MSCI World steg 4,0% i juli vilket gör att världens börser nu stigit 4 månader i rad. Sedan botten i mars är globla index upp ca 45%. I negativa vågskålen ligger tilltagande virusutbrott i flera länder, samt ökad risk för det vissa kallar U-sväng i de ekonomiska normaliseringsprocesserna. På positiva sidan ligger styrkan i företagsrapporterna samt ytterligare stimulanser. Hela 90% (normalt 65%) av bolagen har slagit förväntningarna i rapporterna för andra kvartalet (Q2). De statliga stödens påverkan på företagens resultat har varit ett tema under månaden.

Bolag
Lindab bevisade i sin Q2 att bolaget har förbättrats avsevärt mot historien. I rapporten, där Corona påverkat bolaget negativt, visade Lindab 12% organiskt tapp på försäljningen medan det underliggande rörelseresultatet endast föll 7% mot föregående år. Städningen i bolaget fortsätter samtidigt som man investerat i produktionsförbättringar, vilket sammantaget ger goda förutsättningar för resultattillväxt kommande år. Lindab har dessutom gradvis kommit igång med förvärv och vi har stort förtroende för ledningens kapitalallokering. Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som minskar energiförbrukningen, samt hälsosamma inomhusmiljöer. Det finns redan nu flera miljöinitiativ i EU som bör driva efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter. Dessa drivkrafter är desamma som för t.ex. Nibe.

Nordic Waterproofing (NWG) levererade en mycket stark Q2 där rörelseresultatet ökade med 44%. Bolaget gynnas av renoveringstrender och fortsätter ta marknadsandelar i sina nischer. NWG har nu tydligt visat en bättre vinsttillväxt än flera av de högt värderade handelsbolagen eller sk ”compounders” under längre tidsperioder. Trots detta värderas bolaget till 35-50% rabatt mot de flesta handelsbolag. Vi ser fortsatt NWG som en av börsens mer underskattade värdeskapare.

Pricer är ett bolag som paradoxalt nog gynnas av Corona och en ökad e-handel. Orderingången har accelererat i slutet av Q2 och början av Q3, när digitaliserings- och automatiseringsbehovet hos t.ex. dagligvarubutiker ökat. Pricer har annonserat nya affärer med Plus Retail i Holland, Norgesgruppen, Carrefour och kanadensiska CTDA på väldigt kort tid. Vi finner få marknadsledande teknikbolag med både bevisad och förväntad hög tillväxt som har en värdering i linje med Pricers. Pricer bör visa en tillväxt om ca 70% under 2020. Då ska man beakta att Corona omöjliggjort försäljning och installation i stora delar av det andra kvartalet.

Under våren har vi gradvis byggt en position i Catena Media. Vi anser att bolagets värdering blev intressant

efter att aktien pressats när den tidigare största ägaren sålde sina aktier samtidigt som marknaden oroade sig för bolagets finansiella ställning. Bolaget ger en, bedömer vi, god riskjusterad exponering mot strukturell tillväxt kring spel på nätet i allmänhet med USA som den starkaste tillväxtdrivaren, som vi tror utgör ca 20% av bolagets omsättning i dagsläget. Under juli fanns också en möjlighet till bra avkastning genom att köpa teckningsrätter i marknaden då dessa inte reflekterade det stora tidvärdet i de teckningsrätter bolaget gav ut i kombination med en hybridobligation.

En av rapportperiodens överraskningar var Loomis eftersom effekterna av Corona lett till en accelererad trend för outsourcing i USA. Detta är den viktigaste vinstdrivaren för bolaget vilket gjorde att bolaget presterade den bästa vinstmarginalen någonsin i landet, som är bolagets klart viktigaste marknad. I Europa påverkades man mer av samhällets nedstängning, men hade enligt ledningen en gradvis förbättring av verksamheten i takt med att samhällen öppnades upp. I juni var man åter på svarta siffror även i Europa. Efter att aktien nästan halverats under året är värdering under 10 gånger vinsten för nästa år. Vi tycker är attraktivt och har köpt en mindre position.

Avkastning
Efter starka uppgångar i juli har båda fonderna nu stigit över 100% sedan lansering.

ALCUR
ALCUR steg 2,0% i juli vilket innebär att fonden är upp 10,3% under 2020. Sedan start har fonden nu stigit 103,2%. Fondens netto har legat på 12-15% under juli. Mot slutet av månaden reducerade vi risken (nettot) en aning då vi anser att den mycket starka utvecklingen sedan botten i mars har försämrat kortsiktig risk reward i en del aktier. Däremot ser vi fortsatt många spännande aktier på upp- och nedsidan. Under juli bidrog Catena Media, Recipharm, Lindab och Nordic Waterproofing mest till avkastningen. Negativt bidrag kom främst från indexhedgar samt några finansbolag.

ALCUR Select
ALCUR Select steg 6,4% i juli vilket innebär att fonden är upp 31,2% under 2020. Sedan start (maj 2018) har fonden avkastat 108,3% med en standardavvikelse lägre än börsens. Nettot har i snitt varit 85% och bruttot 170% under juli. Select har som ALCUR tagit ner risken något i slutet av månaden. Under juli bidrog främst Lindab, Nordic Waterproofing, AddNode Group och Pricer till den starka avkastningen.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm Lorsell, Niclas Röken