Årets sista månad blev ett fall på 7% för globala börser, Stockholmsbörsen tappade 6%. Dow Jones föll 10% i december och totalt 7 % på helåret 2018. Julaftonsfallet på 3% i USA var det största i historien för den dagen. Oljepriset föll 8%, zink och koppar tappade 4%.

Makrobilden
USA: Ekonomin är stark och såväl orderingång som industriproduktion växer. Däremot visar hussektorn svaghetstecken. Kina och USA mjuknade något i handelskonflikten och skjuter fram införandet av nya tullar. Finanspolitiken ger underskott på 5% i år och nästa år, vilket stimulerar amerikansk ekonomi i ett redan starkt läge. FED höjde räntan med 0,25%. Trump stängde delar av statsförvaltningen, som en del av förhandling om Mexikomuren och kritiserade FED:s Powell för räntehöjningarna, vilket skapade börsfall.

EU: Inköpschefsindex (PMI) fortsätter försvagas och ECB lämnade räntan oförändrad under december. Italienska budgeten fick gillades tillslut av EU-kommissionen, men utmaningarna kring Brexit kvarstår och det finns inget färdigt utträdesavtal, vilket ökar risken för en ”hård” Brexit och osäkerhet i Europa.

Kina: PMI för tillverkningsindustrin pekar på svaghet i Kinas tillväxt och handelskonflikten påverkar ekonomin.

Sverige: Regerings¬bildningen måste vara klar 23 januari för att undvika nyval. Riksbanken höjde styrräntan till minus 0,25% och meddelade att man ska höja två gånger per år. Sverige har nu haft negativ styrränta i fyra år. Fallande bostadspriser och hög skuldsättning är orosmoln för 2019.

Värdering och bolag
2019 förväntar sig marknaden en vinsttillväxt på 7%. Nedrevideringarna har synts i råvaru- och tidigt cykliska bolag. PE talet på OMX bolagen är nu 12x mot långsiktigt medel om 13,5x dvs marknaden prisar redan in ytterligare nedrevideringar, vilket också bara än tidsfråga innan vi se. Den avgörande frågan är om USA går in i en recession, vilket skulle motivera ännu kraftiga estimatsänkningar och ytterligare stor nedsida på börsen. Bankerna värderas med långa PE tal vilket sänker snittet på börsen.

Flera detaljhandelsbolag vinstvarnade och en av de större var engelska Asos. Vi har fortsatt en negativ syn på svensk detaljhandel då vi tror konsumtionen toppar just nu och nya aktörer växer upp som pressar traditionella detaljhandlare. Disponibelinkomsten

utvecklas svagt och sannolikt blir arbetsmarknaden inte bättre 2019. Kombinerat med högre räntor, avtagande kredittillväxt och fallande bostadspriser kan detta bli en giftig mix för 2019. Svensk detaljhandel har inte haft negativ tillväxt på årsbasis på 26 år. För tillfället är det enbart e-handeln som gör att handeln växer. Flera traditionella butiksaktörer minskar sin jämförbara omsättning även inklusive näthandel. KappAhl rapporterade fallande lönsamhet och XXL kom med en kraftig vinstvarning. Värderingen har varit hög länge sett till vinstutvecklingen. Samtidigt har varulagret relativt försäljningen haft en trist utveckling. Bruttomarginalerna pressas då konkurrensen är hård. Bolaget har hög nettoskuld vilket kan leda till att utdelningen slopas och att risken för nyemission är hög. XXL föll 70% 2018.

Catella renodlar genom att avveckla sin bankverksamhet. Under december tecknade man avtal om försäljning av sin kortutgivning vilket bör ge 120MSEK, samt eventuell tilläggsköpeskilling om 240msek. Vi är imponerade av ledningens leverans i renodlingen, som dessutom ser ut att frambringa större värden än väntat. Vi står fast vid att Catella kommer frigöra minst det egna kapitalet om drygt 400msek men det kan mer än så.

ALCUR
ALCUR steg 0,03% efter avgifter under december vilket gör att fonden stänger 2018 på +3,75%. I början av oktober drog vi ner risken i fonden och har behållit den på en lägre nivå än normalt även under december. Innehavet i Catella, kortpositon i XXL och i banker samt negativ exponering via termin hade störst bidrag till avkastningen. Innehaven i Essity, Securitas, Actic och Elekta påverkade negativt.

ALCUR SELECT
SELECT föll 0,4% efter avgifter under december och har därmed stigit med 4,9% sedan start 11 maj i år. CSX är ner 6,1% under samma period. Precis som i ALCUR har vi behållit ett lägre netto under de senaste månaderna, men fortsatt successivt öka bruttot. Positiva bidrag under perioden kom främst från Catella, XXL, Addtech och Enea medan Formpipe, Precio Fishbone samt Lindab bidrog negativt.

2019 ser ut att bli ett intressant år, efter den turbulenta avslutningen av 2018. Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.