Stockholmsbörsen steg 4% i februari och globala börser steg 3%. Dow Jones steg 3%. Råvarupriser fortsatte upp och kopparpriset steg 6%. Oljepriset ökade ca 10%.

Makrobilden
USA: Stängningen av statsapparaten i USA resulterade i sämre ekonomisk statistik, vilket bl.a. visade det sig i industriproduktionen som bromsar in. FED rapporterade minskat inflationstryck och har sedan tidigare mjuknat i räntehöjningsretoriken. Handelskonflikten fortsätter men om något blev tongångarna lugnare under månaden.

EU: Vissa tecken på förbättrad bilförsäljning kunde ses i Tyskland under februari. Inköpschefsindex (PMI) försvagades under februari och industriproduktionen föll 3,9%. Brexitförhandlingarna stampar trots att det bara återstår några månader.

Kina: Inflationen föll ner till 1,7% och PMI för tillverkningsindustrin föll under 50 på svaghet i Kinas ekonomi. Regeringens stimulansåtgärder syns bl.a. i starkare utlåningstillväxt. Lägre inkomstskatter och sänkta kapitalkrav för banker är lanserat sedan tidigare.

Sverige: Ekonomin ser ut att stå inför flera utmaningar som fallande bostadspriser, hög skuldsättning och en ekonomi som hjälpts av en av världens lägsta styrräntor, som eventuellt ska normaliseras. Detaljhandeln ser en tydlig avmattning. Samtidigt signaleras skattehöjningar.

Värdering
En överblick av vinstförväntningar och värderingsmultiplar ser ut som följer:

På botten av marknaden (OMX 1380) i december värderades börsen till ca 11,5gånger den förväntade vinsten. Det är väsentligt lägre än snittet kring 14. Samtidigt är vinstprognoserna höga och har senaste månaderna justerats ner, samtidigt som börsen studsat upp till nämare index 1600. Det vore rimligt med en rekyl efter denna uppgång.

Det är värt att notera att vinsttillväxten fortfarande enligt liggande prognoser väntas bli ca 6% 2019 mot 2018. På 2019 års prognostiserade vinster värderas OMX-bolagen ca 12,5ggr.

Bolag
Rapportperioden var intensiv. Handelsbanken rapporterade oväntat att utdelningen inte höjs. Viket kan signalera förväntan om tuffare tider behov av försiktighet. Sandvik levererade en rapport som infriade förväntningarna men pekade på svaghet i Kina och inom fordonssektorn generellt. Båda fonderna har selektiv verkstadsexponering. Concentric som är skuldfria och ger 8-9% kassaflödesyield och har visat sig väldigt motståndskraftiga i tidigare nedgångar, men flaggade för sämre konjunktur. Lindab rapporterade starkt och utsikterna till marginalförbättring ser goda ut. Ledningen gör rätt saker och efterfrågan är stark i detta sencykliska bolag. Addnode kom med en godkänd rapport och värderingen har nu kommit upp. Givet bolagets fina historik tycker vi dock det är motiverat. Våra innehav i hälsovårdsektorn Ambea och Humana visar fortsatt väldigt stark vinsttillväxt. Vi gillar den ocykliska efterfrågan och goda tillväxtutsikterna samtidigt som vi tycker värderingen är låg i bägge fallen.
De regulatoriska riskerna i banksektorn har blivit påtagliga den sista tiden. Swedbank, Danske och Nordea är alla omnämnda i samband med misstänkt penningtvätt. Vi är försiktiga till sektorn av strukturella skäl då man tappar marknadsandelar varje år på viktiga områden. Vi ser denna trend fortsätta och att marginaler kommer vara under press. Den regulatoriska risken, en allmänt sämre konjunktur i Sverige i kombination med fallande bostadspriser bör fortsatt vara en våt filt över sektorn. Catella rapporterade som väntat svagt då bolaget tog kostnader för bl.a. bankavveckling, omstrukturering av vissa organisationer och expansionskostnader i fastighetsfonderna. Vi ser fortsatt stor potential i aktien.
Pricer rapporterade väldigt starkt för Q4. Vi gillar balansräkningen med nettokassa starka kassaflödet genombrottsaffärer som den med Best Buy i USA. Pricer växte 50% under 2018 och värderas som ett bolag utan tillväxtmöjligheter. Bara befintlig kundbas växer med ersättningsordrar. ProAct är ett innehav som successivt utökats då vi fått ett större förtroende för affärsmodell och ledning.

ALCUR
ALCUR steg 0,69% efter avgifter under februari. Fonden har haft ett relativt lågt netto under månaden vilket innebär att avkastningen är mestadels driven av bra alpha (stock picking). Smart Eye, Lindab, AddNode, Swedbank och Electrolux bidrog mest positivt. Elekta, SHB, JM och Gränges påverkade avkastnigen negativt.

ALCUR SELECT
SELECT steg 8,57% efter avgifter under febrari och har därmed stigit med 15,85% under 2019 och 22% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp XX% under samma period. I februari bidrog många innehav med positiv avkastning där det vara Lindab, AddNode, Precio Fishbone och Proact. På negativa sidan fanns XXL, Gränges, Actic och Elekta

Börserna fortsatte gå starkt i februari, efter den turbulenta avslutningen av 2018. Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.