Marknad
Världsindex MSCI World steg med 3% under augusti och nordiska aktieindexet N120 var upp 1,6%. Det var 9e månaden av uppgång utan en korrektion.

Efter den starka utvecklingen hitintills på börsåret 2021 passar det bra att påminna sig om vilka förväntningar marknaden har, samt hur dessa prisas i marknaden. Vinster för svenska noterade bolag har i genomsnitt vuxit med 6,3% årligen de senaste 10 åren. Prognoserna ligger nu på en årlig tillväxt om 10,5% från 2019 till 2023. Nedan kan vi se hur dessa vinster idag värderas till 21,8x, mot historiska snittet på 16,5x (P/E).


Källa: Factset, Nordea

Förklaringen till den allt högre värderingen på börsen ligger så klart i de låga räntorna, den goda tillgången på kapital och bristen på investeringsalternativ.

Hur ser då aktievärderingen ut i relation till räntenivåerna? Nedan graf visar skillnaden mellan direktavkastningen på börsen och en amerikansk 10 åring ränta. Vi ser att denna också är på en ”dyrare” nivå än historiskt snitt, men samtidigt är denna relativvärdering mindre ansträngd än PE-talen.


Källa: Factset, Nordea

Inför hösten saknas inte orosmoln som ska bearbetas av marknaden och prisas in i aktier och obligationer. Ingen har missat deltavirusets framfart, vi har toppkänning i stimulanspolitiken, utmaningar för kinesisk ekonomi, insatsvarubrister och högre geopolitiska risker. Optimisten fokuserar på att det fortsatt råder extremt expansiva finansiella förhållanden – ett tag till. Lite högre volatilitet på marknaderna under hösten är inte alls orimligt.

Bolag
Vi var ankarinvesterare i Rugvistas börsintroduktion och bolaget har under 2021 fortsatt utvecklats väl och rapporterade organisk tillväxt på 23% under det andra kvartalet. Rugvista sticker ut bland de större noterade e-handelsbolagen och uppvisar fortsatt stark organisk tillväxt, mot ”Corona-inflaterade” jämförelsetal och höga marginaler. Vi noterar att vinstestimaten från de IPO-analyser som publicerades för 2022 har höjts med ca 10%. Vi tror bolaget har fina förutsättningar att fortsätta växa mer än 20%, vilket man lyckats med historiskt, med bibehållna vinstmarginaler.

Vi beskrev i förra månadsbrevet varför vi köpt relativt mycket aktier i Corem. Aktien utvecklades väldigt väl under månaden och var den klart starkaste bidragsgivaren i Alcur. Vi tror kunskapen om bolaget gradvis kommer att öka och under månaden tog både Nordea och Carnegie upp analysbevakning.

Catella hade en god utveckling under månaden drivet av en stark kvartalsrapport. Bolagets största värde ligger i fastighetsfonderna som fortsatt visade en stark utveckling, samtidigt som det mindre affärsområdet Corporate Finance hade ett starkt kvartal drivet av hög aktivitet på fastighetsmarknaden. Catella skapade också ett nytt affärsområde kring sina egna investeringar som redovisades i Q2-rapporten för första gången. Det ökar transparensen kring tillgångar som vi tror aktiemarknaden sätter ett relativt lågt värde på i dagsläget och därför är det positivt inför framtiden. Bolaget närmar sig också punkten då de kan lägga den förlusttyngda banken bakom sig. Även detta kommer bidra till bättre transparens och ökat affärsfokus.

M.O.B.A Network är ett av de minsta bolagen i Selects portfölj. Bolaget ger en intressant exponering mot Gaming och E-sport. M.O.B.A har en betydligt mindre utvecklingsrisk än spelbolagen, men ger samtidigt exponering mot några av världens största spel. Bolaget driver ett par av världens största communities för spel som t.ex. Mobafire (League of Legends) och Dotafire (DOTA). Vi träffade bolaget redan innan IPO men tyckte värderingen var för hög i samband med noteringen då bolaget hade relativt kort historik. I takt med att bolaget fortsatt bevisa sin affärsmodell sedan noteringen och man dessutom levererat i överkant på sin M&A agenda har vårat intresse för bolaget ökat. Med det transformerande förvärvet av Magic Find har bolaget etablerat en väldigt intressant position på videoinnehåll då deras nätverk ”Union For Gamers” genererade över 20 miljarder (!) visningar 2020. M.O.B.A växte 30% organiskt i andra kvartalet och totalt 400% i lokal valuta. Vi ser fram emot en fortsatt spännande resa där bolaget kan fortsätta konsolidera en lönsam nisch av gamingindustrin. Börsvärdet på ca 800msek är relativt blygsamt, både i relation till intjäning, men kanske i synnerhet till den konsolideringsmöjlighet som finns – att till attraktiva multiplar skapa en global plattform inom området.

Fjordkraft har funnits med i våra fonder sedan IPO:n 2018. Bolaget etablerades 2001 som en sammanslagning mellan BBK och Skagerak Energis konsumentdivisioner. Sedan första verksamhetsåret 2002 har EBIT gått från 8 Mkr till 608Mkr 2020. 5 respektive 10 års CAGR på EBIT uppgår till 15% respektive 25% vilket gör att man definitivt hör till övre kvartilen bolag i Norden på långsiktig vinsttillväxt. Bolaget har framgångsrikt konsoliderat marknaden i Norge med en rad förvärv där synergier kunnat utvinnas. Man har fina defensiva kvaliteter och är på god väg att bli en återkommande förvärvsmaskin. Trots den fina långsiktiga historiken i bolaget och den konjunkturokänsliga intjäningen så värderas bolaget kring 10x EBITA innevarande år och med en direktavkastning kring 6,5%. Vi har ökat vår exponering efter kursfallet.

ALCUR
Fonden steg 0,20% i augusti och är upp 8,5% senaste 12 månaderna. Största bidragen kom från Corem, Catella, Link, Sweco och Kesko. På negativa sidan fanns ett par korta positioner samt Elekta och Loomis. Fondens netto ligger under 10% vid inledningen av september.

ALCUR Select
Select steg 2,55% senaste månaden och är upp 16,6% sedan årets början och 47,7% senaste 12 månaderna. Sedan start är fonden upp 215% medan CSX (Carnegie småbolag) är upp 118% under samma period. I augusti var fondens största innehav, Addnode, också bästa bidragsgivare. Även Catella, Moba Networks, Bewi (nytt innehav), Bredband 2, Idun och Humana bidrog också. På negativa sidan fanns Lindab, Elekta, Formpipe och Proact.

ALCUR Grow
Grow A var upp 1,58% och Grow B 1,52% i augusti. Sedan fondens start 1 januari i år är den upp 30,0%. Idun blev bästa innehavet under månaden följt av Bewi, Catella och Gofore. Kambi, Catena Media och Mercell bidrog negativt.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas