Marknad
Efter den mycket starka inledningen i januari så handlade världens aktiemarknader lite blandat under februari. Stockholmsbörsen steg +1,2% men globala index var lite svagare: S&P500 -2,6% & MSCI World -2,4%. Trots stigande räntenivåer har Nasdaq gått bättre än S&P, vilket är ovanligt. Europeiska index utvecklades markant bättre än de amerikanska.

Börsåret har inletts starkare än vi förutspådde. Teorierna om vad som drivit marknaderna är som vanligt flera. Vissa menar att ny likviditet styrt marknaderna uppåt medan optimisterna fokuserar på idén att centralbankerna kan få ned inflationen utan att trigga en recession. De senaste veckorna har narrativet handlat om att makroekonomiska data fortsätter att vara starkare än väntat och att effekterna av räntehöjningarna inte biter tillräckligt (ännu). Centralbanker är tydliga med att de höjer tills inflationen kommer ner, vilket innebär att förväntningarna om var räntorna toppar blir allt högre. Det pratas nu om 6-6,5%. Ett enkelt exempel för att rama in läget visar vi nedan:

• Maj 2000: inflation 3,2% & Fed Funds rate 6,5%
• Feb 2023: inflation 6,4% & Fed Funds rate 4,5%

Det finns naturligtvis många skillnader i den globala ekonomin mellan år 2000 och idag, men en relevant fråga blir ändå var räntorna ska landa när inflationen stabiliseras på 2-3%.

Earnings yield på nordiska börsen ligger nu på 6% (motsvarar PE 17x) samtidigt som en svensk 10 årig obligation stigit till 2,7%. Skillnaden mellan dessa två är den lägsta sedan finanskrisen. Detta trots att en recession (då skillnaden brukar öka) ändå måste ses som det mest sannolika framtidsscenariot.

Bolag
Vi har under det senaste kvartalet successivt byggt upp ett relativt stort innehav i Fagerhult, ett i vårt tycke oerhört fint bolag som fram till 2018 hade en imponerande utveckling. Huvudägare är Sveriges mest framgångsrika investmentbolag de senaste 35 åren; Investment AB Latour. Latours nuvarande VD Johan Hjertonsson har själv varit VD på Fagerhult under perioden 2009 till 2018.

Rörelseresultatet i Fagerhult ökade med knappt 14% årligen under 15 år fram till 2018. Under åren 2016 till 2018 värderades Fagerhult till ett P/E tal mellan 18x och 35x, vilket var i linje med de dyraste förvärvsbolagen såsom tex Nibe, Beijer Ref och Addtech under perioden. Fagerhult hade då under lång tid visat fin organisk och förvärvad tillväxt, samt en bra tematisk exponering i form av det tydliga skiftet till LED-belysning.

2019 gjorde Fagerhult sitt största förvärv någonsin då man köpte italienska Iguzzini för närmare 4 mdr SEK. Det blev början på ett par tuffa år för bolaget. Iguzzini hade stor del av sin produktion i Italien och detta var dessutom en stor hemmamarknad för bolaget. Italien och Sydeuropa drabbades hårt av Covid. En av Fagerhults mest lönsamma marknader har alltid varit den offentliga marknaden (sjukhus, skolor, offentliga byggnader). Under nedstängningen hade man under långa perioder svårt att komma åt byggnader för renoveringar. Vi tror de offentliga budgetarna i EU kommer prioritera energieffektivisering i en helt annan skala framåt.

Under de kommande åren ser vi framför oss en stor renoveringsboom inom energieffektivisering och redan 2023 förbjuds lysrör med kvicksilver, vilket bör kunna driva renovering och penetration av LED på Fagerhults hemmamarknader. Energiinvesteringar i offentliga hus ligger framför oss i större utsträckning än tex värmepumpar där privatpersoner varit snabba att agera på stigande energikostnader.

Belysning är ett av de områden som konsumerar mest energi i kommersiella och publika fastigheter och där man med Fagerhults teknologi ”Uppkopplad LED” kan spara mycket energi. Fagerhult har en ledande teknisk position och även en stark distribution i sina marknader. Vi tror bolaget kommer gynnas av denna megatrend många år framöver.

Fagerhult är en tydlig investering mot energieffektivisering där också regleringar av kommersiella fastigheter gällande energieffektivitet kommer driva efterfrågan. Trots en fin historik – frånsett Covidåren – handlas bolaget på 11x EBITA för 2023 på det enda estimat som finns i marknaden (Kepler). Nibe & Beijer Ref värderas till 26-33x EBITA. Vi tror både multipel och vinst har förutsättningar att dubblas i Fagerhult de kommande åren.

Trots ett börsvärde över 10 mdr sek och en fantastisk historik de senaste 20 åren så saknas analystäckning av de stora svenska investmentbankerna på Fagerhult. Vi anser att bolaget förtjänar mer uppmärksamhet framöver.

ALCUR
ALCUR steg +0,84% i februari och är upp +1,33% sedan årets start. De senaste 3 åren har fonden stigit +36% med 83% positiva månader och en standardavvikelse under 4%. Februari var en bra månad för fonden då avkastningen kom från rätt ställen, dvs från alpha (aktievalen). Långboken steg knappt 2% och kortboken minskade -0,2%.

Bäst bidrag till månaden hade Addnode, Nordea, Alleima, Novozymes, Tele2, Elekta och Nordnet. Sämst bidrag kom från Chemometec, Securitas och Bewi. Vid månadens utgång låg nettoexponeringen på ca 12% och fondens största innehav var: Securitas, Essity, Assa, Addnode, ISS, Elekta och Alleima.

ALCUR Select
Select steg +3,23% under februari och är upp +5,70% sedan årsskiftet. CSX småbolagsindex motsvarande tal är +1,1% och +9,9%. Under de tre senaste åren har fonden stigit +79% medan CSX småbolagsindex har ökat +36%. Sedan start är motsvarande siffror 190% för Select respektive 69% för CSX. Fonden hade absolut bidrag både från både lång- och kortboken under februari. Under månaden bidrog Addnode, Proact, QT Group, Ctm och Stolt Nielsen positivt till utvecklingen och Bewi, IAR, JM bidrog negativt. Under månaden har vi bl a ökat positionen i Fagerhult, Addvise, Alleima, Gofore och Formpipe. Fonden har sålt aktier i bl a Afry, Arjo, Axfood, Viaplay och fastighetsbolag.

ALCUR Grow
Grow A tappade -1,70% och Grow B tappade -1,76% under årets andra månad. Sedan årsskiftet är fonden +5,05% (A-klass) och +4,91% (B-klass). Det nordiska småbolagsindexet CSX Nordic är +8% sedan årsskiftet. Månadens svaga utveckling beror främst på 3 positioner. Aktierna i Bewi och Photocure handlade svagt på deras kvartalsrapporter och CTT utvecklades negativt kring oro för konkurrens kring bolagets eftermarknadsaffär. Addvise, Ctm, I-Tech, Thunderful och Idun bidrog positivt.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.