Stockholmsbörsen slutade oförändrad i juli. Globala börser steg marginellt. Handelskonflikter, oron kring Hormuzsundet och Powells tal i samband med FED:s räntesänkning bidrog till att börserna backade i slutet av månaden.

Makrobilden
USA: ISM backade även denna månad och noterade 51,7 (52,1). Industriproduktion och orderingång för varaktiga varor växte långsammare än tidigare. FED motiverade sin första räntesänking på 11 år med att inflationen är låg och externa nedsiderisker i ekonomin påverkar tillverkningsindustrin. Börserna föll efter att FED:s Powell i sitt tal påpekat att räntesänkningen inte ska ses som början på en trend utan en engångsjustering. Svagare ekonomiska signaler, globala handelskonflikter och motsättnigarna i Hormuzsundet bidrog till negativt marknadssentiment.

Europa: Tillverkningsindustrin i Europa är i fortsatt avmattning. Även industriproduktionen föll under månaden. Tyska IFO tappade till 95,8 (97,8). ECB ändrade inte styrräntan, men förklarade att räntenivån kommer var densamma eller lägre under 2020 och att ytterligare QE-program kan behövas. Retoriken om starka penningpolitiska stimulanser är samma sedan finanskrisen. Tre tunga maktskiften annonserades under månaden: Christine Lagarde blir ny chef för ECB. Von der Leyen ersätter Junker och Boris Johnson är ny premiärminister i Storbritannien.

Kinas inköpschefsindex indikerar kontraktion och BNP-tillväxten på ca 6% var den lägsta på tre decennier. Utvecklingen i Hong Kong där demokratidemonstrationer, mot Kinas ökade inflytande eskallerat under månaden.

Bolag
Rapportsäsongen var traditionellt intensiv i juli. Negativa överraskningar kom från bl.a. Securitas till följd av högre lönekostnader i delar av Europa. Alfa Laval och Cargotec rapporterade svagare än väntat. Hexagon vinstvarnade till följd av svag utveckling i Kina.

Vinnare fanns bl.a. i Epiroc, Autoliv, och Assa Abloy, samt Elekta som under månaden tog sin största order någonsin. En intressant konjunktursignal kom samtidigt från Sandviks orderingång för vändskär – den föll med 12%, vilket är en utveckling som påminner om inledningen av år 2013.

SEB rapporterade starkt med bättre räntenetto och stabila marginaler på företagssidan. Övriga banker rapporterade svagare än väntat, vinstprognoserna sänks bl.a. till följd av marginalpress på räntenetton då utlåningstillväxten stannar av och centralbankerna sänker styrräntorna. Danske Bank vinstvarnade i början av månaden p.g.a. ökade kostnader för regelefterlevnad och svagare utveckling i intäkterna.

Två av fondernas innehav, Proact och Kindred, föll kraftigt efter svaga kvartalsrapporter. Proacts resultat påverkades negativt av tyska och holländska marknaden. Vi är besvikna över första halvårets vinstutveckling, men vi ökade positionen efter en svag kursutveckling. Värderingen är låg och vår bedömning är att bolagets problem är möjliga att åtgärda då marknadsförutsättningarna fortsatt vara ljusa och en stark balansräkning möjliggör kompletterande förvärv enligt den uttalade strategin. Strukturellt bedömer vi att bolaget är mycket intressant positionerat.

I Kindred visade sig vår tes om bättre lönsamhet vara felaktig och resultatet halverades. Detta avvek kraftigt under såväl vår som marknadens förväntan. Vår bedömning är att den holländska marknaden idag är mycket lönsam för Kindred och att den stod för majoriteten av resultat under första halvåret 2019. Samtidigt står denna marknad för flera strukturella utmaningar. Sammantaget bedömer vi bolagets möjligheter att öka vinsterna närmsta åren som små. Vi avvecklade därför positionen direkt efter att rapporten annonserades.

Skanska rapporterade bättre utveckling på bostadsdivisionen och fortsätter att framgångsrikt bygga sin affär inom kommersiell fastighetsutveckling. Skanska CD har ett fint trackrecord de senaste 10 åren. Affärsområdet har nu ett rekordstort sysselsatt kapital, vilket vi tror kommer ge bra vinstbidrag kommande år. ÅF rapporterade stark organisk tillväxt och stabil efterfrågan från industrin.

En position som gradvis byggts upp i fonderna är Better Collective – ett världsledande bolag för information och marknadsföring av sportspel på nätet. Bolaget säljer information om oddsjämförelser, speltips och redaktionellt innehåll för sportspelsintresserade. BC och spelbolagen delar på de intäkter en spelare genererar. BC har en stark ledning och historik – omsättningen har vuxit 53% och justerat EBITA med 62% årligen under 2015 till 2018. Vi bedömer att 2019 kommer bli ett ännu starkare år baserat på förvärv samt stark organisk tillväxt. Under de senaste tre månaderna har bolaget tagit en ledande position i USA genom två större förvärv. Detta är intressant då USA i maj 2018 förändrade lagstiftningen och nu gjort det möjligt för delstater att tillåta spel på sport, vilket gradvis kommer öka marknadspotentialen markant. BC värderas till 12x EV/EBITA 2019E som är i linje med börsen – en fortsatt stark vinstutveckling är troligen inte diskonterad i aktien.

ALCUR
ALCUR steg 0,1% under juli och har stigit 2,9% under 2019. Långa positioner i Skanska, Astrazeneca, Ambea, ÅF och Holmen bidrog positivt. Positioner i Kindred, Proact, Actic och Axfood påverkade avkastningen negativt.

ALCUR Select
SELECT steg 0,6 % under juli och har därmed stigit med 31,4% under 2019. Fondens bästa innehav i juli var Vitec, Admicom, Skanska, Better Collective och Catella. Proact, Duni, Kindred och Actic påverkade negativt.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.

Vi vill träffa alla våra kunder – ring oss för att boka en presentation.