Marknad
Efter den urstarka avslutningen på det exceptionella börsåret 2021 så inleddes 2022 med minskad riskaptit, högre volatilitet och stora nedgångar på världens börser. Globala aktieindex tappade 5% men tekniktunga Nasdaq var som mest ner 15% under månaden. Breda svenska aktieindex tappade 9% och där småbolag och tillväxt gick klart sämre. Carnegie small cap index tappade 13%.

Fed var till slut tvungna att tala klarspråk och adressera den höga inflationen genom att förtydliga sin plan med höjda räntor och en övergång från stimulanser till att krympa sin balansräkning. Resultatet av detta förtydligande blev dels kraftiga fall på världens börser, dels stora rotationer ur dyra aktier till bolag med rimligare värderingar. Under tiden fortsätter det komma en del svagare ekonomiska data och det finns en klar risk att Fed nu stramar åt samtidigt som ekonomin bromsar in. Även ECB har tvingats till mer hökaktig kommunikation efter att inflationen översteg 5% i januari. Optimisten tror/hoppas på att inflationen snart mattas genom utan att efterfrågan minskar, men det är långt ifrån säkert. Under tiden är vårt huvudscenario att den höga osäkerheten fortsätter att tydliggöras i form av hög volatilitet och begränsad riskaptit på börserna.

När volatiliteten stiger snabbt blir det ofta felprissättningar där rörelserna mellan aktier och tillgångsslag inte kan motiveras av fundamentala förutsättningar. Flöden och likviditet stiger som förklaringsgrad. I våra två hedgemandat (ALCUR och ALCUR Select) har vi minskat riskerna en aning under årets första månad och ser nu fram emot rapportperioden där fokus, för en stund, återgår till bolagen.

Bolag
MTG annonserade under månaden en försäljning av sin ”e-sportsverksamhet”. Aktien steg kraftigt (42%) den dagen försäljningen offentliggjordes, men enligt vår mening var uppgången ändå för liten då värderingen av den kvarvarande spelverksamheten blir ca 8x EBITA, vilket vi anser vara för lågt. Den sålda ”e-sportverksamheten” har sedan 2017 genererat stora förluster och att få över 8 miljarder betalt för denna verksamhet översteg vida vad vi ansett som ett rimligt värde på verksamheten.

Millicom är ett bolag vi tidigare inte varit speciellt imponerade av, men där aktien mer än halverats de senaste tre åren, samtidigt som bolaget i våra ögon tagit kliv framåt. Vi tror att bolaget är på väg in i en period med bra kassaflöden och betydligt enklare struktur efter konsolideringen av minoriteten i Guatemala. Man börjar dessutom få en relativt stor installerad bas med kabelanslutna hushåll och redan för några år sedan fanns ett uppköpsintresse på nästan tredubbla kursnivån.

Micro Systemation är ett bolag som funnits länge i ALCUR Select och där vi ökat innehavet senaste halvåret. Via aktivt ägararbete var vi med och bidrog till en ny styrelse där bl.a. Bernt Ingman blev ny ordförande och Fredrik Nilsson som

byggt AXIS Americas blev ny ledamot under 2021. Bolaget har en ledande produktportfölj i ett område som står inför stark tillväxt och vi tror förutsättningarna för en bättre kommersialisering är bättre än på länge. Värderingen jämfört med konkurrenter såsom tex Magnet är väldigt attraktiv.

Stolt Nielsen är ett norskt konglomerat och är förutom en av världens ledande producenter av Piggvar också ägare av högklassiga infrastrukturtillgångar i affärsområde Terminals. Där är man en ledande aktör av lagring av alltifrån vegetabiliska oljor, kemikalier och biofuels mm. Terminalerna är belägna i strategiska städer över hela världen. Varje år sker flera transaktioner till höga multiplar inom detta segment och 2022 gjordes transaktioner om ca 4 mdr USD. Till skillnad från de flesta svenska konglomerat som värderas till premier så handlas Stolt Nielsen till en rabatt på 40-50% mot ett realistiskt ”sum of parts”.

