Marknad
I november steg breda index på Stockholmsbörsen med 0,6%. Nordiska marknaderna sjönk. Småbolag presterade bättre och stora bolag (OMX30) tappade -1,9%. MSCI World var ner 1,4%. Utvecklingen mellan sektorer skiljde sig kraftigt där finansbolag och råvaror steg, olja och teknologi gick svagt.

Flera av de orosmoln vi tidigare beskrivit hamnade åter i fokus under månaden. Störst uppmärksamhet fick så klart Omikron (Covid) och den 26e november föll OMX 4% pga. oron för ny smittspridning. Vår bedömning är att marknaden sedan dess, genom löpande uppdateringar, lugnat sig en aning. Det som potentiellt skulle besvärligt är nya nedstängningar av samhället som påverkar utbuds- / efterfrågebilden i ekonomin på ett betydande sätt. Kopplingen mellan de rådande produktionsproblemen och FEDs huvudfokus för stunden – skenande inflation – är tydliga.

Det andra temat som fått mycket uppmärksamhet var FED chefen Powells beslut att överge begreppet ”transitory” när man refererar till inflationen. ”It is time to retire the term transitory”, var hans exakta ord. Enligt många bedömare borde detta skett tidigare. FEDs fokus just nu är att bekämpa inflationen och planen verkar nu vara att avsluta stimulanser och höja räntor snabbare än man tänkt. Högre reallöner och högre råvarupriser blir en utmaning för många företag, ”pricing power” blir därmed ännu viktigare. I den andra vågskålen har Kina precis annonserat att man flyttat foten från bromsen till gaspedalen.

Summerar man utsikterna så är det sannolikt vi får en avmattning i tillväxten, minskad likviditet, kanske en viss press på marginaler och högre realräntor. Samtidigt är efterfrågan god och i närtid lär vinster växa. Högre volatilitet är rimligt att förvänta. På bolagsnivå ser vi fortsatt spännande investeringsmöjligheter – det är där vi skapar vår avkastning.

Bolag
I samband med sin kapitalmarknadsdag bekräftade Trelleborg att man räknar med att återköpa mellan 2 och 3 miljarder årligen de kommande åren. Till detta vill bolaget göra kompletterande förvärv. Vi tycker Trelleborg är attraktivt värderat med goda utsikter, har bra vinsttillväxt kombinerat med ökad återföring av kapital till aktieägarna.

Från att varit korta Clas Ohlson i varierande omfattning de senaste 5 åren har vi under 2021 för första gången byggt upp en lång position i Clas Ohlson. Bolaget har utvecklats bättre senaste året och är på väg att visa sitt högsta resultat någonsin. Trots denna resultatförbättring så värderas bolagets rörelse exklusive kassa, aktieposten i Mathem och fastighetsinnehav, på en multipel som i princip är nära historiska lägstanivåer. Vi bedömer att bolagets nettokassa, fastigheter och innehavet i Mathem har ett värde på uppemot 35-40kr per aktie. Det implicerar en låg värdering på rörelsen. Clas Ohlson kommer nog inte tillhöra börsens raketer, men är ett typexempel på vad vi tror är bra riskjusterad avkastning.

Vi har varit aktiva i fastighetssektorn under hela året. Ofta ser vi bra risk reward i samband med emissioner då dessa vanligen driver vinsterna. En aktie vi köpt i både Alcur Select och Alcur Grow är norska KMC Properties som verkar inom industrifastigheter i Norge. Avkastningskraven är klart högre än i Sverige främst pga. lägre konkurrens samtidigt som bolaget kan låsa in avtal på över 10 år, vilket är attraktivt.

Assa Abloy är ett av Sveriges bästa storbolag i vår mening och har under lång tid kombinerat solid organisk tillväxt med återkommande förvärv. Nu har man nyligen annonserat sitt hittills största förvärv i amerikanska HHI och ser ut att stärka sin position i den amerikanska marknaden betänkligt. Vi tycker att vi fått ett attraktivt ingångspris och kunnat köpa ett bra bolag till en rimlig värdering. Relativt andra cykliska bolag är värderingen bättre än på väldigt länge och vi uppskattar att i det här skedet av cykeln köpa en aktie där vi ser stabil årlig vinsttillväxt i flera makroekonomiska scenarion. Som för många andra tillverkande bolag är motvindarna från råvaruinflationen ett problem i ytterligare något kvartal.

ALCUR
Alcur steg med 0,66% under november och är upp 5% på helåret 2021. Under de senaste 3 åren har fonden avkastat knappt 35% med en standardavvikelse på 3,6%. Under november kom de bästa bidragen från Essity, Bewi, Elekta, Lindab och Nordic Entertainment. På negativa sidan fanns främst Fjordkraft, Ambea, Link Mobility och Medcap. Nettoexponeringen vid utgången av november låg på 11% dvs nära snittet för helårets nivåer.

ALCUR Select
I november tappade Select -0,28% och är därmed upp 19,1% i år och 222% sedan starten i maj 2018. Genomsnittlig årsavkastning ligger på 38,6%. Bäst bidrag kom från Bewi, Formpipe, GoFore, Lindab och Idun. Fjordkraft, Nwg, Catena Media och Bredband 2 påverkade avkastningen negativt. Fondens 10 största positioner: Bewi, Essity, Lindab, Humana, Nwg, Ctm, Addnode, Fjordkraft, Bredband 2 och Formpipe.

ALCUR Grow
Grow A var upp 2,43% och Grow B var upp 2,37% i november. På helåret 2021 är andelsklasserna upp 41,7% resp 40,8%. De innehav som utvecklades bäst under förra månaden var Bewi, Idun, Paxman, KMC, Vertiseit, Lemonsoft och GoFore. Modulight, Ambea, Bredband och Medcap utvecklades svagt och bidrog negativt.

Du är varmt välkommen att höra av dig till VD Niclas Röken om du har frågor.

Johan, Wilhelm, Mikael, Erik, Niclas, Petter