Marknad
Stockholmsbörsen (OMX Benchmark) tappade 1,2% i juli. Småbolagsindex (CSRX) gick bättre och steg 1%. De största bolagen (OMX30) backade 2,6%. Både globala världsindex och SP500 steg ca 3% under juli. Fastigheter hade en stark period medan teknologi och hälsa gick sämre.

Rapporterna har varit i fokus denna månad. Generellt är det fortfarande relativt starka rapporter som släpps men med försiktigare utsikter. Marknadens tålamod har sänkts och även små rapportavvikelser mot marknadens prognoser har straffats hårt. Sällan har vi sett så många aktier backa mer än 10% på sina rapporter. I många fall har aktier fallit betydligt mycket mer än efterföljande estimatrevideringar.

Marknaden debatterar fortsatt huruvida USA står inför en recession eller en mjuklandning i ekonomin. Man kan förenklat säga att börsen alltmer anammar den andra vyn, som också får stöd från bättre makrodata senaste tiden. Fed har citerats säga att en recession inte längre är deras huvudscenario. Denna bild reflekteras också i marknadens förväntningar om 12% vinsttillväxt 2024. Ett annat tecken på marknadens mer positiva förväntan är att säljoptioner på SP500 nu är billigare än på 15 år. Till sist kan man konstatera att indikatorer för investerarsentiment nu har gått från låga nivåer i oktober ifjol till nära historiska toppnivåer under juli.

På andra sidan står bedömare som ser en tydlig recession i slutet av det här året eller början av 2024. Inflationsutvecklingen framåt kommer spela en viktig roll. Faller den snabbt visar historiken att bolagen har svårt att hålla tillväxten uppe, vilket påverkar lönsamheten negativt. Lönsamheten i relation till BNP är idag dessutom relativt hög. Räntemarknaden prisar in detta genom en inverterad räntekurva (historiskt en stark recessionssignal) samt att man förutspår 4-5 räntesänkningar nästa år. Problemet är att de senaste 50 åren har Fed aldrig sänkt räntor samtidigt som vinsterna stiger. Så ett av dessa två scenarion måste alltså ge vika. Ytterligheterna i alternativa utfall kan beskrivas som antingen ett 1999-likt bubbelscenario där centralbankerna lär sig leva med högre inflation eller en 2008 liknande finanskris. Mest sannolikt är nog något däremellan, tex som 2011-12 då Europa hamnade i recession men övriga världen klarade sig. Effekterna av räntehöjningarna vet vi kommer med fördröjning.

Bolag

Gofore, som är ett innehav i alla tre fonderna, kom med en svagare andrakvartalsrapport än väntat (vilket är ovanligt). Kalendereffekter och en kraftig rekrytering slog negativt på marginalerna. Gofore är sannolikt det noterade konsultbolag i Norden som har bäst finansiell historik de senaste 8 åren då omsättningen vuxit med 38% och EPS med 36,4% årligen. Majoriteten av tillväxten har skett organiskt och därtill har bolaget genomfört förvärv. Man har lyckats med denna tillväxt utan att ta någon större finansiell risk. Bolaget har haft nettokassa och delat ut ca 40% av vinsten löpande.

Detta kan jämföras med Sveriges kanske högst värderade konsultbolag Sweco som senaste 8 åren ökat omsättningen 8% och EPS 11,5% årligen, samtidigt nettoskulden varit kring 1-1,5x Net Debt/Ebitda. Netcompany som är en relevant konkurrent i Danmark har vuxit omsättningen 30% och EPS 14,4% senaste 8 åren har i princip inte delat ut några pengar och jobbat med skuldsättning hela perioden.

På konsensusestimat 2023e handlas Netcompany ca 19x, Sweco ca 16x och Gofore ca 12x EBITA. Gofore har med låg risk och begränsat kapitalbehov vuxit snabbare än sina peers och handlar trots detta till en stor rabatt, troligtvis för att börsvärdet och likviditeten är lägre. Tiden talar för finska Gofore även om 2023 blir ett svagare år med ogynnsam kalendereffekt samtidigt som konsultmarknaden mattats.

Vi har köpt aktier i Hexagon i ALCUR efter att en blankarrapport tryckt ned aktien nästan 30%. Vi tycker att rapporten innehåller begränsat med substans och noterar att ett flertal insynspersoner köpt aktier för stora belopp när den backat. Hexagon har intressanta marknadsexponeringar, en historia av stark tillväxt och är nu attraktivt värderad.

