December 2017

Asiatiska marknader var vinnare under årets sista månad. Amerikanska aktieindex steg liksom Europa med ca 1%. Svenska börsen backade 1%. Konsumentbolag tillhörde förlorarna och råvarubolag var vinnare.

Makrobilden

Globala inköpschefsindex (PMI) ligger kvar på höga nivåer och indikerar fortsatt god tillväxt i världsekonomin. PMI och industriproduktion i USA pekar på fortsatt stark tillväxt. Huspriserna ökar, inflationen är låg och sysselsättningen fortsatt god. FED höjde styrräntan med 25 punkter till 1,25- 1,50%. Amerikanska bolagsskatten kommer sänkas från 35 till 21%. Europa ser ut att fortsätta växa och industriproduktionen ökade 3,7 %. PMI för Europa är på de högsta nivåerna på 18 år. ECB lämnade återigen räntan oförändrad. Tillgångsköpen justeras ner till 30mrd/månad från januari och beräknas pågå under 2018. Svenska riksbanken lämnade styrräntan på -0,5%. Svenska PMI föll till 60,3 (63,3), Oro för bostadsprisutvecklingen och hushållens skulder riskerar att påverka svensk inhemsk ekonomi. Räntor steg marginellt under månaden.

Marknadsbilden

På bostadsmarknaden fortsätter de negativa signalerna att ha övertaget. Utbudet fortsätter att växa kraftigt jämfört med motsvarande period förra året. Bostadsfastighetsbolaget Wallenstam ombildar ytterligare tre pågående bostadsrättsprojekt till hyresrätter. Två av dessa ligger i Stockholmsområdet och ett i Göteborgsområdet samt omfattar totalt cirka 290 lägenheter. Wallenstam har den finansiella möjligheten att göra detta men frågan är vilken avkastning detta projekt får då vi antar att man måste uppnå relativt höga hyresnivåer. Transaktionsstatistik för december indikerar fortsatt prisnedgång för bostäder i det för JM viktiga Stockholmsområdet. Skanska har redovisat ett flertal större avyttringar i affärsområde kommersiell fastighetsutveckling. Affärsområdet har ökat successivt i betydelse de senaste 5-10 åren och man har ett rekordstort kapital sysselsatt i området. Dessutom har man ett mindre beroende av både svensk bygg och fastighetsmarknad. Vi tror på ett starkt år även 2018 och räknar med en utdelning kring 5% på ett bolag som är skuldfritt med väldigt fin utdelningshistorik. Svensk och norsk detaljhandel utvecklades starkt i november då svensk detaljhandel ökade 4,2 % och norsk motsvarande med 2,1%. Den starka försäljningsökningen i november sker dock sannolikt på bekostnad av handeln i december då fenomenet Black Friday tar andelar av julhandeln. Ett bolag som inte hängde med i den starka detaljhandeln i november var Clas Ohlson som rapporterade -3 % i försäljning i jämförbara enheter. Den starka globala konjunkturen fortsätter att gynna industrin. Ett bolag som många svenska placerare ratat sista åren är SSAB som nu har sanerat sin balansräkning och samtidigt förbättrat intjäningen markant. Normalt brukar europeiska stålpriser visa en säsongmässig svaghet i nov-dec men så har inte skett 2017 vilket indikerar en väldigt bra start på 2018. Samtidigt är lagren av stål låga i Kina som också fasar ut viss äldre produktionskapacitet. Vi tycker värderingen av SSAB är väldigt låg givet många stödjande både korta och långsiktiga datapunkter. Nyintroducerade Munters kom återigen med en vinstvarning som i huvudsak rörde affärsområdet datacenter. Munters har redovisat ett minskat rörelseresultat både för q2 och q3 och vi tycker osäkerheten är stor vilken lönsamhet Munters skall ha. Bolaget kommer att visa stor volatilitet i resultat då man har ett stort beroende av enskilda större projekt. Volatilitet brukar inte ge premievärdering och vi konstaterar att värderingen på Munters tillhör det absoluta toppskiktet i verkstadssektorn.

Fonden

ALCUR steg 0,76% efter avgifter under december, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 63% jämfört med nordiska aktieindexet OMXN40 som stigit 30% och OMXSPI 53%. Fondens utveckling under december förklaras av positiva bidrag från Clas Ohlson, H&M, JM och SSAB. Även mindre bolag som Sportamore, Link Mobility och Handicare bidrog. Negativa bidrag kom från Skanska, Prime Living och Cloetta. Vi ser med tillförsikt fram emot att, baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, fortsätta vårat arbete att skapa god riskjusterad avkastning under 2018. Ett övergripande antagande inför det nya året är att svensk ekonomi och konsumtion kan komma att påverkas negativt av svagare fastighetsmarknad och ökad konkurrens från nya internetaktörer. Utländska investerares syn på den svenska ekonomin kommer sannolikt påverka macromiljön. Vi vill tacka dig för det år som gått och hälsa dig välkommen till 2018. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.