I januari steg stockholmsbörsen 1%, globala börser föll 1% och Europa tappade 2%. Räntorna föll och kronan stärktes.

Marknad
USAs ledande indikator ISM, som föll till 47,2 i december ökade till 51,9 i januari – vilket signalerar tillväxt i tillverkningsindustrin. Inflationen är kvar på 1,6%. FED rörde inte räntan från nuvarande 1,5%. Bolagsrapporterna visade trots allt på vinsttillväxt. Fas 1 i handelsavtalet USA-Kina signerades.

Europeiska PMI pekar på fortsatt svag tillväxt och även globala PMI för januari fortsatt svagt upp. Intrycket att trenden vänt efter att ha fallit från december 2017 stärktes. Storbritannien lämnade EU och 31 december kommer alla handelsavtal upphöra att gälla.

Geopolitiska oron var inte obetydlig under månaden. USA attackerade högsta ledningen i Iran, Iran sköt ner ett ukrainskt passagerarplan och utbrottet av Coronavirus var nyheter som dominerade. Virusutbrottet påverkar främst Kinesisk, men även global ekonomi väntas bromsa till följd av bl.a. reserestriktioner och nedstängning av verksamheter. Börserna var trots allt i princip oberörda av de dåliga nyheterna.

Bolag
I slutet av januari drog rapportsäsongen för fjärde kvartalet igång. Bankaktierna har varit svaga flera år och 2019 tyngdes aktierna av penningtvättsanklagelser. Rapporterna för fjärde kvartalet visar på stabil lönsamhet och aktierna steg över lag. SHB var en av de bättre rapporterna med låga kostnader och kreditförluster. Rapporterna från cykliska bolag pekar på svagare efterfrågan, men fortsatt god lönsamheten. Volvo stack ut som extra stark och vinstprognoserna justerades upp ca 8% för 2020. Utdelningen höjdes till 13kr och den allt större serviceverksamheten ger stabilitet till verksamheten. Även SKF var bättre än väntat trots att organiska tillväxten var -2,9% och utsikterna svaga höll lönsamheten och bolaget höjde utdelningen till 6,25. Ericsson, Electrolux, ICA och Securitas var några bolag som missade förväntningarna.

Fjordkraft är ett bolag vi varit investerade i sedan börsnoteringen i början av 2018 och som i princip levererat i alla rapporter som noterat bolag. Aktien har givit ett bra bidrag till avkastningen till en relativt låg risk, anser vi. Fjordkraft har konstant handlats till stor rabatt mot defensiva bolag i Sverige där vi har svårt att hitta bolag med rimlig värdering i samma riskkategori. Fjordkraft är marknadsledare på den norska elmarknaden för konsumenter och nummer två mot företag. Ca 1,4mn norrmän får sina strömleveranser från Fjordkraft som har bevisat sig växa klart snabbare än marknaden med bra lönsamhet. Tillväxten sker både organiskt och via förvärv där man dessutom visat på stora synergier i förvärven. Trots förvärv och utökade investeringar i bl.a. IT, så har bolaget nettokassa, vilket får anses vara väl konservativt givet stabiliteten i verksamheten. Vi ser förutsättningar för extrautdelningar kommande år givet de goda kassaflödena. På rimliga estimat för 2020 handlas aktien kring 12-13x Ebit, trots att bolaget haft en vinsttillväxt på ca 15% årligen de sista 5 åren.

Vi har i tidigare månadsbrev beskrivit vår positiva syn på Stillfront. Aktien var den starkaste bidragsgivaren till fondernas avkastning under januari efter en uppgång med 27%. Anledningen till den starka kursutvecklingen var annonsering av förvärvet av det amerikanska spelbolaget Storm8. Förvärvet görs till en värdering om ca 5-6x EBIT (+ tilläggsköpeskilling) och finansieras genom nya aktier och lån. Stillfront har en historik av att lyckas förbättra vinsterna i köpta bolag och vi tror det finns goda möjligheter att traditionen fortsätter, även om värderingen inte kräver detta, enligt vår mening. Efter förvärvet värderas Stillfront till ca 12x förväntade rörelseresultatet 2020, vilket är en tydlig rabatt mot börsen i stort. Marknadens prognos för vinst per aktie kan komma att justeras upp signifikant för 2021E, när helårseffekten av förvärvet börjar synas. Givet potentialen till ytterligare förvärv, en historik av bra organisk tillväxt och en marknad för mobilspel som växer, anser vi fortsatt att värderingen är attraktiv.

ALCUR
ALCUR steg 1,38% under månaden vilket innebär 1,38% under 2020. Främsta bidrag under månaden kom från Stillfront, Catella, SBB, Clas Ohlson och ÅF. Negativt bidrag kom främst från Proact, Lindab och Securitas.

ALCUR Select
SELECT steg 3,90% under månaden, vilket ger 3,90% för helåret 2020. Fondens bästa innehav under månaden var Stillfront, Admicom, Catella, Bygghemma, Chemometec och Pricer. Micro Systemation, Proact, Lindab och Formpipe var sämsta innehav under januari.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas – diskutera fondernas exponering och risker.