Ännu en positiv månad för aktier har tillryggalagts. Globala aktieindex steg ca 5-6% drivet av stark utveckling på de amerikanska börserna med teknologibolag som fortsatta draglok. Det breda nordiska indexet OMXN120 var upp 4% i augusti och är upp 6,7% i år.

Räntorna har fallit kraftigt i USA under året vilket ger amerikanska konsumenter ökad köpkraft. Generellt förbättrades ekonomiska indikatorer och spridningen av Covid avtog. Det amerikanska presidentvalet kan gradvis få en större påverkan på marknaden under hösten. I Europa ökade spridingen av Covid, men ledande indikatorer (PMI) indikerar fortsatt tillväxt efter den kraftiga inbromsningen i våras. Guldet noterade nytt rekord under månaden och kronan var fortsatt stark.

Bolag

Formpipe fortsätter att växa sina återkommande intäkter med ca 10% vilket vi tycker ger en bra trygghet framåt. Bolaget är nu på god väg att täcka 85% av sina fasta operativa kostnader med detta intäktsslag. Formpipe har vid utgången av andra kvartalet en nettokassa om ca 70msek exklusive leasar. I tredje kvartalet slutför bolaget sitt första förvärv på väldigt länge. Vi uppskattar tillskotten i styrelsen som skett de senaste 18 månaderna, då de kan ge stöd till en accelererad förvärvsstrategi framåt. En kombination av organisk och förvärvad tillväxt har möjlighet att ge ytterligare uppvärdering av Formpipe i framtiden.

Transaktioner i skogen fortsätter att ske på värderingar som överstiger vad både SCA och Holmen har bokfört sin skog till. Enligt Ludvig & Co har priserna i mellersta och norra Sverige stigit över 5% första halvåret. Givet de trender vi ser för ser för tillgångsslaget skog så bedömer vi förutsättningarna för fortsatt värdetillväxt under kommande år som goda. Skogens koldioxidbindande egenskaper skulle dessutom kunna ge ett finansiellt bidrag i framtiden vilket inte ligger i våra kalkyler. Både Holmen och SCA är stora vinnare på stigande skogsvärden då det är den överlägset största tillgången i båda bolagens balansräkningar. Sammantaget tycker vi både SCA och Holmen är rätt positionerade för framtiden där hållbarhet och ny användningsområden driver efterfrågan i flera segment.

Smart Eye är ett lite annorlunda innehav i fonderna som funnits med ett tag och gått från klarhet till klarhet.
Bolaget är världsledande inom eyetracking för fordonsindustrin d.v.s. man levererar mjukvara som är en viktig komponent i snabbt växande DMS (Driver Monitoring System) marknaden. Regulatorer, branschorganisationer (tex EuroNCAP) kräver dessa system för att godkänna säkerhetskrav, vilket driver fordonstillverkarna att snabbt implementera teknologin. Smart Eye har nu avtal med 12 fordonstillverkare värda över 2mdr SEK med tilläggspotential på ytterligare 3,3mdr SEK. I Q2 rapporten var man också tydligt optimistiskt att vinna ytterligare order kommande år. Bolaget tjänar inte pengar idag, men vi uppskattar de inträdesbarriärer bolaget övervunnit samt de mycket långa affärsrelationer som bolaget byggt med stora fordonstillverkare, efter krävande valideringsprocesser.

Recipharm levererade sitt bästa kvartal någonsin under det andra kvartalet. Bolaget är i ett läge där man kapitaliserar på ett antal investeringar man gjort de senaste åren samtidigt som det senaste stora förvärvet av Consort Medical snabbt förflyttat bolaget till en topp-5 spelare i industrin. I branschen är trenden generellt att outsourcing växer snabbare än läkemedelsproduktion totalt sett, och de stora spelarena vinner marknadsandel, vilket bör gynna Recipharm. VD flaggade under månaden för att ett kommande vaccin mot Covid lär dra resurser och kapacitet från industrin vilket bör göra att priserna generellt håller under kommande år. Vi tycker att värderingen kring 16 gånger nästa års vinst är attraktiv givet den stabila tillväxten och noterar samtidigt att konkurrenter värderas väsentligt högre.

ALCUR
ALCUR steg 2,37% under augusti och är därmed upp 12,95% under 2020. Under sensommaren har fonden minskat risken en aning efter stark utvecking i många innehav. Samtidigt har vi funnit en del nya intressanta case där vi byggt mindre initiala positioner. Innehav som bidrog mest under augusti var Catena Media, Smart Eye, Stillfront, Recipharm och Fjordkraft. OMX termin, Volati samt några korta positioner bidrog negativt. På totalen var fondens långa innehav upp 6,4% under månaden och korta positioner steg 1,5%.

ALCUR Select
ALCUR Select steg 7,96% under augusti och är därmed upp 41,6% under 2020. Innehav som bidrog mest under månaden var Formpipe, Stillfront, Pricer, Academedia. Positioner som bidrog negativt var Bre2, Telia och OMX termin.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!

Johan Klevby, Wilhelm Gruvberg, Mikael Holm Lorsell, Niclas Röken