär att fonden är upp 23,4% första halvåret 2020. Juni blev fondens tredje bästa månad sedan start. Netto har varit 91% i snitt under månaden och 80% första halvåret 2020. Bruttot har i snitt legat kring 170% både under juni och första halvåret 2020. Sedan start (maj -18) har fonden avkastat 95,9% eller 36,3% årstakt med en standardavvikelse lägre än börsen, vilket givit en sharpe kring 3. Långboken (ägda innehav) har under året haft en snittutveckling på +21%. Snittutvecklingen i kortboken (blankade innehav) har varit -8%.

Störst bidrag under juni kom från Net Entertainment som var upp 70% i juni efter att Evolution Gaming lagt bud på bolaget. Andra betydande bidrag kom från Pricer, Telia, Lindab, Academedia, Bonava, NWG samt flera av fondens blankningar. Negativt bidrag kom från Ambea, Catella, Fjordkraft, SCA, Holmen och Addnode samt flera av fondens blankningar.

Vi fortsätter att förvalta Select enligt samma modell med ett brutto kring 150 till 200% och en nettoexponering mot börsen kring 50 till 100% där vi investerar i hållbara affärsmodeller utifrån ett risk/reward perspektiv. Tyngdpunkten i vår kortbok skall även fortsatt ligga på vad vi finner vara strukturellt utmanade segment.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm Lorsell, Niclas Röken