Marknad
I februari fortsatte temat från inledningen av året – stora bolag gick bättre än mindre bolag. Globala aktieindex var marginellt upp. Under månaden steg råvarupriserna kraftigt och oljepriset var upp 23%. Inflationsförväntningarna steg och drog med sig räntorna. Detta påverkade börserna negativt under andra halvan av månaden och skapade rotationer från aktier i bolag med hög tillväxt till bolag med lägre tillväxt.

Under månaden fick nyheter kring Covidvaccin stå tillbaka för en intensiv rapportperiod. Övergripande rapporterade de cykliska bolagen bättre än förväntat, inte minst avseende lönsamheten. Generellt räckte det dock inte för att lyfta aktierna på rapportdagen.

Bolag
Catella som steg kraftigt under januari tappade i februari efter en rapport som var svagare än väntat. Vår bedömning är att de verksamheter som är viktiga för det långsiktiga värdet levererade bra siffror och vi noterar att även om fastighetsfondernas utveckling är slagig på kvartalsbasis accelererar inflödet och därmed bolagets framtida intjäningsförmåga.

Essity har varit en stor position för fonderna under lång tid utan att egentligen bidra med någon avkastning. Essity har varit en förlorare på Corona och vi ser stor återhämtningspotential from Q2 2021 i flera av bolagets affärsområden. Aktien har inlett 2021 svagt eftersom marknaden oroar sig för de stigande inputpriserna på pappersmassa, något som bolaget historiskt hanterat bra. Sedan Essity särnoterades 2017 har bolaget vuxit vinsten ca 50% samtidigt som aktien bara är upp 10%. Vi gillar bolaget eftersom vi känner oss bekväma med att de kommer fortsätta leverera vinsttillväxt över tid samtidigt som värderingen är låg för ett kvalitetsbolag.

Pexip är ett norskt mjukvarubolag inom videokommunikation som vuxit 70% CAGR sedan 2013 där intäkterna till största del är återkommande. (97% abonnemang). Stora företag är de huvudsakliga kunderna och man har starka positioner inom områden som tex telehealth. Pexips mjukvara har en rad fördelar bland annat i form av flexibilitet och säkerhet som också understryks av ca 80 kunder som återfinns på Fortune 500.

Tillväxten inom detta område förväntas vara mycket god framåt då Corona sannolikt ökat behovet av dessa tjänster långsiktigt och få bolag har ännu upphandlat mer kvalificerade lösningar. Bolaget fördubblade i princip antalet anställda 2020 i huvudsak inom försäljning, marknadsföring samt produktutveckling. Pexip bidrar direkt till ett minskat resande och pendlande och bör på så sätt falla väl ut i ett hållbarhetsperspektiv.

ALCUR
Under februari steg andelsvärdet med 0,86%. Senaste 12 månaderna är fonden +18,0% och genomsnittlig avkastning per år sedan start 2007 är +5,7%. Under månaden steg fondens långa innehav med i genomsnitt med 3% medan korta positioner steg med 2%.

Positiva bidrag under månaden kom främst från Kindred, SEB, Trelleborg, AAK och Stora Enso. Negativt bidrag kom främst från Essity, Catella och indexhedgar.

ALCUR Select
Under februari steg andelsvärdet med 0,46%. Senaste 12 månaderna är fonden +65,1%.

Positiva bidrag ibland de långa positionerna kom främst från Humana, Pexip och Proact, samtidigt som innehaven i Addnode och Pricer bidrog negativt.

ALCUR Grow
Under februari steg andelsvärdet med 3,25% för andelsklassen A och 3,19% för andelsklassen B.

I Grow blankar vi inte utan äger långsiktigt 30 nordiska bolag. Fonden har gradvis byggt upp sina positioner under sedan starten den 1 januari 2021.

Bästa bidragsgivare under månaden var Kindred, ArcticZymes, Efecte och Bewi. Samtidigt backade Catella, 24SevenOffice och Thunderful och bidrog därmed negativt till fondens avkastning. I ett separat brev, som du hittar på vår hemsida, berättar vi mer om ALCUR Grows februarimånad.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller om du vill boka ett möte med oss.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas