MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Marknad September blev en blandad månad som inleddes med kraftiga vinsthemtagningar i teknologisektorn. Nordiska börser stängde ändå upp 2% på månaden medan MSCI World föll knappt 3%. I Norden var Sverige den starkaste börsen medan Norge gick svagast. På helåret är nu...

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Ännu en positiv månad för aktier har tillryggalagts. Globala aktieindex steg ca 5-6% drivet av stark utveckling på de amerikanska börserna med teknologibolag som fortsatta draglok. Det breda nordiska indexet OMXN120 var upp 4% i augusti och är upp 6,7% i år. Räntorna...

MÅNADSRAPPORT JULI

MSCI World steg 4,0% i juli vilket gör att världens börser nu stigit 4 månader i rad. Sedan botten i mars är globla index upp ca 45%. I negativa vågskålen ligger tilltagande virusutbrott i flera länder, samt ökad risk för det vissa kallar U-sväng i de ekonomiska...

MÅNADSRAPPORT JUNI

Världsindex (MSCI World) steg 3% i juni och nordiska index ökade ca 1%. Covid-19 data, stimulanser samt ekonomiska indikatorer påverkade börsen mest under månaden. Marknad FED förmedlade en dyster syn på ekonomin. Hög arbetslöshet och svag tillväxt är utmaningar för...

MÅNADSRAPPORT MAJ

Världens börser, liksom Stockholmsbörsens index, ökade 5% i maj. Basmetaller såg positiva utvecklingar och oljepriset återhämtade sig delvis från massiva fall i april. Centralbankernas stimulanser driver börserna. Marknad Ekonomiska indikatorer försvagades....

MÅNADSRAPPORT APRIL

Världens börser steg 10% i april, Stockholmsbörsens index ökade 9% och europeiska börser ca 6%. Massiva stimulanspaket för att motverka de ekonomiska effekterna av virusepidemin och hopp om ett vaccin hjälpte börsen upp från översålda nivåer. Marknad USAs ekonomi...