Januari 2018

Amerikanska och asiatiska marknader steg ca 7% under januari. Svenska börsen steg 2% vilket var i linje med Europa. Konsumentbolag tillhörde förlorarna och råvarubolag var vinnare. Sedan våren 2010 har svenska marknaden utvecklats avsevärt sämre än stora västerländska börser.

Makrobilden

Inköpschefsindex (PMI) globalt föll tillbaka något, men indikerar fortsatt god BNP tillväxt. Globala BNP prognoser pekar på stark utveckling närmsta åren drivet av utvecklingsländer. PMI och industriproduktion
i USA var upp. Huspriserna steg vidare och orderingång för varaktiga varor ökade 8%. USA inför tillfälliga tullar på vitvaror och solceller. Europeiska PMI föll tillbaka främst p.g.a. Tyskland. Europeisk PMI är fortsatt på höga nivåer. Pristrycket ser ut att öka och detta bör driva inflationsförväntningarna. ECB lämnade räntan oförändrad och fortsätter med tillgångsköpen. Svenska PMI föll till 57 (60,3). Bostadsprisutvecklingen
och hushållens skulder är en oroshärd som riskerar påverka svensk inhemsk ekonomi. Räntor steg och dollarn försvagades.

Marknadsbilden

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet har startat. Den föregicks av vinstvarningar från bl.a. Billerud, Metso, Munters, H&M, Skanska och NetEnt. Överlag har rapporterna så här långt varit starka. Telia, Autoliv, Atlas Copco, Electrolux, Volvo levererade bättre siffror än väntat. Signalerna från de cykliska bolagen är att konjunkturen är fortsatt stark. SSAB:s aktie har gått starkt. Rapporten kom in något under förväntan men pekade på förbättringar av både priser och volymer 2018. Bolaget återinför utdelning för första gången på fyra år och värderas till ca 0,8 av bokförda värden. Kassaflödesgenereringen är väldigt stark och balansräkningen förbättras relativt snabbt. JM steg kraftigt på en bättre rapport än befarat och visar väldigt goda marginaler för närvarande. Sålda lägenheter i Stockholm är dock nere på väldigt låga nivåer och osäkerheten är stor inför 2018. Både SKF; Trelle och Atlas Copco föll trots rapporter i linje eller bättre än väntat. Som så många gånger förr har marknaden höjt förväntansbilden väl högt. H&M rapporterade i linje med tidigare vinstvarning, men sänkte utsikterna för året. Bolaget inför en kreativ utdelningslösning som öppnar för att aktieägare kan välja mellan kontantutdelning eller utdelning i aktier. Huvudägaren kommer välja utdelning i form av nya aktier. Konsekvensen blir att bolaget tillförs 8 mdr per år, vinst per aktie minskar och huvudägarfamiljen ökar sitt ägande från dagens ca 50%. Securitas är ett av fondens större innehav och Q4 rapporten gav positiva besked. Starka kassaflöden, stark organisk tillväxt och stabila till lätt stigande marginaler. Addnode är ett nytt innehav som enklast kan beskrivas som en förvärvsmaskin inom IT tjänster och mjukvara.
Bolaget har de senaste åren både visat ökande organisk tillväxt och högre förvärvstakt. Över hälften av bolagets intäkter är av återkommande karaktär och framtida kassaflöden relativt lågt värderade. Vi bedömer att
bolaget har goda möjligheter att återinvestera kassaflödet till en attraktiv avkastning.

Fonden

ALCUR steg 0,81% efter avgifter under januari, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 64% jämfört med nordiska aktieindexet OMXN40 som stigit 31% och OMXSPI
55%. Fondens utveckling under januari förklaras främst av positiva bidrag från SSAB, Telia, Kambi, H&M, Storytel och Trelleborg. Negativa bidrag kom från XXL, Cloetta och Skanska. Alcur fortsätter att baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, arbeta med att skapa god riskjusterad avkastning. Ett övergripande antagande inför det 2019 är att svensk ekonomi och konsumtion kan komma att påverkas negativt av, högre räntor, svagare fastighetsmarknad och ökad konkurrens från nya internetaktörer, samtidigt som global ekonomi växer. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.