Marknad
Under årets sista månad steg MSCI World med 3,5% medan nordiska index var upp runt 2%. Trots pandemin och ett rörigt år ur politisk synvinkel blev 2020 ett starkt börsår med globala aktieindex upp 15% och nordiska motsvarigheter 18%. Skillnaderna i utvecklingen mellan sektorer har varit kraftigare än vi kan minnas vilket illustreras tydligt genom Nasdaqs imponerande uppgång på 49% under året.

Under december har nyhetsflödet dominerats av vaccinutrullningen, USAs stimulanspaket och Brexit avtalet. Tolkningsföreträdet fortsätter att vara åt det positiva hållet. På bolagsfronten har aktiviteten fortsatt vara hög med bud på Recipharm, Allgon, fortsatt strid om Entra. MTG, Stillfront, AstraZeneca och BHG presenterade förvärv medan lyckosamma börsintroduktioner av Thunderful, Fasadgruppen och Biogas genomfördes.

2021
Att det blir en kraftig återhämtning i ekonomin och bolagens vinster under 2021 råder inget tvivel om. Just nu ligger marknadens förväntningar på en vinsttillväxt om ca 30% 2021e och 11% 2022e. P/E på 12m framåtblickande estimat är 19,1x vilket är en premie om 20% mot 10 års historiska median. Många röster hörs om att det är dags för värdeaktier som har underpresterat tillväxt kraftigt sedan 2013 och relativvärderingen är på rekordnivåer i termer av rabatt för värde mot tillväxt. Ett scenario med återhämtning, höjda inflationsförväntningar samt högre räntor talar för värdeaktier så tesen är inte alls orimlig.

Som vanligt lägger vi mest fokus på hitta avkastning på bolagsnivå snarare än vart hela marknaden ska ta vägen och vi ser många intressanta investeringsteman och bolagsidéer kommande året. Däremot funderar vi mycket vilka de största marknadsriskerna är. De uppenbara just nu är att Covid-vaccin inte presterar som förväntat. Den andra tydliga risken är att räntor börjar stiga snabbare än väntat. Idag är aktier dyra men obligationer är ännu dyrare varför hastigt ändrade priser på räntor skulle kunna påverka aktier rejält. Som vanligt är de obehagliga riskerna de som inte är helt uppenbara.

Bolag
Vår grundtes är att vaccineringen kommer genomföras framgångsrikt och att mycket så småningom kommer att återgå till det normala. Många människor har mer eller mindre suttit hemma i snart ett år och ägnat sig åt väldigt begränsade aktiviteter, därför borde suget av att hitta på saker igen vara stort när Corona är under kontroll. Det finns ett uppdämt behov av både konsumtion och investeringar. En aktie vi har köpt på normaliseringstemat är Skistar, även om det finns risk att den nuvarande skidsäsongen avbryts av strängare restriktioner tror vi att bokningsläget in i nästa vinter kommer vara ovanligt starkt när många vill iväg och resa samtidigt. Skistars aktie är rimligt värderad och vi ser positivt på fortsatt exploateringsvinster kommande år från den mark bolaget äger.

Den starkaste bidragsgivaren under månaden var Recipharm där EQT lämnade ett bud på bolaget. Detta bekräftar vår tes om att bolaget står inför en skördeperiod efter flera år med stora investeringar. Samtidigt kommer bolaget vara en stor vinnare på vaccinering i spåren av Covid-19 efter avtal med Moderna.

Tikkurila gav ett bra bidrag i december då PPG Industries lade ett rekommenderat bud. Det initiala budet låg på EURO 25 per aktie, vilket utgjorde en budpremie på 66 procent. PPG har i januari höjt budet ytterligare efter det kommit konkurrerande intresse för Tikkurila. Detta sätter ljuset på betydligt lägre värderade branschkollegan Flügger där vi sedan länge har en position.

ALCUR
ALCUR steg med 2,7% i december vilket ger 18,8% för 2020. En tillbakablick på året som gått visar att vi var tidiga att identifiera riskerna som ledde till kraftiga fall i februari-mars. Fonden har haft god alfa (avkastning på bolagsnivå) med en långbok som gick upp i snitt 49% och våra korta portfölj gick upp ca 10%. Vi har spelat flera teman framgångsrikt där vi ägt många av digitaliseringsvinnarna och undvikit/blankat många förlorarsektorer. På helåret har nettoexponeringen legat på i snitt 12% vilket är i linje med historiken för fonden. Bruttoexponering har varit aningen högre än tidigare år vilket framförallt är relaterat till ett större förvaltarteam – fler idéer helt enkelt. Viktigt är att risken hållits inom de ramar vi satt upp med en standardavvikelse under 5% under året. Fondens manual har som vanligt varit mycket viktig för utvecklingen och kommer fortsätta styra hur fonden ser på riskjusterad avkastning.

ALCUR Select
ALCUR Select var upp 8,6% i december och totalt 70,4% 2020. Sedan start i maj 2018 är fonden upp 170,5% och CSX-index är upp 65%. Övergripande förklaringar till den starka utvecklingen finns i avkastningen på bolagsnivå. Under de turbulenta månaderna februari och mars föll fonden ca 9%, samtidigt som småbolagsindex tappade över 25%. ALCUR Select har nu stängt för insättning.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder för det förtroende ni visat oss. Vi har nu startat vår tredje fond ALCUR Grow. Vi skriver mer om den i nästa månadsbrev. Vi ses!

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas