Marknad
Januari blev ännu en intressant börsmånad där stora bolag utklassade mindre bolag då OMX var upp 4% och CSRX var ner 1,3%. Globala aktieindex var marginellt upp. Under fjolåret gick småbolagsindex betydligt starkare än bredare index så viss reversering var nog på sin plats.

Utöver den senaste tidens tema kring vaccin mot Covid-19 och nedstängningar av samhällen, blev månadens börsdebatt mest präglad av chatsidan Reddits läsares attacker på ett par aktier som är kortade av hedgefonder. Bolaget Gamestop var huvudnumret i detta drama, med kraftiga uppställ under enormt hög volatilitet. På ALCUR Fonder har vi sedan start 2007 haft som del av vår förvaltningsstrategi att noga bevaka kortsiktiga förändringar i mönster i marknaden och justera våra portföljer därefter. Många gånger har vi varit för försiktiga, men över tid har det varit viktigt för vår riskjusterade avkastning. Det pågående fenomenet är inget undantag, vi följer utvecklingen noga och tar det på allvar. I vissa fall har vi anpassat positioner därefter. Vår långsiktiga strategi ligger fast.

Bolag
Catella har varit en av årets vinnare på börsen och fick marknadens fokus när EQT förvärvade en konkurrent till Catellas affärsområde PIM, på en väldigt hög värderingsmultipel. PIM har historiskt haft en imponerande tillväxt i AUM och vi tror att lönsamheten kommer förbättras avsevärt inom detta område. Bostäder och logistik är viktiga segment och där fortsätter intresset vara högt. Utöver detta finns synnerligen intressanta fastighetsprojekt i bolagets egen balansräkning, som kan ge betydande reavinster närmsta åren.

Admicom var en förlorare under månaden och bolagets tillväxttakt har påverkats negativt av nedstängningen då deras kunder skjuter på investeringar i ERP system. Vi tror det långsiktiga behovet kvarstår och bolaget växte trots allt 40% under 2020 med en fortsatt god organisk tillväxt. Vi tror bolaget är redo för fler förvärv under 2021 och vår långsiktiga vy är oförändrat positiv.

Ambea steg under månaden. Vi tycker att bolaget är intressant av flera skäl. Trots att ca två tredjedelar av bolagets verksamhet har marginaler som motsvarar hälften av vad vi anser långsiktigt rimligt, samtidigt som bolaget har goda långsiktiga vinsttillväxtmöjligheter, är PE-talet ca 13x för 2021E baserat på konsensus. Ambea är ledande inom välfärdssektorn i Norden. Vi skriver mer om Ambea i månadsbrevet från ALCUR Grow.

ALCUR
Under januari sjönk andelsvärdet med -0,89%. Senaste 12 månaderna är fonden +16,1% och genomsnittlig avkastning per år sedan start 2007 är +5,7%. Under månaden steg fondens långa innehav med i genomsnitt med 1% medan korta positioner steg med 2%.

Fondens negativa utveckling under årets första månad kan i huvudsak förklaras av tre saker. 1) efter en stark utveckling senaste månaderna i flera av fondens långa innehav påverkades några av vinsthemtagningar (ex Admicom, Addnode, Bonesupport), 2) OMX index (stora bolag) gick betydligt bättre än CSRX (små-medelstora bolag) vilket påverkade fonden negativt och 3) fonden hade en kortposition där bolagsspecifik händelse ledde till kraftigt uppställ.

Positiva bidrag under månaden kom främst från Catella, Ambea, SEB, Skistar och Getinge. Per utgången av månaden har fonden en väldiversifierad kortsida. Nettoexponeringen mot de 15 mest blankade aktierna i Norden är -1,5% av förvaltat kapital, i vårt tycke mycket lågt.

ALCUR Select
Alcur Select gick ned 1,4% i januari vilket var i linje med CSX. Anledningen till den negativa avkastningen beror på främst på att några av fjolårets största bidragsgivare rekylerade i januari. Det gäller bl.a. bolag såsom Admicom, Addnode och Nordic Waterproofing. Positiva bidrag i långboken kom främst från Catella, Lindab, Flugger, SEB, Getinge, Volati och Skanska. Selects korta aktiepositioner bidrog aggregerat med en positiv avkastning under månaden.

ALCUR Grow
I januari lanserade vi ALCUR Grow. I Grow blankar vi inte utan äger långsiktigt nordiska bolag. Avkastningen för januari blev +0,63% för andelsklassen A och 0,57% för andelsklassen B. Fonden har gradvis byggt upp sina positioner under månaden. Bästa bidragsgivare var Catella, Kindred, Kambi och Volati. Samtidigt backade ÅF, Adevinta, Efecte och Bonesupport och bidrog därmed negativt till fondens avkastning. I ett separat brev, som du hittar på vår hemsida, berättar vi mer om ALCUR Grows investeringsfilosofi

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas