Juli 2018

Globala börser steg under juli och Stockholmsbörsen ökade ca 4%. Läkemedel och finans var vinnarsektorer samtidigt som råvaror och media tillhörde förlorarna.

Makrobilden

Den pågående geopolitiska oron till trots är det värt att notera att ekonomiska rapporterade siffror och prognoser pekar på en stark konjunktur. Globala BNP prognoser har t.ex. inte påverkats av hotet om handelskrig. Amerikansk ekonomi är stark och ökade inom flera områden efter några avvaktande månader. Inköpschefsindex steg, industriproduktionen ökade med 4% och orderingång växte ca 8%. Arbetslösheten faller, inflationen ligger över 2% och huspriser stiger. De amerikanska bolagsrapporterna pekar på goda vinstutsikter. Inköpschefsindex som fallit under flera månader vände upp. Utsikterna är dock fortsatt fallande. Europeisk industriproduktion växte med 2% vilket motsvarar halva USA:s tillväxt. Tyskland växer och Frankrike faller. Den politiska osäkerheten i Europa kvarstår och under månaden handlade det bl.a. om Brexitförhandlingarna, som ledde till tunga avhopp i brittiska regeringen. ECB lämnade som väntat räntan oförändrad. Räntorna steg och råvarupriserna föll under månaden. Svenska bostadspriser pressas av ett högt utbud av bostäder. Hushållens skulder stiger ca 7% vilket är snabbare än inkomsterna ökar. Svenskt konsumentförtroende faller. Valutaosäkerheten i världen är stor även om detta får begränsat medialt utrymme. Kinas BNP ökade 7% och detaljhandeln är stark samtidigt som inköpschefsindex i Kina faller tillbaka. Remimbin försvagades under månaden när regeringen meddelade att man kommer fokusera på finanspolitiska stimulanser snarare än penningpolitiska.

Bolagen

Franska Ramsay Health Cares la under månaden ett kontantbud på vårdbolaget Capio om 48,5 kronor. Vi uppfattar budet som lågt och rätt värde borde ligga i intervallet 55–60 kr. Addnode rapporterade klart över förväntan. Bolaget växer både organiskt (5%) och via förvärv (+17%), vilket gav total tillväxt på 22%. Kassaflödet förbättras liksom lönsamheten. Andelen återkommande intäkter uppgår nu till 55%. Addnode har nu ett rejält förvärvsutrymme om ca 500 till 700 MSEK närmsta 12 månaderna. Köper man i snitt på en EBITDA-multipel kring 5x så adderar detta upp till 140msek till EBITDA. Som jämförelse beräknas ett EBITDA om 290msek av tex ABG för 2019e. XXL redovisade ett resultat 20% under förväntan. Kampanjer och låg butikstrafik till följd av det varma vädret anges som orsak till den pressade lönsamheten. Aktien föll 25%. Husqvarna rapporterade sämre marginaler och vinsten understeg förväntan med 10%. Försäljningen i Gardena och Construction växer dock med 20%. Aktien föll rejält på rapporten. Volvos marginaler steg och resultat var ca 15% bättre än väntat. Orderingången på lastvagnar var dock något svag vilket begränsade uppgången i aktien. Pricer kom en fin rapport. Rörelseresultatet dubblades nästan och orderingången ökade med 139%. Balansräkningen och kassaflödena är starka samtidigt som Pricer fått flera genombrottsaffärer, bl.a. med Best Buy i USA. Securitas slog förväntansbilden och har nu ökat vinsten per aktie med 15% på halvåret. Trots att valutaeffekter bidrar så är det imponerande tal för en relativt stabil affär. Marknaden har oroat sig för att Securitas är en förlorare på den löneinflation vi sett i USA, men av detta syns inget i rapporten. Securitas börjar bli mer rimligt värderat efter uppgången men vi ser fortsatt en viss uppsida även från dagens nivå. Bolagets växande teknikaffär kommer på sikt att ge stigande marginaler.

ALCUR

ALCUR steg 0,74% efter avgifter under juli, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 71,5% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 54%. Utvecklingen under juli kom från många innehav där de mest positiva bidragen kom från Addnode, XXL, Volvo och Securitas. Negativa bidrag kom från Husqvarna, Handelsbanken och Subsea7.

ALCUR SELECT

SELECT steg 3,11% efter avgifter under juli och med 6,07% sedan start 11 maj i år. CSX var upp 5% under samma period. Positiva bidrag kom från Addnode, Capio, Pricer och Catella. NCC, Projektengagemang och Humana påverkade negativt.