INTERVJU MED FÖRVALTARNA – RISK OCH AVKASTNING

Det var ett tag sedan i träffades när vi en solig 22 februari ses på ALCUR FONDERs kontor för att gå igenom hur förvaltningen av ALCUR och ALCUR SELECT fungerar och hur risknivån i fonderna kontrolleras. Runt bordet sitter förvaltarna Mikael Holm, Johan Klevby,...

Ändrade fondbestämmelser – ALCUR SELECT

Ändringar av fondbestämmelserna för fonden ALCUR SELECT. Finansinspektionen har den 5 december godkänt ändringarna. Ändringarna träder i kraft i samband med Finansinspektionens godkännande och gäller följande: 1. Insättning i fonden kan nu göras månadsvis. När fonden...