Securitas, som är ett innehav i alla tre fonderna rapporterade, en i vårt tycke, stark kvartalsrapport. Omsättningen steg 31% varav 11% organiskt och den justerade EBITA marginalen steg 0,8 procentenheter jämfört med Q2 2022 med stark vinsttillväxt som följd. Bolagets förändring till en större andel intäkter från säkerhetslösningar fortsätter och den delen står idag för över 50% av vinsten. Securitas har haft en period av historiskt hög organiskt tillväxt, vilket gjort att man bundit en del rörelsekapital. Detta bör reverseras i en lugnare konjunktur och minska den för tillfälligt föra höga skuldsättningen, samtidigt som synergier från förvärvet av Stanley bör driva vinsterna.

ALCUR
ALCUR tappade -0,63% i juli och har därmed stigit med +1,74% sedan årsskiftet. De senaste 3 åren har fonden ökat med knappt 25%. Juli var en knepig månad med hög volatilitet och relativt låga volymer samtidigt med andrakvartalsrapporterna. Rapportreaktionerna var större än normalt, i synnerhet på nedsidan och vi hade precis som under första kvartalet en hög andel som gick emot oss. Fondens största position Securitas rapporterade bättre än vi kunnat önska oss men trots det stod aktien lägre dagen efter rapport än dagen innan.

Fonden påverkades negativt av innehaven i Essity och Alleima. Essity rapporterade under förväntningarna och vi räknar med att trenden vänder under hösten för bolaget. Alleima föll trots bättre siffror än väntat. Aktien är lågt värderad och bolaget levererar okej men bolaget är nytt på börsen och en någorlunda udda fågel så positionen kommer nog kräva en del tålamod.

Störst positiva bidrag kom från fondens innehav i Dometic som steg på en bra rapport med starka marginaler och fin frigörelse av rörelsekapital, precis som många andra tillverkande bolag som kan minska sina lagernivåer i takt med att leveranskedjor förbättras.

Andra positiva bidrag kom från Castellum och Tokmanni samt korta positioner i Kinnevik och ett konsultbolag. Negativt bidrag kom från två medelstora korta positioner som handlade starkt in i sina rapporter och fortsatte upp trots siffror i linje med förväntningarna

ALCUR Select
Select tappade -0,38% i juli vs CSRX +1% och är upp 1,8% sedan årets början. De senaste tre åren har fonden stigit med+34% mot småbolagsindex +19%. Sedan start är fonden upp 179,4% mot CSRX 61,7%.

Rapportperiodens stora kursrörelser hade stor påverkan på fonden. Fagerhults rapport var svagare än vi väntat oss, men bolaget växte både omsättning och resultat trots svag byggkonjunktur. Kassaflödet var starkt då man nu börjar frigöra rörelsekapital. Man kompenserar en svag marknad för nyproduktion med sina energieffektiva lösningar för renoveringsmarknaden. Aktien var ner ca 20% dagarna i samband med rapporten vilket vi tycker var en alltför stor reaktion.

Utöver Fagerhult hade Essity och Gofore stor negativ effekt på fonden i samband med sina rapporter. Medcap och Micro Systemation hade omvänt en positiv effekt på bättre rapporter än väntat.

Fondens största innehav Alleima kom med en rapport som var något bättre än väntat och som ledde till marginella vinstupprevideringar. Bolaget har en stark balansräkning och rörelsekapitalet motsvarar 65% av börsvärdet. Vår tes är att stora delar av verksamheten är mindre cyklisk än marknaden så som tex bolaget Kanthal som med stark historik gynnas av många bra trender, såsom elektrifiering och medicinteknik. En positiv datapunkt var att Lundbergs (insiders) köpte 3mn aktier efter rapporten vilket vi ser som ett positivt signalvärde inför framtiden.

ALCUR Grow
Grow A steg med +0,51% och Grow B med +0,45% under juli. Sedan årsskiftet har A klassen ökat med +3,5% och B klassen med 3,0%. Sedan fondens start januari 2021 har A klassen gått upp 15% medan småbolagsindex (CSRX) tappat -2%.

Starkaste bidragsgivarna var Medcap, Bonesupport och Catena Media. Bufab, Addvise och Efecte tyngde avkastningen mest. Gemenas nämnare för Medcap och Bonesupport var mycket starkare rapporter. Addvise levererade mycket starka siffror och Bufab ungefär som väntat men ändå sjönk aktierna kraftigt, till vår förvåning. Läs gärna ALCUR Grows månadsbrev för mer information.

Vi växer och stärker organisationen
ALCUR FONDER fortsätter att bygga förvaltningsorganisationen och har anställt Peter Guve som ansvarig för trading (handel med fondernas tillgångar). Peter har mer än 30 års erfaren från finansbranschen. Han kommer senast från en roll som senior förvaltare och trader inom AMF Pension. Peter har innan dess en mångårig erfarenhet från banker samt fondkommissionärer. Senast arbetade han under många år på Alfred Berg fondkommission som trader och mäklare. Anställningen gäller initialt året ut. Vi är väldigt glada att Peter valt att komma till oss.
Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.