Stockholmsbörsen steg 3% och globala börser ökade 2% under årets sista månad. Svenska långräntor steg en aning och den svenska kronan stärktes.

2019
Det kanske mest summerande begreppet som beskriver börsåret 2019 är TINA – There Is No Alternative. När svenska börsen handlar ca 14 gånger den förväntade vinsten och utdelningarna ligger kring 2,5%, så ser aktier ut som ett rimligt investeringsalternativ relativt t.ex. obligationer.

Under slutet av 2018 var marknadssentimentet mycket negativt. Konjunkturutsikterna var svaga och i kombination med Brexit och tilltagande globalt handelskrig var oron för recession och fallande vinster betydande. Under inledningen av 2019 vände börserna upp och recessionen och de kraftiga vinstfallen uteblev. Att flera centralbanker bytte fot i penningpolitiken 2019 gav också understöd till den starka börsen. FED som höjt räntan i december 2018, bytte snabbt räntesyn, bl.a. efter att Dow Jones haft sin sämsta julaftonsavkastning någonsin 2018.

Under mars 2019 föll den amerikanska 10-åriga statsobligationen till en lägre nivå än tremånadersräntan. Därmed inverterades räntekurvan vilket (för stunden) skrämde aktieinvesterare då en inverterad räntekurva i USA historiskt varit en mycket bra indikator för stundande recession och vinstfall.

Efter nästan ca 1,5 år med svagare ekonomiska indikatorer vände inköpschefsindex, PMI upp under tredje kvartalet. Det är ett tecken på att industrikonjunkturen blir bättre. Effekten blev stigande aktiekurser och nya kursrekord för bl.a. Atlas Copco och flera andra svenska verkstadsbolag under hösten. Den svenska kronans försvagning påverkade också synen på intjäningsförmågan i bolagen.

Diskussionerna om handelsavtal mellan USA och Kina har böljat fram och tillbaka under året. Generellt har effekterna på börsen blivit mindre och i december tecknades till slut ett fas 1 avtal mellan nationerna.

I tilltagande utsträckning har FOMO – Fear Of Missing Out – präglat beteendet på börsen ju längre året led. Investerare kom in i 2019 underexponerade mot aktiemarknaden och i takt med att börserna stigit har man köpt av rädsla för att missa ett annalkande rally.

Bolag
Den starkaste procentuella uppgången i månaden kom från positionen i Consilium i Alcur Select som steg över 150% under månaden. Detta skedde efter ett bud på bolagets största affärsområde – Marine & Safety från Nordic Capital. Marine & Safety är den enda lönsamma delen av bolaget och utgör majoriteten av verksamheten. Givet att Consilium haft en relativt hög finansiell hävstång, en låg värdering (Nordic Capital betalar 18x rullande 12m EBIT) samt en stark huvudägare som gjort ett mycket bra arbete med att förhandla försäljningspriset, blev priset betydligt högre än vad marknaden implicit värderade verksamheten till.

Bygghemma är ett nytt innehav som vi köpt in i fonderna under hösten. Bolaget har en stark position inom den marknaden som Bygghemma själva kallar ”hemförbättring”. Bolaget har ett sortiment som är betydligt större än nummer två online i Sverige och Finland. Den upparbetade marknadspositionen gör att bolaget får en mycket stark position både med huvudsajter som ”Bygghemma” men också nischade sajter på Google, vilket försvårar för ny konkurrens.

Bygghemma har också den storlek som krävs för att kunna investera i butiker där kunderna kan testa produkterna innan köp, vilket många gånger är viktigt för kunderna eftersom det rör sig om relativt stora köp. Detta kombinerat med en väl utbyggd kundtjänst som hjälper kunderna med råd gör att uppfattning är att marknadspositionen kommer fortsätta stärkas över tid. Det ”eviga” hotet från Amazon i Norden tror vi är överdrivet för Bygghemmas vidkommande.

Bygghemmas finansiella mål är att växa 20 till 25% per år, varav 15% ska vara organiskt. 25% årlig tillväxt skulle innebära att bolaget passerar 10 miljarder kronor i omsättning om drygt 2 år. Vi tror det är rimligt givet stark marknadstillväxt i kombination med en kapitalsnål affärsmodell som gör att starka kassaflöden kan återinvesteras i nya förvärv. Givet höga snittköp per kund (3242 kr i Q319) kan man få skalfördelar på bruttovinst per order vid fortsatt omsättningstillväxt. Bygghemmas aktie värderas med ett justerat P/E(20e) på 20x. Kassakonverteringen är över 100% tack vare negativ rörelsekapitalbindning vilket ger en FCF-yield på ca 6%. Vi ser det som attraktivt givet de ljusa långsiktiga vinstpotentialen.

ALCUR
ALCUR steg 1,12% under december vilket innebär 8,12% under 2019. Främsta bidrag under året sista månad kom från Pricer, Ambea, Stillfront, Fjordkraft, Smarteye och Bygghemma.

Ser vi på hur avkastningen skapats under 2019 ger nedanstående tabell en överblick. Under maj bidrog blankningar till positiv avkastning. Fonden hade en negativ månad. Skillnaden är stor jämfört med 2018 då blankningar bidrog med 4 gånger så stor del som lång positioner.

ALCUR Select
SELECT steg 4,87% under årets sista månad vilket ger 51,36% för helåret 2019. Fondens bästa innehav i december var Consilium, Admicom, Pricer, Fjordkraft, Bygghemma och Systemair.

Under hela 2019 har långa positioner bidragit kraftigt till den goda avkastningen. Vi är särskilt stolta över att vi vissa månader, som mars och augusti, tjänat pengar både på långa och  korta positioner.  Vikten av blankningar syns bl.a. i maj då dessa bidrog till att fonden tjänade pengar i en negativ börsmånad. Under 2019 hade fonden ingen negativ månad.