ALCUR GROW MÅNADSBREV SEPTEMBER

Avkastning Trots den negativa börsutvecklingen i september var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 2,4% respektive 2,3% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Modulight och Catena Media. Bonesupport, Idun och Medcap tyngde...

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER

Bäste andelsägare, Alcur Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna för ALCUR, ALCUR Select, ALCUR Grow Alcur Fonder, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna...

PRELIMINÄR AVKASTNING JUNI

ALCUR Juni +0,76% 2021 +2,72% ALCUR Select Juni -1,36% 2021 +8,28% ALCUR Grow A Juni +0,13% 2021 +22,62%

PRELIMINÄR AVKASTNING MAJ

ALCUR Maj -0,25% 2021 +1,94% ALCUR Select Maj +0,71% 2021 +9,76% ALCUR Grow Maj -0,33% 2021 +22,44%

ALCUR GROW MÅNADSBREV

I april, fondens fjärde månad, var utvecklingen positiv med en uppgång på 8,8% för andelsklassen A och 8,8% för andelsklassen B. De starkaste bidragsgivarna var Rugvista (vi beskrev caset i föregående månadsbrev) som efter en start på börsen slutligen tog fart och...