Marknad
Världsindex MSCI World steg med 1% under juli men skillnaderna var stora mellan olika geografier. Europa +1%, USA +2%, Asien -6% och Norden +5%. Oron kring spridningen av deltaviruset fortsatte, framför allt i Asien där nya restriktioner infördes. Marknaderna i Kina tyngdes rejält efter regeringens regleringar riktade mot främst tech-bolag. I USA sjönk obligationsräntor ytterligare under månaden trots FEDs hökaktiga uttalanden samt högre inflationsförväntningar. På den politiska fronten noteras att president Biden beslutat att dra tillbaka USAs militära trupper i Afghanistan efter 20 års närvaro i landet.

Ännu ett kvartal med starka rapporter har avlagts vilket kan illustreras med att 80% av bolagen i S&P 500 har överträffat förväntningar på både omsättning och resultat. Värderingen på P/E 21,5x är fortsatt kraftigt över historiska snitt kring 15-16x men måste så klart sättas i relation till de extremt låga räntorna.

Bolag
Vi har köpt aktier i Corem. Vår uppfattning är att bolaget, efter sammanslagningen med Klövern, är attraktivt värderat och vi ser flera drivkrafter under de kommande åren. Vi bedömer att 20% av det bokförda värdet utgörs av lager & logistik – fastigheter med hög kvalitet – där vi tror det finns uppsida i värderingen, både jämfört med direktmarknaden och andra bolag på börsen med liknande exponering. Den största delen av Corems portfölj kommer alltjämt bestå av kontor. Där bedömer vi att marknaden bottnar ut med minskad oro för en allmän ”kontorsdöd” och sjunkande avkastningskrav.

Vi tror också det är möjligt med sänkta finansieringskostnader. Som ett exempel hade Corem en snittränta i Q2 på 2,8%, vilket kan jämföras med 1,4% för Balder, 1,7% för Castellum och 1,1% för SBB i samma period. Bolaget har kommunicerat 130m i finansiella synergier, vilket skulle motsvara 0,3 procentenheter sänkning av snitträntan enligt vår beräkning, det tycker vi framstår som konservativt. Affären mellan Corem och Klövern minskar också korsägandet inom Rutger Arnhult sfär, vilket vi tror över tid kommer vara positivt för marknadens perception av bolaget.

Corem är en av få aktier som handlas till rabatt mot senaste NAV på ca 15%, vilket framstår som attraktivt i sektorn. Aktien kommer också framstå som attraktivt på nyckeltal baserat på kassaflöde, speciellt med hänsyn taget till fulla synergier. I takt med att bankerna får möjlighet att skriva analys om det nya bolag (Corem har idag bara täckning av en analytiker enligt Factset) bör kunskapen om bolaget öka, vilket vi tror är positivt.

Lindab är ett viktigt innehav i ALCUR och Select. Bolaget överträffade marknadens förväntningar med hela 50% för Q2 då affärsområden Ventilation och Profile Systems redovisade sina högsta kvartalsresultat någonsin. Vi tror detta är början på en spännande långsiktig resa i Lindab. Vi ser nu att bolagets kraftigt ökade investeringar ger god avkastning och att förvärvsaktiviteten samtidigt ökar. Givet den starka balansräkningen och vårt starka förtroende för ledningens kapitalallokering tror vi Lindab snart blir en erkänd så kallad ”compounder”. Detta brukar ge en kombination vi gillar: stark vinsttillväxt förenat med höjda multiplar. Lindab har en gynnsam exponering då man gynnas av trender mot förbättrad inomhusmiljö och energieffektivitet vilket vi tror på som teman även framåt. Aktien handlas trots årets uppgång till en betydande rabatt mot liknande bolag.

Vi köpte aktier i Sweco efter att aktien gick ned 20% på en rapport som var aningen sämre än väntat. Bolaget har en väldigt fin historik av organisk och förvärvad tillväxt och värderingen börjar i våra ögon se ganska attraktiv ut på en relativ basis. Skuldsättningen är på tämligen låga nivåer och vi förväntar oss en ökad förvärvsaktivitet efter sommaren, något som borde vara positivt för aktien. Vi har dessutom ägt ÅF länge och gillar affärsmodellen.

ALCUR
Alcur steg 0,23% i juli och är därmed upp 3% sedan årsskiftet och 10,8% senaste 12 månaderna. Bästa innehav under månaden var Lifco, Lindab och Surgical Science medan korta positioner i ett investmentbolag, dagligvarubolag och en grossist bidrog negativt.

ALCUR Select
Fonden steg 5,03% i juli. Sedan årsskiftet är avkastningen efter avgifter +13,7% och sedan starten i maj 2018 +208%.

ALCUR Grow
Avkastningen för juli blev +4,37% för andelsklass A och +4,33% för B. Fonden är upp knappt 28% sedan starten i januari i år.

Övrig information – Ändring av fondbestämmelser
Finansinspektionen har godkännt ändringar av fondbestämmelserna enligt vad som framgår av informationsbroschyren som finns på hemsidan. Detta görs för att fonderna effektivare och billigare ska kunna skydda valutarisker som uppstår när vi handlar med aktier utanför Sverige. Ändringen av § 7 i fondbestämmelserna innebär att fonden numera får använda sig av OTC-derivat samt använda sådana tekniker och instrument som avses i 25kap. 21 § FFFS 2013:9 för att skapa hävstång i fonden. Ändringen av § 8 i fondbestämmelserna innebär att en beskrivning för hur OTCderivat ska värderas har införts.

 

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas