Marknad
Historiskt är april en stark börsmånad, men i år visade det sig vara precis tvärtom. S&Ps backade 8,8% vilket var den sämsta april sedan 1970 och Nasdaq föll hela 13,3%, den svagaste aprilmånaden sedan år 2000. I Norden klarade vi oss lite bättre, men Stockholmsbörsen sjönk ändå 5,8%.

De kraftiga nedgångarna drevs av en rad faktorer, de flesta väl kända vid det här laget. Utöver FEDs fortsatta hökaktiga uttalanden uppfattar vi att marknaden oroar sig alltmer för en bredare nedgång i global tillväxt, vilket bekräftades av besvikelser i Amerikansk BNP statistik och PMI siffror under april. Vi noterar flera tecken på att problemen med leveranskedjor tyvärr snarare blir fler än färre, vilket kommer påverka kommande kvartal på ett betydande sätt.

Bekämpningen av inflationen samtidigt som ekonomin bromsar – ett stagflationsscenario – fortsätter att vara ett centralt problem. Det är ett scenario som marknaden inte har behövt adressera på mycket lång tid, men som är klart bekymmersamt för börsen. All inflationsdata i närtid, och marknadens reaktion på den, kommer få stor uppmärksamhet. Första frågan är när den toppar men sedan blir det minst lika intressant att bedöma hur uthålligt en högre nivå än normal blir. En inflation på 2-4% har historiskt visat sig vara ok för aktier, framförallt värdeorienterade bolag. Högre inflation än 4% har genererat svag real avkastning i de allra flesta tillgångsklasserna.

Bolag

Essity är en position vi kämpat med länge i portföljerna och där vi trott oss ana en bottenkänning tidigare. Problemet har varit att inputpriser såväl som energipriser har fortsatt upp och att bolaget har haft svårt att komma i kapp med prishöjningar, vilket pressat marginalerna. Nu ser vi tecken på att vi såg botten i marginaler i Q1 och att prishöjningarna fortsätter, samtidigt som råvaruinflationen tycks planar ut. Aktien handlar på låga nivåer och vi tycker att risk/reward ser attraktiv ut.

Lindab fortsätter att leverera bra rapporter och under 5 års perioden 2017-2022e har bolaget vuxit EBITA med knappa 25% årligen och skuldsättningen har under den perioden kommit ned. Bolagets exponering mot energieffektivitet bör kunna kompensera något av den försvagning vi ser i byggkonjunkturen. Samtidigt har bolaget en tydlig förvärvsagenda. Aktien värderas nu kring 10x EBITA 2022e, vilket är lågt givet ovanstående.

Mintra är ett av våra minsta bolag i termer av börsvärde och bolaget har nu äntligen börjat slå marknadens förväntningar.
Bolaget har en intressant kombination av energiexponering, nettokassa, återkommande intäkter och en kraftigt ökad orderingång. Vi tycker aktien ser synnerligen intressant ut de närmsta åren.

ALCUR
Fonden utvecklades starkt i april med en avkastning på +2,1%. Nettoexponeringen har legat kvar på ca 10%, vilket innebär att det är aktievalen som skapat avkastningen. På sektorbasis äger vi banker och är försiktiga till fastigheter. En exponering som bidrog bra i april. Efter en stark inledning på året har vi minskat exponeringen mot råvarubolag, men ökat i vissa skogsbolag, tex UPM. Totalt tappade vår kortbok (blankade aktier) 7% under månaden medan långboken var nästintill oförändrad. Många dyra tillväxtbolag gick svagt, vilket gynnade kortbokens avkastning.

Essity slog (äntligen) marknadens förväntningar och var en av de bästa bidragsgivarna i fonden. Trots den svaga börsen hade några av fondens långväga innehav en fin månad, tex Karnov, Ambea, Addnode och NWG. På negativa sidan fanns framförallt fyra innehav; MTGs utsikter i Q1 rapporten tolkades negativt och aktien föll kraftigt. Elmera Group (fd Fjordkraft) sänkte sin guidance för 2023. Catella föll tillbaka en del efter en stark mars, men har i dagarna släppt en mycket stark Q1 rapport. Medcap gick svagt likt många av sina peers. Vi äger fortfarande alla fyra bolagen och tycker att riskjusterad avkastningspotential i namnen ser attraktiv ut härifrån.

ALCUR Select
Select tappade -1,0% i april vilket ger -11,1% sedan årsskiftet, vilket kan jämföras med -20,4% för småbolagsindex. Karnov, Essity, NWG och Addnode släppte alla starka rapporter och blev bästa bidragsgivare i långboken. Gofore, Bewi och Stolt Nielsen var också positiva bidrag. Största negativa bidragen kom från Elmera, Humana, Catella, Moba Network och Micro Systemation. I kortboken kom de bästa bidragen från dyra tillväxtbolag och fastighetsaktier. ALCUR Select fortsätter att prioritera bolag med starka balansräkningar, stabila kassaflöden och intäkter som inte är alltför beroende av konjunkturen. Vid utgången av april låg nettoexponeringen på ca 75%.

ALCUR Grow
Grow var ner -5,7% den i april och är -16,2% sedan årsskiftet. CSX (Carnegie småbolagsindex) sjönk 5,2% i april och har tappat 20,4% under 2022. Under månaden var Arise, Norva 24 och Vertiseit fondens bästa innehav medan MTG, Medcap, KMC och Catella var sämsta positioner.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter