Världens börser steg 10% i april, Stockholmsbörsens index ökade 9% och europeiska börser ca 6%. Massiva stimulanspaket för att motverka de ekonomiska effekterna av virusepidemin och hopp om ett vaccin hjälpte börsen upp från översålda nivåer.

Marknad
USAs ekonomi bromsar in kraftigt. ISM sjönk till 36,9 (48,2) och industriproduktionen backade med 5,5% mot föregående år. Uppskattningsvis sjönk USAs BNP 5% första kvartalet jämfört med sista kvartalet 2019. FED lanserade stödåtgärder på nära 3 trillioner USD och kommer köpa olika typer av junkbonds. Räntan lämnades oförändrad.

I Europa noterades liknande trist utveckling. PMI föll till 33,6 (44,5), inflationen backade och arbetslösheten steg. Detaljhandeln i Europa backade över 6%, ett tecken på den ekonomiska inbromsningen och krisen i stora delar av handeln. ECB ändrade inte styrräntan. Banken ökade stödpaketen, sänkte räntan på lån till banker och tillförde olika typer av likviditet till finanssystemet, samt ökade obligationsköpen. EU länderna kommer i en fond ge över 500 mdr EURO i ekonomiskt stöd.

Svenska riksbanken rörde inte räntan, men lanserade flera stödprogram och kommer fortsätta köpa såväl stats- som bostadsobligationer och öppnade även för andra typer av köp.

Oljepriset fortsatte falla och överutbudet fick WTI-oljan att handla negativt på för korta terminer p.g.a. brist på lagerutrymme. Guld och metaller steg.

Bolag
Flera svenska bolag har under Coronakrisen tvingats in i konkursförhandlingar. Klädföretaget MQ försattes i konkurs under april och Intersport har ansökt om rekonstruktion. Totalt har drygt 2500 bolag försatts i konkurs under mars-april bara i Sverige. Samtidigt finns branscher som gynnas alternativt är väldigt lite påverkade av pandemin.

Formpipe finns i båda fonderna och är ett mjukvarubolag inom området ECM – ett ERP system för
text och olika typer av dokument. Bolagets produkter skapar ordning i bland annat digitala arkiv. Vi bedömer att bolagets mjukvaror har en ljus framtid inom offentlig och privat sektor drivet av ökad digitalisering och migration till molnet. Formpipe har senaste åren gått från att i huvudsak sälja sina produkter

på licens till idag sälja de flesta som SaaS (software as a Service) tjänst vilket påverkat både omsättning och lönsamhet negativt.

Vi fokuserar på bolagets återkommande intäkter vilket förutom SaaS intäkterna är underhåll på den tidigare licensaffären. Ca 60% av bolagets omsättning är återkommande intäkter som vuxit med 10% årligen de senaste 5 åren där SaaS intäkter stigit från ca 10msek 2017 till över 50msek idag. Detta gör bolaget betydligt mer förutsägbart och sänker risknivån i affären. Formpipe har en nettokassa om 40msek och bör ha förutsättningar för tilläggsförvärv. Stabiliteten och tillväxten i återkommande intäkterna är attraktiva.

Under månaden ökade fonderna positionen i Nordic Waterproofing – en ledande tillverkare av tätnings- och energisparandeprodukter och tjänster till bygg- och infrastruktursektorn. Marknaden för bolagets produkter ser relativt stabil ut då hälften av försäljningen går till nybyggnation och hälften till renovering, samtidigt som bolaget för tillfället tar marknadsandelar. I första kvartalet hade bolaget den bästa organiska tillväxten på flera år och inledning på det andra kvartalet tycks ha varit stabil. Även om bolaget ligger relativt sent i konjunkturcykeln tror vi bygg kommer vara mer stabilt än många andra branscher. Bolaget bör gynnas av ett lågt oljepris eftersom olja är en viktig insatsvara, även om en del av denna potentiella uppsida begränsas p.g.a. säkringar. Konsensus förväntar sig ett vinstfall på 15-20% under 2020, vilket vi tror kan vara för försiktigt. Även på dessa låga vinstprognoser är värderingen klart attraktiv kring EV/EBITA på 9x och ett P/E-tal strax över 10x, enligt vår syn. Bolaget har en stark historik och bör över tid kunna fortsätta växa genom förvärv med understöd av en relativt stark balansräkning.

ALCUR
ALCUR steg 2,42% under april vilket innebär att fonden är upp 3,36% 2020. Under samma period är nordiska börsindex ner 8,2%. Positiva bidrag kom från främst från NetEnt, Stillfront, Pricer, SEB, Nordic Water Profing, och Essity. Negativt bidrag kom från enskilda blankningar samt OMX termin. Nettot ligger kring 8% vid slutet av april.

ALCUR Select
SELECT steg 11,3% under månaden, vilket innebär att fonden är upp 6,5% 2020. Samma period är CXS index ner 15,1%. Fondens bästa innehav var Pricer, Formpipe, Stillfront, NetEnt och Bredband2. Negativa bidrag kom från främst från OMX termin samt blankningar i industribolag samt konglomerat.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill träffas!