Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer.

ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder,  bl.a. följa bokföringslagen, LAIF, penningtvättslagen och andra regelverk som gäller för vår verksamhet, spara information om bolagets kunder. Denna lagstiftning är överställd dataskyddsförordningen. I samband med undertecknande av transaktionsblankett godkänner du som investerare att bolaget sparar dina kontaktuppgifter.

Bolaget värnar om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för fondernas andelsägare och samarbetspartners och personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. I bifogad länk kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och de rättigheter som förknippas därmed. GDPR

Har du frågor kring denna information är du mycket välkommen att kontakta oss.