VÅRA TANKAR

Sommaren har varit volatil i aktiemarknaden och världsekonomin ser ut att mattas av. Oron för Brexit och handelskrig förstärker osäkerheten. ALCUR FONDER fortsätter arbeta med enligt vår etablerade investeringsprocess där vi i bolagsanalysen söker bra risk reward i...

VÅRA TANKAR

Fasta tillgångar vs valutor som devalveras – Fonderna har som vi berättat tidigare ökat innehaven i Holmen senaste månaderna. Huvudskälet till att äga Holmen är att därigenom äga en del av skogen till stor rabatt. De flesta lågavkastande realtillgångar handlas...

VÅRA TANKAR

Alcur Select har under maj månad firat ett år. Fonden är upp drygt 34% sedan start (per idag) mot OMX inklusive utdelning om ca 6,5% och småbolagsindex om ca 12,7% under samma period. Nettoexponeringen har under första året pendlat mellan 50-90% och risken...

VÅRA TANKAR

Senaste veckorna har nettoexponering mot börsen i både ALCUR och ALCUR SELECT, begränsats något. Börserna har gått upp kraftigt, på kort tid. Vi noterar samtidigt att investerares exponeringen mot aktier globalt är låg enligt flera bedömare, vilket kan tala för att...