Dagens Industri (DI) publicerade lördagen 9 mars grovt felaktiga och vilseledande uppgifter om ”dolda avgifter” i fonden ALCUR. Den korrekta uppgiften är att en kund som ägde fonden år 2018 betalade 1% i fast avgift och 0,8% i rörlig avgift. Transaktionskostnader belastar fonden och uppgick i ALCUR till 0,6%. ALCUR FONDER använder inga ”dolda avgifter”.

Våra båda fonder ALCUR och ALCUR SELECT belastas med 1% fast och 20% rörlig avgift på eventuell överavkastning – d.v.s på avkastning som överstiger fondens avkastningströskel, med high watermark. Detta är en etablerad och bruklig avgiftsstruktur för svenska hedgefonder. Avgifterna redovisas öppet i årsrapporter och granskas av bolagets revisor, Helena Kaiser de Carolis, PWC.

ALCUR har sedan start avkastat ca 5% per år i snitt med låg risk och genererat en av de absolut bästa riskjusterade avkastningarna i Norden.

DI:s uppgifter bygger på en felaktig sammanställning av data hos Morningstar varigenom kostnaderna mer än dubbelräknats. ALCUR FONDER har under lång tid försökt få uppgifterna rättade, utan att Morningstar korrigerat enligt de korrekta uppgifter som finns i bolagets årsredovisning och fondens årsrapport. Uppgifterna är per 12 mars korrigerade till 2,4%, men tyvärr har varken Dagens Industri eller Morningstar korrigerat sina artiklar i enlighet med denna information.

Det är mycket tråkigt att Morningstar och DI publicerar felaktig data, som inte reviderats, eller validerats – utan att först kontakta oss på ALCUR FONDER. Uppgifterna skadar oss allvarligt och vi förväntar oss naturligtvis att DI rättar felaktiga uppgifter i kommande upplagor på nätet och i papperstidningen enligt god journalistisk etik och riktlinjer. Du är mycket välkommen att ringa om du vill ha ytterligare information. Vi avser att under nästa vecka publicera en redogörelse från vår revisor för att ge alla intressenter korrekt och oberoende information.

Har du frågor är du mycket välkommen att kontakta Niclas Röken på 0708539030 niclas@alcur.se eller Johan Klevby 0708539033 johan.klevby@alcur.se