April 2018

Globala börser steg 2% under april och Nordiska börser var upp svagt. Stockholm steg 3%. Bolagsrapporter för första kvartalet dominerade månadens nyhetsflöde. Oljepriset noterade 4-årshögsta. Volatiliteten föll.

Makrobilden

Den globala konjunkturen är fortsatt stark. Amerikansk Inflation stiger svagt, arbetslösheten är låg och industriproduktionen och orderingång fortsätter öka. En livlig polemik kring handelsanktioner och strafftullar fortsatte, utan större effekt på marknaden. Inköpschefsindex (PMI) i Europa föll tillbaka, men konjunkturen är stark. ECB lämnade räntan oförändrad och upprepade att räntorna kommer ligga kvar under en utdragen period. Svenska riksbanken cementerar sin penningpolitik. Kronan försvagades till 10,62 mot Euron (9,8 vid årsskiftet). Samtidigt kommer fler signaler på att bostadsmarknaden mattas betänkligt och hushållens skulder stiger ca 7% i årstakt. Långa räntor steg tydligast i USA. Tysk 10-årig ränta är 0,6% och Amerikansk 3%.

Marknadsbilden

Rapportperioden för Q1 2018 närmar sig nu sin ända. SSAB rapporterade lägre marginal än väntat, men var påverkade av logistikproblem under kvartalet. Utsikterna beskrivs som goda och kassaflödet är starkt, vilket gör att bolaget närmar sig nettokassa. Telia, ett av fondens större innehav, rapporterade bättre försäljning och marginal än väntat. Kassaflödet fortsätter att utvecklas starkt vilket ger utrymme för både återköp av aktier och en hög utdelning. Budskapet om återköp, tillsammans med avhållsamhet i TDC situationen, gör att strategin äntligen ses som mer aktieägarvänlig. Detta har också varit största skälet till vår position i aktien.
JM rapporterade ett resultat i linje med förväntningarna, men både starter och sålda enheter faller mer än förväntat. Kommande halvår blir avgörande för nyproduktionsmarknaden som vi fortsätter att följa noga.
Cloetta rapporterade bättre än väntat. Organiska tillväxten var 1% och kostnadskontroll bidrog till högre marginaler. Bolaget har en stor del av sin produktion och kostnadsbas i Euro samtidigt som en stor del av försäljningen är i SEK. Aktien steg på rapporten. Essity, ett innehav som vuxit i fonden då vi ser stabil tillväxt till ett rimligt pris, rapporterade en vinst i linje med förväntningarna. Bolagets organiska tillväxt accelererar och den dag massapriset stabiliseras kommer vi få se en betydligt stärkt lönsamhet. Vi inväntar rapport i Skanska. Bolaget har sålt tillgångar för 3,4 mdr under kvartalet. Även om bolaget påverkas av en svagare svensk byggmarknad så är en stor del av detta i priset. Skanska tillhör numera de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen, samtidigt som utländskt ägande har sjunkit rejält. Sannolikt har detta skett på oro kring svensk bostads- och byggmarknad. Vi ser viktigare drivare än svensk bostadsmarknad långsiktigt för Skanska. Bolaget har en stark balansräkning med intressanta fastigheter och infrastrukturtillgångar.
Industrikonjunkturen är fortsatt stark även om vissa indikatorer kan tyckas ha toppat. Vår tro är dock att det underliggande investeringsbehovet är stort i flera industriområden och att verkstadsbolagen har förutsättningar för god organisk tillväxt både 2018 och 2019, bl.a. drivet av prishöjningar. Den devalverade valutan bidrar till svensk export. I sådant fall ser tex varken Volvo, Trelleborg eller SKF speciellt dyra ut.

Fonden

ALCUR steg 1,7% efter avgifter under april, jämfört med avkastningen för SSVX90 på -0,1%. Sedan start har ALCUR stigit med 68% medan aktieindexet OMXSPI gått upp 54%. Fondens utveckling under april förklaras främst av positiva bidrag från Telia, Storytel, XXL, Subsea 7, SKF och Elekta. Negativa bidrag kom från Axfood, Munters, Capio och Essity. Vi fortsätter att, baserat på fundamental bolagsanalys och med specifika aktiepositioner, arbeta med att skapa god riskjusterad avkastning. Ett övergripande antagande är att svensk ekonomi och detaljhandelns lönsamhet kan påverkas negativt av, högre räntor, svagare bostadsmarknad och konkurrens från internetaktörer. Om du har frågor kring fonden eller vill träffas och tala om fondens positionering och marknadssyn, är du mycket välkommen att kontakta oss.
Vi kommer under månaden lansera fonden ALCUR SELECT.