Stockholmsbörsen spurtade 6% under april och globala börser steg ca 4%. Dow Jones nådde tidigare rekordnivåer. Oljepriset steg och metaller tappade.

 Makrobilden

USA: Inköpschefsindex, ISM steg till 55, orderingången för varaktiga varor ökade, men industriproduktionen bromsade in. Handelskonflikterna fortsätter mellan USA och EU. Samtalen mellan Kina och USA pendlar mellan hopp och förtvivlan och efter en stark utveckling tolkar aktiemarknaden snabbt in negativa nyheter.

Europas industrikonjunktur uppvisar ingen övertygande styrka. BNP växte ca 1% första kvartalet och inflationstakten landade på 1% i april. ECB äger ca 40% av statsskulderna i EU (likt Japan) och verkar ha svårt att komma ur den positionen. Styrräntan lämnades oförändrad och Draghi förklarade att ECB ser risker på nedsidan för EURO-området. Brexit skulle gjorts 12 april, men sköts upp till slutet av oktober.

Kinas industriproduktion förbättrades och inflationen steg något under april. Personbilsförsäljningen steg mot föregående månad men faller mot samma period 2018. Sammantaget ser det ut som Kinas ekonomi stabiliserats. Regeringens stimulansåtgärder verkar således få effekt. Vi uppmärksammar även att flera utvecklingsländer med stora dollarlån fortfarande ser svaghet i sina valutor.

Svenska riksbanken anslöt sig till övriga centralbanker och övergav sitt tidigare tydliga räntehöjningsscenario. Budskapet är nu att räntan höjs tidigast i slutet av detta år eller i början av nästa. Höjningarna ska ske långsammare än tidigare prognostiserats. Kronan försvagades ytterligare på beskedet, vilket innebär ökade inköpskostnader för många detaljhandelsbolag.

Bolag

Vi har kommit en bra bit in i rapportsäsongen för första kvartalet. Cykliska aktier har som bekant gått mycket

starkt i början av året och har så här långt lyckats leverera i linje med analytikers prognoser. Viktigt att notera är dock att rörelseresultaten i sektorn, som i Q1 växte ca 10%, Y/Y krympte om man justerar för valuta.

Sammantaget ser vi i stort sett oförändrade vinstestimat sedan årsskiftet, vilket så klart indikerar att multiplar blivit 15-20% högre.

Vi tog under månaden en mindre position i det norska bolaget Medistim. Medistim kontrollerar blodflödet under bypass operationer och bolagets produkt används i majoriteten av operationer i Europa och Japan medans penetrationen stiger i övriga delar av världen, där främst USA är den starkaste drivaren. Affärsmodellen är stark, men en kombination av utrustning och förbrukningsvaror, marknadsandelen hög (86% i pentrerade marknader) . Bolaget har de senaste 5 åren vuxit försäljningen med 11% årligen med stigande marginaler som givet 16% årlig EBIT tillväxt men värderas ändå på en tydlig rabatt mot nordiska medtech bolag.

ALCUR

ALCUR var oförändrad under april och är +2,4% under 2019. Fonden har haft ett lågt netto under månaden och inte varit positionerad för en fortsatt stark börs. Under april månad utvecklades såväl bank som verkstadssektorn starkt där fonden netto hade negativ exponering. Även om fonden hade flera fina positiva bidrag under månaden så togs de ut av kostnaden för skydden. Lindab, Securitas, ProAct, ABB och Fjordkraft bidrog mest positivt. OMX terminer, SHB, SEB, Addtech, JM och Humana påverkade avkastningen negativt.

ALCUR SELECT

SELECT steg 5,5% efter avgifter under april och har därmed stigit med 27,1% under 2019 och 33,3% sedan start 11 maj 2018. Carnegie Small Cap index (CSX) är upp 13,6% sedan fondens start. Fondens bästa innehav i april var Lindab, Proact, Precio och Fjordkraft. På negativa sidan fanns Addtech, SEB, Indutrade, SHB och Humana.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill träffas för att diskutera fondernas exponering, risker och marknadssyn.