Marknad
Världsindex MSCI World steg med 1% i april och europeiska aktieindex var upp 3%, som Stockholmsbörsen. Senaste dagarna har Riksbanken, ECB och Fed höjt sina styrräntor i linje med marknadens prognoser. Bankkrisen, i framförallt USA, har fortlöpt med ytterligare ett par banker som gått under den senaste tiden. Debatten handlar mycket om balansen mellan bankernas ansträngda situation mot ett fortsatt behov att bekämpa inflationen genom högre räntor. Marknadsförhoppningen är att FED snart är klar med höjningscykeln och att det inte dröjer länge till första sänkningen. Det skulle kunna bli så att centralbankerna tvingas sänka snabbare än de vill pga. rådande problem i banksektorn.

Huvudfokus under april har annars självklart varit rapporterna för det första kvartalet. Många rapporter, i synnerhet inom verkstadsbolagen, har varit starkare än vi (och marknaden) hade förutspått. Ett exempel är Atlas Copco med ett börsvärde på 700 Mdr som rapporterade en orderingång på knappt 48 Mdr mot analytikernas prognoser på 38 Mdr! Vinstestimaten för 2024 höjdes ca 12%. Volvo släppte också en väldigt stark rapport liksom industrikonglomeratet Indutrade. Just orderingången i industribolagen och även förmågan att hålla uppe priserna sticker ut. Ingen avmattning eller marginalpress syns i sektorn. Man bör observera att många tämligen stabila rapporter inte fått marknaden att jubla. Ett exempel på det är bankrapporterna. Samtliga banker släppte (i lite olika grad) bra rapporter men aktierna har det just nu rejält motigt och har tappat nästan 10% sedan rapporttillfället trots att man slog förväntningarna.

SBB, Intrum, Nobia, Ericsson, Bonava, Boliden och Boozt är exempel på bolag som handlade rejält svagt på sina rapporter.

Bolag
Essity kom med en bättre rapport än väntat för det första kvartalet och EBITA ökade med hela 167% mot förra året och estimaten har nu vänt i bolaget, som varit kraftigt missgynnat av dels pandemin och dels den kraftiga inflationen. Pandemin är bakom oss och bolagets prishöjningar i kombination med en fallande inflation kommer leda till en kraftfull vinsttillväxt i Essity som vi inte tror marknaden fångat fullt ut ännu. Bolagets produkter efterfrågas oavsett konjunktur så vi tycker fortfarande aktien har en bra plats som defensiv aktie i en portfölj.

Alimak rapporterade bra och slog förväntningarna på alla rader. Efter ett misslyckat förvärv under 2017 har aktien fört en ganska tråkig tillvaro på Stockholmsbörsen, men den motvinden ser ut att börja avta. I slutet på förra året slog man till med ett nytt stort förvärv av vad vi tror är ett riktigt bra bolag. Aktien är billig, bolaget växer igen och lönsamheten pekar uppåt.

Bonesupport rapporterade ett kvartal med accelererande organisk försäljningstillväxt på 66%. Drivkraften var framför allt den nordamerikanska marknaden där tillväxten i lokal valuta var 87% drivet av en framgångsrik lansering av produkten Cerament G. Bonesupports hävstång på ökad försäljning i form av höga bruttomarginaler gjorde bolaget för första gången under ett kvartal visade vinst. Det är för oss en viktig milstolpe i Bonesupports utveckling. Lönsamheten i kombination med att tillväxten ser ut att vara fortsatt stark kring 60 till 70%, tycker vi talar för att aktien ser mycket intressant ut.

ALCUR
ALCUR steg +0,9% i april och är +2,7% sedan årets början. På 1 år är fonden +8,8%. Fondens långa positioner gick upp i snitt 2,6% medan kortboken steg 1,7%. Bästa bidragsgivare var Essity, Bonesupport, Attendo och Sampo. Störst negativ påverkan på månadens avkastning kom från OMX-termin, blankning i ett investmentbolag, blankning i ett verkstadsbolag samt från Stolt Nielsen och Loomis. Normalt brukar fonden gynnas av rapportperioden, men denna gång har utfallet på totalen varit aningen negativ mätt på rapportreaktioner. Assa, SHB, Tokmanni, Getinge, Ericsson och Tigo var några exempel som fick mjuka mottaganden på sina rapporter. För de fyra första av dessa bolag anser vi att rapporterna var klart godkända, i vissa fall tom. bra.

ALCUR Select
Select steg +1,1% under april och är upp +8,0% under 2023. Den senaste månaden kom de största bidragen från QT Group, Micro Systemation, GoFore, Essity och Addvise. De aktier som hade störst negativ påverkan på avkastningen var IAR Systems, Stolt-Nielsen, Bewi och Catena Media.

ALCUR Select har nu 5 års historik. Det har varit minst sagt olika typer av marknader under dessa 5 år med allt från pandemi, nollräntor, techrally, energikris, kraftigt stigande inflation och inte minst ett krig i Europa. Fondens strategi ligger fast – att skapa attraktiv avkastning till lägre risk än börsen genom aktiva aktieval i Norden. Under vissa perioder är det naturligtvis svårt att slå börsen, men avkastningen har också uppnåtts till klart lägre risk än börsen. Vi tackar alla er som investerar med oss för förtroendet ni ger oss!

ALCUR Grow
Grow A steg med 3,75% i april medan Grow B steg med 3,68%. Sedan årsskiftet står A klassen på +8,1% och B klassen på +7,8%. Bäst bidrag i april kom från Bonesupport vars starka rapport stärkte vår syn på bolaget. Även Attendo, Addvise och Bufab bidrog bra under månaden. På negativa sidan fanns Paxman, Catena Media och Bewi. Fondens största positioner är nu Addvise, Bonesupport och Medcap.

Du är varmt välkommen att höra av dig till Niclas Röken om du har frågor. / Teamet på ALCUR FONDER

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.
placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.