VÅRA TANKAR

I den här korta presentationen visar vi lite nya grafer och historik sedan 2007. Till presentationen

VÅRA TANKAR

Sedan 2007 har vi förvaltat våra kunders pengar med fokus på nordiska aktier, ett disciplinerat risktagande för ett långsiktigt värdeskapande. I bifogat dokument visar vi grafer och bilder som beskriver hur vi hanterar risk under turbulenta marknader som första...

VÅRA TANKAR

Sommaren har varit volatil i aktiemarknaden och världsekonomin ser ut att mattas av. Oron för Brexit och handelskrig förstärker osäkerheten. ALCUR FONDER fortsätter arbeta med enligt vår etablerade investeringsprocess där vi i bolagsanalysen söker bra risk reward i...

VÅRA TANKAR

Fasta tillgångar vs valutor som devalveras – Fonderna har som vi berättat tidigare ökat innehaven i Holmen senaste månaderna. Huvudskälet till att äga Holmen är att därigenom äga en del av skogen till stor rabatt. De flesta lågavkastande realtillgångar handlas...