ALCUR
ALCUR sjönk med -0,73% i januari. Fonden är +5,5% senaste 12 månaderna och +33% senaste 36 månaderna. Givet den svaga börsutvecklingen kom de bästa bidragen naturligt från korta positioner samt indexderivat. Några långa innehav bidrog dock positivt som tex Holmen, Telia, H&M och Stolt Nielsen. På negativa sidan fanns några aktier som vi anser borde kunnat hålla emot lite bättre i börsfallen. Det gäller tex Essity, Ambea, Karnov och Lindab. Fondens långa positioner backade 7,6% och de korta (blankade) innehaven tappade 9,3% senaste månaden.

Under slutet av förra året fortsatte vi minska vikten mot dyrare tillväxtbolag och ökade likviditeten i portföljen. I januari har vi nyttjat de stora rörelserna för att justera portföljen. Fonden har bl.a. ökat sitt innehav i MTG, Tigo, Cellavision och Holmen. Vi minskade bl.a. i Afry, Trelleborg och SNI. Vid utgången av januari har vi aningen lägre netto, högre likviditet och en mer defensiv positionering i portföljen än under 2021.

ALCURs ambition är att producera en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Fondens målsättning är en årlig avkastning på 4-8% med en årlig standardavvikelse på 2-5% över tid. Sedan starten 2007 är genomsnittlig årsavkastning 5,7% med en standardavvikelse på 2,8%.

ALCUR Select
Fonden tappade -8,13% i januari och har därmed stigit 17,3% senaste 12 månaderna och 180% senaste 3 åren. Vår interna målsättning är att fonden inte ska tappa mer än halva småbolagsindex vid negativa börsmånader. I så motto är vi besvikna över januaris avkastning mot CSX på -13%. Bilden nedan visar de sämsta börsmånaderna (grått) sedan fonden startades och Selects utveckling samma perioder. Slår man ihop dessa negativa börsmånader är index -54% och ALCUR Select -18%.

Grafen visar småbolagsindex avkastning under negativa månader (grå) och avkastningen för ALCUR Select (grön) under dessa månader. Största börsfallet var mars 2020 som är längst till vänster i diagrammet. Fallet i januari 2021 är det näst största sedan fonden lanserades i maj 2018.

När vi analyserar januaris avkastning kan vi konstatera att aktievalen bidrog relativt neutralt med aningen bättre utveckling för långboken (ägda positioner) än kortboken (blankade positioner). Positiva bidrag i långboken kom från Stolt Nielsen, Micro Systemation, Seafire och JLT. Lindab, Humana, Fjordkraft, Ambea, Karnov och Addnode bidrog mest negativt. Vi hade förväntat oss att några av fondens mer defensiva innehav skulle klarat nedgången lite bättre än de gjorde, men samtidigt är en månad en kort mätperiod. Bolag vi betraktar som defensiva innehav såsom Karnov, Essity, Ambea, Humana, Elekta & Fjordkraft motsvarar drygt 30% vikt i portföljen.

ALCUR Select har alltid en stor exponering mot små- och medelstora bolag och under januari utvecklades mindre bolag klart sämre än de större bolagen. Vi har minskat nettoexponeringen under januari. Den genomsnittliga nettoexponeringen sedan start har legat strax över 80%.

Selects målsättning är en avkastning som överstiger 10% per år över tid med en risknivå som är lägre än börsen mätt i form av standardavvikelse. Sedan start i maj 2018 är den genomsnittliga årsavkastningen 35% med 14% standardavvikelse. Motsvarande siffror för CSX är 20% årsavkastning och 21% standardavvikelse.

ALCUR Grow
Grows andelsvärde sjönk 8,23% (A-klass) respektive 8,30% (B-klass) under årets första månad. Sedan starten i januari 2021 är fonden +35,4% jämfört med CSX Nordic (småbolagsindex) på +21,9%.

I januari kom positiva bidrag från Seafire, Arise, Catena Media, MTG och Swedencare. Störst negativ påverkan på avkastningen hade Ambea, Modulight, Catella, Thunderful, Afry och Paxman.

I ALCUR Grow letar vi efter Nordens framtida storbolag där många innehav kan vara mindre bolag idag. Vi letar aktier där vi ser minst 15% värdetillväxt per år. Kombinationen av organisk tillväxt med operationell hävstång samt förmåga till att återinvestera kassaflöden på ett värdeskapande sätt över tid är viktiga egenskaper i fondens investeringar. ALCUR Grow har bara långa positioner och kan jämföras mot ett småbolagsindex.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter