Coronavirusets spridning till flera industriländer sänkte börserna i februari. Stockholmsbörsen föll 7% och är ner 6% på året. Globala börser föll 8%. Europa tappade motsvarande och är ner 9% på året. Sista veckan i februari var den sämsta börsveckan sedan 2008.

Marknad
Coronavirusets spridning har varit känd sedan början av året. Men det var sista veckan i februari som rädslan för sjukdomens effekter tog tag i börserna. När virusspridningen tog fart i Italien, Sydkorea, Iran och USA vände börserna ner kraftigt. Flera företag – bl.a. Apple och Microsoft – vinstvarnade till följd av virusets konsekvenser. Nedstängning av fabriker och reserestriktioner leder till komponentbrist och uteblivna order vilket riskerar påverka försäljning och lönsamhet för flera bolag. Investerare oroar sig för att ekonomin går in i recession vilket normalt gör att vinsterna faller med ca 30% och börserna har vid dessa tillfällen under senaste åren korrigerat 20-30%. Global ekonomi väntas bromsa, vilket vi skrivit tidigare. Senaste PMI siffran för Kina noterar ett fall från 50 till 36 vilket är en inbromsning i paritet med hösten 2008. De senaste PMI siffrorna pekar på en inbromsning och man ska vara medveten om att den senaste oron, reserestriktionerna, fabriksnedstängningarna mm inträffat efter mätpunkten. Det är rimligt att vänta sig förnyade stimulanspaket från centralbanker och stater. Dagligvaruhandeln ser tendenser till bunkring, vilket är ganska unikt. Effekterna av industrinedstängningar syns bland annat genom minskade fabriksutsläpp i flera delar av världen.

Bolag
ISS var månadens stora besvikelse efter att bolaget för andra kvartalet på raken sänkt sina utsikter. Aktien föll 25% och var vår största negativa bidragsgivare. Utan den hade Alcur varit upp på månaden. Denna gång sänkte ISS prognosen för 2020 och nu siktar bolaget på en marginal ”över 4.5%”, mot tidigare ”runt 5%”. De förändrade lönsamhetsutsikterna har satt sig i marknadens förtroende för ledningen. Bolagets förklaringar till de sänkta utsikterna var vaga och motsägelsefulla då de byggde på att osäkerheten ökat generellt samt att bolaget enlig dem själva tagit en mer försiktig hållning till att guida marknaden. Samtidigt skriver ledningen att eventuella effekter från Coronaviruset och IT-attacken som bolaget utsattes för under första kvartalet, inte är medräknade i de ändrade utsikterna. Vi har behållit positionen, trots besvikelsen. Vi anser att värderingen är attraktiv även efter den ändrade prognosen och det kraftiga kursfallet. Bolaget har haft

en stabil finansiell historik med positiv organisk tillväxt varje år sedan 2004 och marginaler som under 25 år varit relativt stabila kring 5,5%. Förutsatt att bolaget når 4,4% vinstmarginal 2020 – där flera analysprognoser nu ligger – så handlar aktien till ett P/E tal runt 11x för 2020. Kassaflödet ligger på ca 9% och utdelningen bör landa på över 5% och bolaget lär troligen genomföra ett återköpsprogram under 2020. Bolaget har historiskt varit ägt av Private Equity, och vid nuvarande kursnivåer med antagande om marginalförbättring mot historiska snitt, samt en högre skuldsättning, är kalkylen så pass attraktiv att vi inte skulle vara förvånande över förnyat intresse från Private Equityaktörer.

Teknologibolaget Pricer finns i portföljerna sedan länge. Bolaget skördar stora framgångar i sin produktportfölj med digitala prisetiketter och mjukvara, som bidrar till ökad automatisering av detaljhandeln. Arbetsprocesserna för att plocka varor i butik, fylla på varor i hyllorna samt strategier för dynamisk prissättning förenklas avsevärt med Pricers teknologi. Flera detaljhandelsbolag över hela världen står inför nyinvesteringar för att öka effektiviteten i sina butiker. Pricer fick ytterligare en order av BestBuy i februari och snart sitter Pricerteknologin i samtliga butiker på BestBuys hemmamarknad. Pricers nya plattform Plaza möjliggör även integrering av en rad olika teknologier och har möjlighet att bli en form av ”Appstore” för att butiker skall kunna addera ny funktionalitet till sitt system. Man adresserar med sina lösningar saker som matsvinn, produkters positionering och Click and Collect. Vi bedömer att Pricer kommer uppvisa god tillväxt närmsta åren, men bolaget värderas fortfarande nära snittet av småbolag på EV/EBIT 2020e trots bättre tillväxt.

ALCUR
ALCUR föll 0,71% under månaden vilket innebär att fonden är upp 0,66% 2020. Främsta bidrag under månaden kom från H&M, Pricer, Fjordkraft, NRC Group och termin. Negativt bidrag kom från ISS, Ambea och Catella.

ALCUR Select
SELECT föll 1,62% under månaden, vilket innebär att fonden är upp 2,21% 2020. Fondens bästa innehav under månaden var Fjordkraft, Pricer, Lindab och Gränges samt termin. Negativa bidrag kom från Catella, ISS, Addnode och Stillfront.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas – diskutera fondernas exponering och risker.

Vi vill träffa alla våra kunder innan investering i våra fonder – ring oss så berättar vi mer om hur vi arbetar.

ALCUR FONDER – SUNT RISKTAGANDE

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm Lorsell, Niclas Röken