Stockholmsbörsen slutade 1 % ner i augusti efter att som mest fallit 7 %. Globala börser tappade 2 %. Handelskonflikt, Brexit och oro kring ekonomisk utveckling bidrog till att börserna backade.

Ekonomi
USA: ISM backade även denna månad och noterade 51,2 (51,7). Industriproduktion och orderingång för varaktiga varor bromsar in men växer svagt. FEDs ledamöter var inte eniga vid det föregående mötet, som ledde till den första sänkningen på 11 år. Handelskonflikten mellan Kina och USA verkar tillta i styrka då länderna under månaden övertrumfade varandra i tullhöjningar. USAs 10-årsränta föll till 1,5% (2%).

Europa/Sverige: Tecken på ekonomisk inbromsning syns bl.a. i tyska IFO som sjönk till 94,8 (95,8) och tysk detaljhandel föll med 2%. Industriproduktionen i EU tappade 2,3% mot föregående månad. Starka penningpolitiska stimulanser har kontinuerligt utlovats av ECB:s representanter. Under augusti talade flera politiker om att finanspolitiken kan komma att aktiveras för att stimulera ekonomin. Svenska kronan har på 5 år tappat 50% av sitt värde mot dollarn och 40% mot Euron. Devalveringen fortsatte under augusti. Sverige har bland världens lägsta räntor men trots det syns nu tecken på ekonomisk inbromsning. Även om det penningpolitiska manöverutrymmet krympt ser statens finanser ut att kunna stimulera. Flera svenska kommuner har en utmanande ekonomisk situation. Utbudet av lägenheter i Sverige är högre än någon augustimånad senaste 5 åren.

Kinas inköpschefsindex pekar fortsatt på kontraktion (49,5) och industriproduktionen var svagare än väntat. Den oroliga utvecklingen i Hong Kong – med demokratidemonstrationer mot Kinas inflytande – fortsatte dominera nyhetsflödet.

Bolag
Rapportsäsongen för andra kvartalet har avslutats och vinstprognoserna har justerats ned senaste månaderna. Samtidigt har börsen fallit och på nuvarande prognoser som innebär 6% vinsttillväxt 2019 mot 2018 handlar OMX på under 13 gånger den förväntade vinsten (grön graf nedan).


Den svarta grafen visar sammanlagd nettovinst för OMX-bolagen. Givet de dystra ekonomiska nyheterna ser vinsterna höga ut.

Banker har utvecklats svagt och handlar på låga PE. Samtidigt kan man argumentera för att vinstprognoserna för de cykliska bolagen är för höga, givet de ekonomiska utsikterna.
Holmen är sedan i våras en stor position i båda fonderna. Under augusti rapporterade bolaget något sämre vinst än väntat då kartong och sågade trävaror inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Bolaget annonserade dock ett återköpsprogram om 10% av aktien som aktiverades omedelbart. Kombinerat med utdelningen om ca 7 kr per aktie så distribuerar bolaget ca 14% till aktieägarna. Vi tolkar återköpsbeskedet som att Holmen ser den egna aktien som en attraktiv investering relativt hur skogsegendomar värderats i aktuella transaktioner. AMF-Pension köpte under sommaren skog av Bergvik, en affär på över 12 mdr SEK, som värderade skogen till 41500 kronor per produktiv skogshektar. Om priset i den transaktionen används som riktvärde skulle enbart Holmens skog vara värd ca 43 mdr eller 250 kronor per aktie vilket ska jämföras med kursen om 220 kronor. Därutöver tillkommer affärsområdena energi, kartong, papper, sågade trävaror vilka skulle kunna vara värda ytterligare ca 100 kronor per aktie. Att Holmens nettoskuld endast är ca 3mrd gör att aktien framstår som en stabil lågriskinvestering – vi ser en bra risk reward i aktien.

Pricer gav en positiv vinstvarning under sommaren, men trots att bolaget levererar har aktien inte upptäckts av investerare. Bolaget vinner på digitalisering av detaljhandeln och har vuxit 18% per år i 5 år – med lönsamhet. Nettokassan är rejäl och 5% direktavkastning och värderingen ca 11 gånger EVEBIT är attraktivt. Mjukvaruintäkterna stiger och bruttomarginalen ökar. Andra halvåret blir jämförelsekvartalen tuffa eftersom bolaget 2018 fick en av sina största orders någonsin från amerikanska Best Buy, men vi hoppas marknaden känner till detta. Digitalisering i butiker sker nu. Pricer har en stark position för att växa sin affär.

ALCUR
ALCUR steg 1,2% under augusti och har stigit 4,1% under 2019. Bidragen var fördelade både på långa och korta positioner där störst bidrag kom från Holmen, Balder, Mekonomen, Ambea, NNIT, MTG och Munters. Positioner i Lindab, Proact, Veoneer, AddNode, Addtech och Troax påverkade avkastningen negativt.

ALCUR Select
ALCUR SELECT steg 1,5 % under augusti och har därmed stigit med 33,4% under 2019. Fondens bästa innehav i juli var Holmen, Medistim, Micro Systemation, Precio Fishbone, Bredband 2 och Infront. Lindab, AddNode, Consilium, Formpipe och Proact påverkade negativt. Det är nu snart ett och ett halvt år sedan vi lanserade ALCUR SELECT och fonden börjar få intressant data att presentera. Översiktligt visar vi hur SELECT har fungerat under turbulenta perioder i grafen till vänster nedan. Summerar vi avkastningen för CSX (carnegie small capindex – grå staplar i diagrammet) under negativa månader sedan maj 2018 är den -16%. Under dessa månader har SELECT stigit +1% vilket är ett starkt tecken på okorrelerad avkastning och att vi arbetar framgångsrikt med fundamental aktieanalys och sunt risktagande. Samtidigt ser vi i grafen till höger att ALCUR Select haft lägre standardavvikelse än börsen (grå).

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.