Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Marknad
Världens börser rivstartade onekligen året. Det breda nordiska index OMXN120 steg +4,5% och Stockholm var upp ännu lite till med +7,7%. SP500 gick upp +6,3% vilket var i linje med globala MSCI Worlds index. Bland sektorer gick råvaror och konsumentvaror starkast medan utilities och energi backade.

Många av månadens vinnare tillhörde kategorin förra årets förlorare. I USA var det grupperna ”high beta 12 month losers och unprofitable tech” som startade året bäst. Ett klassiskt mönster som vi sett tidigare, mest tydligt 2001. Den gången föll kategorin tillbaka rätt kraftigt under februari men det behöver naturligtvis inte alls bli så i år.

Egentligen har få nya positiva nyheter släppts under inledningen av året. Den viktigaste är att ett gradvist öppnande av Kina fortsätter, vilket får betydande positiv effekt på global ekonomi. I USA noterar vi en ökad tro på mjuklandning av ekonomin snarare än den hårda varianten som var konsensus för några månader sedan. Detta i kombination med att börsen varit nedtryckt är nog huvudskälen till den starka inledningen på börsåret.

I rapporterna skönjer man hög osäkerhet från bolagens ledningar, men vi tycker ändå att många bolag visat på bättre motståndskraft mot de utmaningar som existerar. Försäljningen är bra, orderingången är i många fall aningen svaga och marginaler är under viss press. Finanskostnader är betydligt högre än prognoserna och leder till estimatnedrevideringar. Däremot har förväntningarna i många fall varit så låga och positioneringen så negativ att reaktionerna efter många rapporter ändå varit positiva. För att förstå den kortsiktiga bilden är det helt klart viktigt att väga in positioneringen och flödena.

Investeraren S. Druckenmiller sa. “Vinster rör inte marknaden, det gör Fed. Fokusera på likviditet och förändring i likviditet, De flesta aktörer på marknaden ser på vinster och konventionella mått, men det är likviditet som rör marknaderna” Detta kan stämma väl kortsiktigt och just nu drivs marknaden av tolkningen att Fed närmar sig slutet av räntehöjningscykeln. Men på längre sikt måste ändå vinsterna och värderingarna slå igenom.

Bolag
Vi har gradvis byggt upp en större position i Alleima som knoppades av från Sandvik i slutet av augusti 2022. Vi tycker likheterna med avknoppningen av Hexpol är slående. Bägge har varit lite förbisedda verksamheter som inte riktigt fått det fokus och de möjligheter de förtjänat. Precis som i fallet Hexpol sålde de flesta institutionella ägare aktierna till vrakpris efter avknoppningen. Alleima har också bra möjligheter att konsolidera nischer i marknaden via förvärv. I likhet med Hexpol har man nu en styrelse som fokuserar 100% på Alleima.

Alleima hade under de första fem månaderna på börsen ett marknadsvärde mellan 8,7mdr och 10.3mdr. Enbart bolagets rörelsekapital var efter tredje kvartalet 7 miljarder kronor. Bolaget tjänade 1,5mdr efter skatt 2022. Enligt ledningen är bolagets anläggningar dessutom välinvesterade och bolaget är skuldfritt.

Alleimas juvel är Kanthal där Ola Rollén utmärkte sig på 90-talet och avancerade till chefscontroller, divisionschef och så småningom VD på företaget. Bolaget hamnade i Trustor 1991 då det köptes av Höganäs för att 1997 bli uppköpt av Sandvik.

Kanthal som enligt oss är Alleimas mest intressanta tillgång, redovisade marginaler kring 20% under 2022. Det snabbast växande segmentet Medical (som nära fördubblade omsättningen 2022) har de högsta marginalerna, vilket kommer vara gynnsamt för mixen framåt. Andra väldigt spännande exponeringar är elektrifiering, halvledare och solkraft, Vid batteritillverkning behövs till exempel Kanthals produkter. I affärsområdet Tube finns spännande exponeringar mot kärnkraft, vätgas, förnybar energi och kanske framför allt en ny order (40msek) där Alleimas produkter används för att avskilja koldioxid och lagra den i geologiska formationer under mark. Syftet är att förhindra koldioxidutsläpp och minimera de negativa klimateffekterna.

Vi tror att Alleima kan jämföras med bolag som AAK, Gränges och Hexpol snarare än SSAB vilket verkar vara fallet på dagens värdering. ROCE kring 13% 2022 och väldigt spännande långsiktiga möjligheter!

