Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.

Marknad
Efter två starka börsmånader backade världens börser i december. Stockholmsbörsen (OMX Benchmark) sjönk -2,7%, vilket var bättre än SP500 som föll -5,8% och MSCI World -5,0%. Amerikansk inflation fortsatte sjunka från 7,8% till 7,1% och marknaden prisar nu in fortsatta rejäla sänkningar av inflationen kommande månader. Fed höjde som väntat räntan med 50bp till nivån 4,25%-4,50%, vilket ska ställas mot 0% vid inledningen av 2022. Temat under månaden har flyttats en aning från inflation och räntor till tillväxt och vinstförväntningar. Kinas förändrade covidstrategi fick stor uppmärksamhet.

När vi summerar året som gått börjar vi med att påminna om lite avkastningsdata för 2022:

• OMX Benchmark -20,3%
• CSX Småbolag -31,4%
• SP500 -18,1%
• Nasdaq -32,5%
• Svenska statsobligationer -11,5%
• US 10Y +233bp (1,5% – 3,8%)
• Guld 0% (i USD)

Det har varit ett märkligt år på många sätt. Tex är kombinationen av både aktier och obligationer på kraftigt minus samma år mycket ovanlig. I Sverige hände det senast 1994. I USA hade långa obligationer sitt sämsta år på 230 år. När man gräver djupare i aktieindex kan man konstatera att de flesta aktier fallit kraftigt under året. Faktum är att av CSX Småbolagsindex 300 bolag så har nästan en tredjedel tappat mer än 50%. Bland de 30 aktier i indexet som steg hittar vi bolag som Bonesupport (+80%), Saab (+75%), Munters (+50%), Loomis (+17%) och Axfood (+10%). Enda sektor på plus var föga förvånande energi med en uppgång på hela 30%.

Vill man hitta något positivt ur historieböckerna så är det inte ofta det är två börsår i rad på minus. Det har bara hänt två gånger sedan 1950 – 1973-1974 och 2000-2002. Å andra sidan bygger vi inte vår strategi på historien.

Bolag
Vi har under 2022 successivt ökat i Medcap vars affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora, välskötta Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk. Bolaget har en aktiv huvudägare i form av Linc som har både nätverk och erfarenhet i segmenten som man verkar i. Medcap har de sista 5 åren haft en EBITA CAGR strax under 30% vilket får sägas är imponerande. Bolaget har stark balansräkning och trots ett relativt stort förvärv av AdderaCare finns ytterligare förvärvsutrymme. Aktien handlas till en stor rabatt på EV/EBITA mot de industriella förvärvsbolagen som har en betydligt mer cyklisk portfölj än Medcap.

Assa Abloy är nu ett av ALCURs största innehav. Vi gillar den starka marknadspositionen och att bolaget historiskt kunnat skapa mycket värde via förvärv trots sin storlek. Aktien tappade ca 25% 2022, men vinsten har fortsatt att växa snabbare än för de flesta andra bolag och värderingen är nu ungefär i linje med den bredare verkstadssektorn, vilket vi tycker är för billigt. Dessutom är Assa Abloy ett relativt motståndskraftigt bolag i tider av ekonomisk nedgång eftersom två tredjedelar av affären är eftermarknad. Vi tror också att bolaget kommer kunna försvara sina prispunkter bättre än många andra bolag om råvarupriserna faller igen.

ALCUR 2022
Fonden steg +0,55% i december vilket ger en avkastning för 2022 på +8,20%. Under månaden kom avkastningen återigen från bra alpha där långboken tappade drygt 1% medan kortboken föll 3,2%. Nettot låg runt 10%, vilket är aningen lägre än snittet under året. Bäst bidrag kom från korta positioner i Kinnevik, Intrum och ett skogsbolag samt långa positioner i Essity, Stillfront och Munters. Negativt bidrag hade Chemometec, Assa Abloy, Getinge, Ambea och Addnode.

När vi summerar helåret så inleddes det helt klart turbulent men vi hade en bra plan för hur vi skulle ställa om risken och positioneringen vilket gjorde att fonden steg marginellt under Q1. Därefter blev vår försiktiga syn på räntekänsliga, konsumentrelaterade och dyra bolag lyckad. Mot detta köpte vi mycket bank och defensiva bolag där vi får konstatera att vissa av de defensiva positionerna utvecklades sämre än vi förutspådde, tex Essity. Efter att marknaden bottnade i slutet av september (-35% ytd) fick vi en återhämtning drivet av lite mer optimism kring inflation och räntor. Även om en del utbombade aktier studsat rejält så finns många namn som fortsatte falla mot slutet av året.

