Marknad
Februari blev ytterligare en mycket svag börsmånad. Breda OMXSPI index föll 7,5% och är ner 16% sedan årets början. Utvecklingen i Ukraina har klart dominerat nyhetsflödet och det är svårt att beskriva den humanitära tragedi som pågår. Detta har också givit en ny dimension på den osäkerhet som rådde redan innan invasionen. En kort tillbakablick på utvecklingen senaste tiden:

2021 avslutades med mycket stark utveckling på världens börser trots tydliga signaler om att inflationen skulle bli ett problem. Värderingarna på nordiska börser var då ca 30% högre än senaste 10 årens medianvärde. I början av 2022 blev FED (och senare även andra centralbanker) tydligare i sitt budskap – inflationen måste bekämpas med högre räntor och stimulanser skulle vändas till åtstramning genom att krympa balansräkningen. Detta hökaktiga budskap ledde till stigande räntor vilket satte i gång en kraftig försäljning av dyra tillväxtbolag. När detta tema lugnat sig under februari chockades marknaden på nytt av Rysslands invasion av Ukraina. Ur ett ekonomiskt perspektiv följde högre råvarupriser, högre energipriser, vidgade kreditspreadar och en kraftigt försvagad krona – alltså ytterligare bränsle för hög inflation och mer oro för tillväxten – och kanske höjd recessionsrisk. Cykliska sektorer och banker såldes aggressivt. T.ex. tappade Sandvik en fjärdedel av sitt börsvärde på 14 handelsdagar.

Hur den geopolitiska oron kommer utvecklas är mycket svårt att sia om. Det vi vet är att Feds intentioner är att bekämpa inflationen samtidigt som vi ser att tillväxten mattas – en svår kombination som bli mer komplex av kriget. När man adderar effekter av sanktioner och osäkerhet kring flaskhalsar råder stora skillnader i potentiella utfall.

Historiskt har marknaden spekulerat i recession många gånger utan att det förverkligats – tex vid Irak kriget 2003, terrordåden 9/11, Asienkrisen/LTCM/Rysslands-default 1997/98 och till viss del även den kinesiska turbulensen/Brexit 2015. Genom att vi redan nu sett nedgångar på börserna på 20-25% har mycket negativt diskonterats, om vi undgår en recession. Problemet är att det tar mer tid innan marknaden kan avskriva ett sådant scenario vilket också syns i hur räntemarknaden prisar detta. Det är värt att påminna om att i ett recessionsscenario faller vinstestimaten i snitt ca 40%.

I våra modeller kan vi se tydliga mönster som typiskt sker i turbulenta marknader. Snabba kast och kraftiga rörelser mellan sektorer, samt att positiva bolagsnyheter försvinner i det oroliga bruset. På kort sikt styr politik och makro men på längre sikt skapar detta stora möjligheter till bra stock picking.

Bolag
Addnode slog marknadens förväntningar i Q4 och har de senaste 5 åren vuxit vinsten per aktie med 20% per år. Efter rapporten annonserade bolaget två stora förvärv som ökar EBITA i storleksordningen 10% exklusive synergier. Till skillnad från andra förvärvsmaskiner så har Addnode bevisat sig när det gäller synergier vid förvärv, vilket i kombination

med attraktiva förvärvsmultiplar (Ca 7x EBITA) är en synnerligen kraftfull kombination. Addnode som bolag påverkas inte direkt av komponentproblem, insatsvaror och har ett lägre konjunkturberoende vs de industriella förvärvarna, vilket inte återspeglas i värderingen.

Ett av våra minsta bolag, mjukvarubolaget Mintra rapporterade ett starkt Q4 och har en intressant kombination av återkommande intäkter med hög bruttomarginal, stor energiexponering och nettokassa som kommer användas till förvärv. Bolaget fick nya huvudägare (Ferd & Tjaldur) på stor överkurs när Riverside sålde 38,5% av bolaget till en premie på nära 40%. Vi tycker värderingen är låg på ca 7x EBITDA på 2022 estimat. Bolaget kommer gynnas av ökade investeringar i energi, vilket vi tycker verkar vara ett rimligt scenario för kommande år.

ALCUR
Fonden gick -0,4% i februari och har fallit 1,1% hittills under 2022. Under de tre senaste åren är fonden +31,4%. Genomsnittlig årsavkastning sedan start 2007 är +5,7%.

I kortboken utmärkte sig framför allt två stora teknikrelaterade positioner, som var ned drygt 10 respektive 20%. De största förlusterna gjordes av naturliga skäl i långboken och Trelleborg var vår största förlust med en nedgång på nästan 20% i februari. Efter en stark inledning på året handlade aktien dåligt tillsammans med sektorn i takt med att mer fokus lades på konjunkturens eventuella försvagning och vad risken för recession egentligen är. Loomis och Chemometec stod ut som positiva bidragsgivare i långboken, tack vare starka rapporter.

ALCUR Select
Selects avkastning för februari blev -5,4%. Sedan årets start har fonden tappat 13,1% jämfört med CSX (Carnegie Small Cap index) -18,5%. Sedan fondens start i 2018 är avkastningen totalt 195% jämfört med CSX 85%. Risken i fonden har sedan start varit klart lägre än både CSX och OMX mätt i form av standardavvikelse. Vi har fortsatt minskat nettoexponeringen under månaden till 79% vilket är lägre än det historiska snittet. Vi har ökat exponeringen ytterligare mot bolag som påverkas lite eller tom gynnas av den ökade makroosäkerheten. Exempel på sådana bolag är Karnov, Ambea, Humana, MSAB och Bre2.

ALCUR Grow
Andelsvärdet i Grow A tappade -5,6% i februari, vilket ger -13,4% sedan årets start. Gofore, Exsitec och Photocure tillhör de få positiva bidragsgivarna under månaden medan Catena Media, Idun och Modulight tyngde avkastningen mest.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter