Globala börser steg 1 procent under augusti och Stockholmsbörsen steg 2,5 procent. Råvaror och läkemedel var vinnarsektorer samtidigt som detaljhandel och media tillhörde förlorarna.

Makrobilden
Kina och USA trappar upp handelskonflikten med nya tullar. Trots fortsatta motsättningar i globala handelsdiskussionerna ser Mexico, USA och Kanada ut att enas om ett frihandelsavtal. Amerikansk orderingång och industriproduktion växte starkt under augusti, men inköpschefsindex (ISM) föll tillbaka till 58,1. FED lämnade räntan oförändrad, men flaggade för kommande höjningar. Europeisk ekonomi växer, men svagare än den amerikanska. Inköpschefsindex återtog sin fallande trend samtidigt som bättre utsikter syns i tyska IFO som pekar dock på starkare framtidstro. Utgången i svenska valet kommer troligen innebära att en ny regering låter vänta på sig, en osäkerhet som bör vara inprisad i marknaden. Enskilda bolag kan och har redan påverkats. Det gäller t.ex. privata vårdbolag och skolor vars värderingar kommit ner p.g.a. den politiska osäkerheten. Bostadsprisutvecklingen i Sverige ser fortsatt svag ut och svensk ekonomi förefaller att bromsa. 8 procents vinsttillväxt väntas i såväl Sverige som globalt för 2019.

Bolagen
Kronans försvagning fortsätter och hjälper för tillfället svenska exportbolag. Atlas Copco köpte under månaden amerikanska vakumteknikbolaget Brooks automation för 6,3 mrd SEK (ca 3 ggr försäljningen). Vårdbolaget Ambeas rapport var stark med fint kassaflöde och en underliggande resultattillväxt. Vi gillar den långsiktiga exponeringen och den helt ocykliska marknaden. Vi anser att Ambea kommer gynnas om tiderna blir lite sämre då kommunerna i större utsträckning kommer lägga ut uppdrag. Värderingen av vårdbolagen är attraktiv jämfört med andra defensiva bolag. Byggrelaterade bolag som Lindab och Inwido handlas på rekordlåg värdering och marknaden har tagit höjd för en väldigt skral vinstutveckling. Lindab har fått en ny VD med goda vitsord från tidigare verksamheter.Bolagets bansräkning har förbättrats avsevärt och vi tror tillgångarna inom ventilation kan ha ett större värde i en annan struktur än nuvarande. Skanskas resultat tyngs av stora nedskrivningar, samtidigt som balansräkningen håller stora värden. Värderingen är attraktiv, även med låga marginalförväntningar. Huvudägaren i affiliatebolaget Catena Media valde att sälja en stor del av sitt innehav på en kurs med stor rabatt och långt från toppnivåer vilket skapat frågetecken och pressat hela sektorn rejält. ICA rapporterade rörelseresutat 8 procent under förväntan till följd av lägre marginaler. Konkurrensen i tilltar i dagligvaruhandeln och lönsamheten har fallit sedan 2016. XXL föll efter en svag halvårsrapport men aktien värderas trots detta kring EV/EBIT 14x för innevarande år och vinsten väntas bli lägre än föregående år. Clas Ohlson rapporterar ett vinstfall på nära 70% för sitt första kvartal. Om vi justerar för vad bolaget betraktar som engångskostnader så faller resultatet 38% vilket bolaget benämner som ett stabilt underliggande resultat. Vi tycker värderingen, är hög på de nämnda bolagen givet strukturella utmaningar och vinstutvecklingen.

ALCUR
ALCUR föll 0,47% efter avgifter under augusti, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 71% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 56%. Utvecklingen under augusti påverkades positivt främst av Essity, Ericsson, Skanska och ABB. Negativa bidrag kom från OMX termin, Prime Living och Assa Abloy.

ALCUR SELECT
SELECT steg 2,19% efter avgifter under augusti och med 8,4% sedan start 11 maj i år. CSX var upp 7% under samma period. Exponeringen är 112% brutto och 78% netto. Positiva bidrag kom från Lindab, Boule Diagnostics, Pricer och Beijer. Addnode, Catella och MSAB påverkade negativt.