ALCUR och ALCUR Select har under relativt lång tid varit investerade i Humana. Ett innehav som var tänkt som defensivt och ocykliskt med starka kassaflöden. Vår tro har varit att bolagets specialisering inom Individ & Familj och stabila historik inom Personlig Assistans tillsammans med en stark huvudägare i form av Impilo skulle leda till ett bra värdeskapande på lång sikt. Denna tes har visat sig varit helt fel. Vi kan konstatera att vår analys bl.a. underskattat bolagets förmåga att återställa lönsamhet i flera affärsområden och framförallt tillmötesgå myndigheternas informationskrav i en bransch som utnyttjats för bedräglig verksamhet, men som fyller en viktig samhällsfunktion. Vår uppfattning har även varit att en börsnoterad aktör är bra för branschen eftersom börsnoteringen bidrar till ökad genomlysning av verksamheten.

När bolaget i januari förlorade tillståndet att bedriva personlig assistans var det för oss ett närmast osannolikt scenario. IVOs beslut gör att bolaget i ett slag förlorar ca 40% av ebita.

Vi har i flera möten diskuterat bolagets relation med Försäkringskassan vilket vi tror är huvudanledningen till att tillståndet dras in. Vår uppfattning var att i ett värsta scenario skulle Humana bli återbetalningsskyldiga för vissa eller alla krav.

Vi tror och hoppas att Humana har förutsättningar att överklaga och vara framgångsrika i nästa instans. Vis av erfarenhet från myndigheters beslut i andra fall finns dock en överhängande risk att man här vill statuera exempel i en bransch som varit misskött och där Humana absolut inte varit fläckfria. I ett led att minimera förlusterna bestämde vi oss för att sälja en majoritet av vårt innehav i samband med att ovanstående inträffade.

ALCUR
Fonden steg +0,46% i januari. Positionen i Humana kostade 0,25% när aktien föll 50% den sista dagen på månaden. Fondens innehav i Humana väger nu ca 0,1%. I övrigt var det lite blandat resultat för innehaven. På positiva sidan så utvecklades viktiga innehav som Securitas, Assa Abloy, Elekta och Lindab bra. Alleima steg hela 35% i januari efter en riktigt fin rapport. Vi har byggt upp positionen gradvis sedan avknoppningen från Sandvik ifjol och ökade på rapporten. Förutom Humana har 2 av fondens större korta positioner stigit kraftigt under januari vilket bidragit negativt. Här är vi självkritiska. Vi borde minskat positionerna snabbare under inledningen av året. Vi underskattade kraften i dessa namn helt enkelt.

Generellt har det varit kraftiga rörelser åt olika håll, inte minst under inledningen av rapportperioden. Aktier med liknande slutkundsexponering som Husqvarna och Dometic gick isär 25% på några dagar på relativt begränsat nyhetsflöde, JM och Bonava spreadade 30% på sina rapporter trots ganska liknande utmaningar. Vi har respekt för styrkan i rörelserna men tycker att det uppstår intressanta lägen för oss som är långsiktiga när många aktier rör sig mer än de kanske borde.

ALCUR Select
Select steg +2,4% under januari. Fondens mest framgångsrika shorts under 2022 blev i januari det omvända då riskaptiten ökat väsentligt och en rad högbeta, räntekänsliga och förhoppningsbolag utvecklades väldigt starkt. Det extrema eventet i Humana kostade ca 2,4% medan Catena Media bidrog med 1,7%.

Fonden har en något högre nettoexponering än historiskt men har relativt högt beta i kortboken vilket balanserar nettot något.

ALCUR Select har avkastat +181,1% sedan start mot CSX +68,2% och detta med en klart lägre volatilitet (risk). Översatt i årlig avkastning har Select givit 24,3% per år.

ALCUR Grow
Grow A steg +6,9% och Grow B med 6,8% under årets första månad. Det starkaste bidragsgivarna var Catena Media, Addvise och Bewi. Ambea, Arcticzymes och Paxman tyngde avkastningen mest. Det var generellt få nyheter men Addvise gav en omvänd vinstvarning som pekade på en mycket stark utveckling under året. Arctizymes bjöd på en ”vanlig” vinstvarning där utveckling under slutet på året var betydligt sämre än tidigare utsikter.

Här på vår hemsida, under rubriken för respektive fond, hittar du alla avkastningsstatistik och olika riskmått och grafer.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER