Marknad
Under augusti månad vände världens börser åter ner efter den kraftiga rekylen under sommaren. Världsindex MCSI tappade -3,4%, Stockholmsbörsen -6,5% och småbolagsindex -9,0%.

Augusti inleddes annars på samma sätt som juli slutade dvs med rekyl upp för aktier efter de översålda nivåerna som uppnåddes i slutet av juni. Som mest steg OMX 12% från botten till den topp som sattes i mitten av augusti. Förutom det kraftigt negativa sentimentet i juni så drevs uppgången av en förväntan om mindre åtstramande centralbanker. Det bör belysas att volymerna i uppgången var lägre än normalt och köpflöden från kvantbaserade strategier hade stor påverkan. När chefen för Fed, Jerome Powell, levererade sitt tal i samband med Jackson Hole var budskapet dock tydligt – bekämpningen av inflationen kommer kräva en utdragen period av åtstramningar (räntehöjningar) och att inte återställa prisstabilitet är mer skadligt än en dämpad arbetskraftmarknad. Börser reagerade negativt på uttalandet.

Mot bakgrund av de snabba kasten gör vi en enkel uppdatering över rådande värdering. En amerikansk 10 årig ränta har nu stigit från som lägst 0,5% sommaren 2020 till i skrivande stund 3,3%, vilket naturligtvis fått stor påverkan på börsens värdering. Grafen nedan visar amerikansk 10 åring ränta (inverterad) i grönt och svenska börsens P/E tal i svart. Förenklat skulle man kunna säga att nedgången i värderingen av aktier hittills helt förklaras av ränteuppgången.

Dagens kurser motsvarar ett P/E-tal på 14,5x vilket är under 10 årssnittet 17,7x. Man ska då väga in alla de indikatorer som talar för en recession 2023 även om det är svårt att avgöra timing och grad av ekonomisk inbromsning. Oavsett, så kan vi konstatera att de sammanlagda vinstestimaten för börsbolagen ännu inte börjat revideras ner vilket syns tydligt i grafen nedan. Vår bedömning är att vinstförväntningarna är orimliga och vi tror att fokus under hösten kommer handla mycket om just vinstrevideringar.

En mer positiv observation är att det fortsatt finns mycket kapital på sidan som söker förvärvsmöjligheter. I takt med lägre kurser på börsen tror vi att sannolikheten för bud har ökat. Under månaden annonserades bud på Semcon, Slitevind,

Karo Pharma och ett höjt bud på Cary. Det borde komma fler bud innan året är slut.

Grafen visar vinstprognoser för svenska börsen och P/E-tal

Bolag
Vi har haft väldigt många bolagsmöten efter sommaren. Trenden är tydlig i att de flesta bolag fortfarande ser stark efterfrågan och inga avbeställningar av rekordhöga orderstockar, men vi förväntar oss inte att bolagen ser svaghet innan det är uppenbart. Däremot är det tydligt att konsumentbolag som gynnats av Corona märker en tydlig avmattning nu.

Ett bolag vi träffat är Husqvarna. Aktien är ned 50% i år i spåren av leveransproblem och oro för en svagare konsument. Vi tycker att aktien börjar bli för billig och även om vi har respekt för att det kan ta tid ser vi god uppsida. Bolagets produkter inom framförallt bevattning och professionella robotgräsklippare har en väldigt spännande framtid inte minst på längre sikt.

Vi träffade även Getinge, en aktie som också har halverats i år. Efter att ha sålt alldeles för många ventilatorer under Corona-krisen har volymerna nu normaliserats till under 2019-års nivåer och vi bedömer att bolaget bättre ska kunna möta marknadens vinstförväntningar framöver. Aktien handlar trots det på en lägre värdering än på mycket länge. Det är också ett bolag som har genomgått stora interna förbättringar de senaste åren och har bra förvärvsutrymme.

Ett av fondernas mindre bolag Mintra, kom med ytterligare en stark rapport och är tydligt på väg att vända till en bra tillväxt givet den starka orderboken. Bolaget har väldigt intressanta slutmarknader med stor energiexponering (>40%) och givet de höga bruttomarginalerna kommer tillväxten ge en fin operationell hävstång. Bolaget har väldigt starka kassaflöden och en stor nettokassa. En stark signal var också att insiders nyligen köpte 1,8% av kapitalet.

Addvise är ett förvärvsbolag inom segmenten Lab och Sjukvård som haft en väldigt stark resultatutveckling senaste åren men fortfarande får betraktas som oupptäckt hos institutionerna. Om bolagets senaste letter of intent blir till verklighet har vi ett bolag som taktar 200msek i Ebitda med relativt lågt investeringsbehov och med väldigt stabila slutmarknader. Givet exponeringen bör vinstutvecklingen i denna förvärvsmaskin ha betydligt bättre utsikter jämfört med de industriella förvärvarna och trots det handlas bolaget med en väldigt stor rabatt.

ALCUR
Fonden steg med 0,27% under augusti och har avkastat +5,70% sedan årsskiftet. Efter att ha tagit upp nettot något under juli valde vi att minska nettot igen för att dra ned risken in i en osäker höst. Vår bedömning är att marknaden går in i en lite annorlunda fas under hösten där det kan bli lite andra typer av aktier som går starkt respektive svagt. Vi försöker tänka i termer av olika scenarion och även om mycket ser mörkt ut för tillfället finns det så klart möjligheter både i individuella aktier, men också att för mycket negativt prisas in. Efter en bra start på året lägger vi nu mycket fokus på att försöka möblera om inte minst i vår kortbok som skapat mycket överavkastning för oss i år.

Under augusti var vår långbok ned lite mindre än vår kortbok. Störst bidrag kom från korta positioner, ett investmentbolag och ett teknikbolag utmärkte sig lite extra. Vår långa position i finska UPM var den största bidragsgivaren i långboken. Störst negativa bidrag kom från våra långa positioner i Trelleborg och Securitas.

ALCUR Select
Under augusti minskade Selects värde med -2,0% och på helåret 2022 är avkastningen -13,8%. Motsvarande siffror för svenska småbolagsindex är -8,9% i augusti och -31,0% för

2022. I början av månaden minskade fonden sin nettoexponering från 85% till 75% efter en stark börs i juli. Fondens långa innehav tappade klart mindre än index medan kortboken (blankade innehav) tappade nästan 10% vilket sammantaget bidrog till god alpha under perioden. I långboken hade ändå några aktier riktigt fin utveckling i augusti, tex Nordic Waterproofing, Catella, Mintra, MSAB och Gofore. Negativa bidrag kom främst från Bewi, Bredband 2, Ambea, Karnov och Lindab. Vi har ökat våra innehav i Nwg, Bredband 2, Gofore och Securitas. Essity innehavet har minskats under början av augusti pga den osäkra energisituationen.

ALCUR Grow
Grow A stängde augusti på -3,9% och Grow B -4,0%. Sedan årsskiftet har respektive klass tappat 20,3% och 20,7%. Under månaden kom de bästa bidragen från Arise, Paxman, Catella , Mintra och I-tech. Negativt bidrag kom från Bewi, Ambea, Modulight, Bredband 2 och MTG. Bland dessa har vi minskat innehavet i Modulight.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor.

Teamet på ALCUR