2022 har varit ett år med hög korrelation mellan olika typer av aktier och slagiga faktorrörelser. För 2023 tror vi att avkastning mellan olika aktier kommer att spreta isär mer beroende på hur bolagen går. I en rörlig omvärld med stor osäkerhet på vilken typ av konjunktur vi möter sätter vi högt värde på att äga bolag där vi kan känna oss någorlunda konfident i vinstutvecklingen och vi tror generellt att estimaten är alldeles för höga i många bolag. Givet de extrema rörelser som varit på insatsvaror blir det viktigt att avgöra vilka bolag som har en tillräckligt stark position för att behålla en del av de prisökningar som gjorts och öka sina marginaler och vilka bolag som bara möter en organisk motvind om produktionspriser successivt faller.

För helåret har fondens långbok gått -11% medan kortboken gick -34% mot index -20%. Den skillnaden är nyckeln till avkastningen under året. Risknivån mätt som standardavvikelse har varit låg under året på 3,4% vilket är nära snittet senaste 5 åren på 3,6%. Avkastningen senaste 5 åren är 51,8% eller en CAGR på 8,7%.

ALCUR Select 2022
Select sjönk -2,1 % i december medan CSX tappade -1,8% ALCUR Select fyller 5 år i maj 2023 och har sedan starten 2018 i huvudsak investerat i nordiska småbolag med en tyngdpunkt mot svenska småbolag. Svenska småbolag har som vi skrev inledningsvis haft en av de svagaste utvecklingarna av globala index tillsammans med Nasdaq under 2022. Det har utan tvekan varit fondens mest utmanande år sedan starten 2018. Trots att vi är besvikna på avkastningen 2022 så har vi slagit CSX med en relativt stor marginal.

Skillnaden i avkastning bland portföljinnehaven har varit extrem under året med Stolt Nielsen som stigit med över 100% sedan vi köpte de första aktierna och där innehaven i Formpipe och Catena Media mer än halverats.

Fonden har i snitt varit ca 85% nettolång sedan start och det är ett rimligt antagande även för framtiden, även om nivån kommer variera över tiden. Vi tror den bästa avkastningen står att finna bland de mindre bolagen där förutsättningarna är bättre att hitta långsiktig vinsttillväxt till ett rimligt pris än bland de större bolagen.

En ambitiös målsättning för Select har varit att bara tappa halva nedgången av småbolagsindex (CSX) vid större korrektioner. Här har fondens styrka funnits sedan start. Under de större korrektioner vi sett sedan fondstart har målet uppfyllts, men inte 2022. Under 2022 har fonden tappat -19,6% mot CSX -31,4% vilket är under målsättningen. Störst positivt bidrag i december kom från Essity, Kinnevik och Munters. Negativt bidrag kom från Chemometec, Catena Media och Ambea

ALCUR Select har fortsatt en bättre riskjusterad avkastning än marknaden. ALCUR Select har avkastat +174,5% sedan start mot CSX +55,4% och detta med en klart lägre volatilitet (risk). Översatt i årlig avkastning har Select givit 24,2% per år.

ALCUR Grow 2022
Alcur Grow A sjönk med 1,9% och Alcur Grow B sjönk med 2,0% under december. Starkaste bidragsgivarna var Vertiseit, Lumenradio och BTS. Ambea, Catena Media och Idun tyngde avkastningen mest.

På helåret sjönk Alcur Grow A med 24,5% och Alcur Grow B med 25,1%. Bonesupport var den klart mest positiva bidragsgivaren på helåret följt av Arise, Mintra, Norva24 och Medcap. Modulight, Bewi och Catena Media tyngde avkastningen mest under 2022.

Alcur Grow har nu två års historik och det har varit två händelserika år med kraftigt stigande kurser under 2021 och vice versa under 2022. Som långsiktiga investerare med full exponering mot aktiemarknaden kommer andelsägare leva med volatilitet under enskilda år.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR FONDER