ALCUR FONDER – I GRAFER

Här hittar du uppdaterade graf för fondernas avkastning och risker. ALCUR FONDER i Grafer

VÅRA TANKAR

I den här korta presentationen visar vi lite nya grafer och historik sedan 2007. Till presentationen

VÅRA TANKAR

Sedan 2007 har vi förvaltat våra kunders pengar med fokus på nordiska aktier, ett disciplinerat risktagande för ett långsiktigt värdeskapande. I bifogat dokument visar vi grafer och bilder som beskriver hur vi hanterar risk under turbulenta marknader som första...

VÅRA TANKAR

Sommaren har varit volatil i aktiemarknaden och världsekonomin ser ut att mattas av. Oron för Brexit och handelskrig förstärker osäkerheten. ALCUR FONDER fortsätter arbeta med enligt vår etablerade investeringsprocess där vi i bolagsanalysen söker bra risk reward i...