Februari 2018

Globala börser föll 4% under februari. Svenska såväl som nordiska börser föll ca 1%. Europa tappade 3%. Telekom och råvaror tillhörde vinnarna och verkstads och tjänstebolag var förlorare. Kraftiga nedgångar på börserna, hög volatilitet och ränteuppgångar präglade månaden.

Makrobilden

Inköpschefsindex (PMI) globalt fortsatte mattas, men indikerar fortsatt god tillväxt i världsekonomin. Tredmässigt har PMI stigit sedan sommaren 2016. Utvecklingsländer väntas driva BNP-tillväxten närmsta åren. Industriproduktion, orderingång och PMI i USA pekar på tillväxt. Arbetsmarknaden förbättras och lönerna stiger vilket återspeglas i inflationen. FED ökar sannolikheten för höjd ränta. USA, eller President Trump, planerar införa tullar på stål och aluminium. Europeisk PMI föll tillbaka men är fortsatt på höga nivåer. Arbetsmarknaden förbättras och pristrycket ökar. Detta bör driva inflationsförväntningarna. BNP tillväxten i Europa är den bästa på 10 år. Svenska PMI förbättrades något från höga nivåer. Fastighetsmarknaden och hushållens skulder oroar och riskerar påverka svensk inhemsk ekonomi. Frågan är om styrkan i den ekonomiska förbättringen räcker för att motivera högre aktiekurser.

Marknadsbilden 

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet har i stort avslutats. Överlag har vi sett starka rapporter, men totalt sett relativt små instestimatförändringar. En av de bättre rapporterna presenterade Kambi vars vinstprognoser justerats upp över 30% för 2018. Vinstestimaten för SSAB justerades upp 8% för 2018 men trots detta utvecklades aktien svagt efter de tidigare månadernas starka utveckling. Fastighetsbolagen kom med starka rapporter som visar på fortsatt stigande substansvärden och överlag starka kassaflöden. Trots detta har sektorn inlett året svagt och handlas nu på rejäla rabatter mot substans. Detta tolkar vi som en allmän oro för ränteutvecklingen, samt att den svenska ekonomin har vissa risker relaterat till främst bostadsmarknaden, som kan smitta av sig även på kommersiella fastigheter. Kontorshyrorna i Stockholm har stigit till extremt höga nivåer dels pga stark efterfrågan, men också beroende på låg nyproduktion. Det är endast London och Paris som idag har högre kontorshyror än Stockholm i Europa. Hyresnivåerna i till exempel Milano, Frankfurt och Zürich har passerats (enl. statistik från Cushman & Wakefield). I princip all mark har senaste åren gått till att bygga bostäder vilket naturligtvis givit högst avkastning för markägarna. Därmed finns också en klar risk att produktionen av kommersiellt ökar de närmsta åren samtidigt som detta kan sammanfalla med en sämre konjunktur. Samtidigt är avkastningen på centralt belägna fastigheter på lägsta nivån någonsin. Vi tycker sektorn har hög risk, men är ödmjuka inför att nuläget är rekordstarkt. Telia är sedan inledningen på året en av fondens större innehav. Historien imponerar inte, men vi tror de dåliga investeringarna i bl.a. Centralasien är historia och att vi snart får se en renodlad nordisk operatör. Vi tycker oss dessutom skönja en mer aktieägarvänlig inställning hos ledningen där bästa beviset är att avstå TDC affären till ett för högt pris samtidigt som ledningen köper aktier. Bokslutet visade starkt kassaflöde och vi bedömer att man kan erhålla en attraktiv totalavkastning till låg risk i  Telia där utdelningen står för en väsentlig del.

Fonden

ALCUR steg 0,3% efter avgifter under februari, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 66% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 53%. Fondens utveckling under februari förklaras av positiva bidrag från många positioner där Husqvarna, Munters, Boliden, Clas Ohlson, Castellum och Telia väger tyngst. Negativa bidrag kom från Essity, Securitas, Handicare samt OMX terminer. Inledningen av året har visat på kraftigt ökad volatilitet i de flesta tillgångsklasser och februari vart en turbulent månad. I denna miljö har fonden genererat en avkastning om +1,1% hittills 2018 med en låg risknivå där vår stockpicking strategi och balanserade portfölj har fungerat väl. Vi fortsätter att, baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, arbeta med att skapa god riskjusterad avkastning. Ett övergripande antagande inför 2019 är att svensk ekonomi och detaljhandelns lönsamhet kan komma att påverkas negativt av, högre räntor, svagare fastighetsmarknad och ökad konkurrens från nya internetaktörer. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.