Stockholmsbörsen sjönk -3,1% i augusti och småbolagsindex CSX tappade -4,4%. Även stora världsindex utvecklades negativt: SP500 -1,6% och MSCI World -1,8%. Svenska kronan fortsatte att tappa mot USD, från 10.5 till 11,1 i augusti.

Oron för en hard landing i USA har mattats betänkligt senaste månaderna medan konjunkturen i Sverige verkar gå mot en tuff höst. Vinstestimat visar än så länge ingen svaghet och har fortsatt höjas om än med små tal senaste tiden. Svenska aktier värderas till knappt 14x framåtblickande vinster vilket kan jämföras mot ett 15 års snitt på 15x. Man ska också väga in att multiplarna under pandemiperioden var historiskt höga.

Så långt ser det rätt ok ut. Det som komplicerar bilden är, förutom vart vinstestimaten är på väg, så klart räntenivåerna. Vinstmultiplar och räntor har inte perfekt korrelation men man kan argumentera för att nuvarande PE tal inte är extremt låga om de sätts i relation till nuvarande räntenivåer. Tror man att räntor kommer ner framöver så ser värderingar rätt attraktiva ut, enligt vår syn.

Bilden på småbolag är liknande. Multiplar är just nu strax under långa medelvärden. En skillnad bland mindre bolag är att värderingsskillnaderna i olika sektorer nog är större än på länge. Premien i småbolag mot stora bolag har historiskt pendlat mellan -5% (rabatt) till 20% premie och ligger just nu på ungefär 0%. Även om vi fortsatt ser risker på estimaten inom cykliska sektorer så går det att hitta många stabila bolag med bra balansräkningar och attraktiva värderingar.

Fonderna
Nedan fondernas avkastning samt risk (stdev) under olika tidsperioder:

ALCUR
ALCUR steg med +0,98% i augusti och för året 2023 är avkastningen hittills +2,74%. De senaste 5 åren har fonden stigit +50% eller 8,5% i snitt per år. Då stort fokus just nu läggs på räntor har vi studerat fondens 17 åriga historik av avkastning mot räntor. På lång sikt har fonden slagit den riskfri ränta (SSVX) varje år och med över 5% CAGR för perioden. Korrelationen är mycket låg även på kortare sikt. Under korta perioder då räntan rör sig snabbt kan aktier vara svårare än normalt. Fondens strategi påverkas inte av räntenivån men det får stor påverkan på hur vi ser på olika aktier och värdering.

Augusti månads avkastning ska ses i ljuset av att juli var svag. Flera positioner som rörde sig omotiverat under juli studsade helt enkelt tillbaka. Kortboken tappade 6% och de fem bästa bidragen var alla blankningar. Fondens derivatpositioner bidrog också i den svaga börsen. På negativa sidan fanns långa positioner i Dometic, ISS, Bewi, Skanska och Nibe. Under augusti har fonden ökat sin exponering mot försäkringsbolag och minskat i fastigheter. Positionen i Assa har dubblats och vi började bygga en liten position i Billerud.

Billeruds aktie har halverats på kort tid och var nere under sin Covid-botten, även om det finns en del osäkerhet givet en extremt svag marknad och ett stort investeringsprogram som ska genomföras i USA tycker vi att det är alldeles för kortsiktigt fokus från marknaden. Just nu går bolaget igenom en period där man nästan inte tjänar pengar men det är i våra ögon en effekt av att 2022 var ett alldeles för bra år där kunderna byggde lager som nu minskar. Över tid är Billeruds intjäning stabil och om vinsten per ton under nästa år går tillbaka dit den brukar ligga tror vi att aktien kan stå betydligt högre.

ALCUR Select
Select tappade -0,6% i aug vs CSRX -4,4% och är upp 1,1% sedan årets början. De senaste tre åren har fonden stigit med +34% mot småbolagsindex +19%. Sedan start är fonden upp 179,4% mot CSRX 61,7%. Fonden har haft en lägre risk än CSRX på både 3 och 5 år mätt som standardavvikelse.

Värdet av en stark balansräkning är högre än på väldigt länge nu då finansieringsmiljön är klart tuffare och framför allt dyrare. Ett par tydliga exempel är Castellum och Fabege som i dagarna lånat till en kostnad på drygt 6%. NP3 lånade på dryga 9%. Marknaden jublade åt nyheterna men faktum är att få av bolagens tillgångar avkastar i närheten av den nivån. De mest extrema exemplen vad en svag balansräkning gör är i olönsamma privata bolag där värderingar i rundor inte sällan görs på 80-90% lägre värdering. Bolag som inte har kassaflöde eller saknar finansiering måste betraktas som extremt hög risk och det är om något en sund utveckling som vi nu ser.

I Select har vi över 45 % vikt i bolag med nettokassa 2023e (ex leasing) och med starka kassaflöden i tillägg. Dessa bolag kan i större utsträckning styra sitt eget öde och framför allt vara offensiva i en marknad när skuldsatta bolag behöver serva banken eller obligationsägarna och saknar möjlighet att tex förvärva eller investera i tillväxt. Vad händer med ett bolags utveckling när styrelsemöten till stor del handlar om balansräkningen och eventuella kovenanter? Exempel på innehav med nettokassa ex leasar och starka kassaflöden är Medcap, IAR, MSAB, Bredband2, Chemometec, Admicom, Rugvista, Proact, Skanska, Gofore och Alleima. Ytterligare ca 38% vikt i portföljen har en Nettoskuld/Ebitda på mellan 0-1,5x på 2023e såsom tex AAK, Hexpol, Holmen, Addnode, Formpipe, Catella, Fagerhult. Även om vi har några innehav med en belåning som är i högsta laget (tex Securitas, Bewi, Essity) så är portföljen klart tiltad mot väldigt starka balansräkningar vilket inte är en tillfällighet.

Starka huvudägare betalar sig i kriser som vi nu ser. Fredrik Lundberg är ett sådant exempel som över tid står starkt med sin långsiktighet och balanserade risktagande. Lundberg är huvudägare i Alleima som är fondens största innehav. Fonden har också ett innehav i Hufvudstaden som har lågt belånade fastigheter i Stockholms mest attraktiva lägen. Tråkigt men bättre än kassa och en tillgång som inte blir mer real än så. Hufvudstaden bör ge en god riskjusterad avkastning på dagens värdering.

De sista 15 åren har flera bolag/affärsmodeller som dragit fördel av de extremt låga räntemiljöerna sprungit i en konstant nerförsbacke som under 2023 raskt förbytts i en uppförsbacke. Nästan alla förvärv har tidigare varit bra med obefintlig kapitalkostnad men detta gäller ej längre. Många bolag saknar track record i olika typer av miljöer och har rullat på även med halvdan exekvering. Finansiellt drivna förvärvsmaskiner, Private Equity, Expansiva fastighetsbolag, skuldsatta cykliska bolag och olönsamma tillväxtbolag är bara några kategorier som kommande år kommer få springa i uppförsbacke om räntemarknadens prissättning är rätt idag. Det kommer avsevärt försämra avkastningen i dessa kategorier bolag. Här ser vi stora möjligheter att skapa alfa i kortboken framåt.

ALCUR Grow
I augusti sjönk Grow A -5,2% och Grow B med -5,3%. Starkaste bidragsgivarna var BTS, Ambea och Bredband2. Thunderful, Addvise och Bewi tyngde avkastningen mest. Det var en svag månad för småbolag i allmänhet med en nedgång på 4,4% i CSX. Likt tidigare under året har de större bolagen inom CSX gått bättre än de mindre.

För mer information om Grow hänvisar vi till fondens egna månadsbrev.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.