MÅNADSRAPPORT JUNI

Marknad MSCI World steg 2,4% under juni medan OMX steg 1% och CSX (småbolag) var oförändrat mot månaden innan. Månadens huvudnummer var FED:s möte den 16e juni där man aviserade att man planerar att höja räntan ett år tidigare än väntat. Den inledande pressen på...

MÅNADSRAPPORT MAJ

Marknad MSCI World steg 1% under maj medan nordiska aktieindex var upp ca 2%. Inflationsdata har naturligtvis fortsatt vara i fokus och saken tydliggjordes 12e maj när amerikanska inflationsdata visade på en takt på 4,2% mot året innan vilket var den högsta siffran...

MÅNADSRAPPORT APRIL

Marknad Världsindex MSCI steg med 4% under april. OMX var upp 2%. De mindre bolagen utvecklades lite starkare. Vinnarsektorer var tjänster och hälsovård. I skrivande stund har ca 65% av bolagen i Norden rapporterat första kvartalet. Medianen har rapporterat...

MÅNADSRAPPORT MARS

Marknad MSCI World globala aktieindex steg 4,3% i mars och nordiska aktieindex var upp ytterligare lite mer än så. Temat från årets början med bättre utveckling för de större bolagen än för de mindre bolagen fortsatte även i mars. Det dominerande temat har fortsatt...

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Marknad I februari fortsatte temat från inledningen av året – stora bolag gick bättre än mindre bolag. Globala aktieindex var marginellt upp. Under månaden steg råvarupriserna kraftigt och oljepriset var upp 23%. Inflationsförväntningarna steg och drog med sig...

PRELIMINÄR AVKASTNING FEBRUARI

ALCUR Mtd: +0,82% Helår 2021: -0,07% ALCUR Grow A Mtd: +3,25% Helår 2021: +3,9% ALCUR Select Mtd: +0,45% Helår 2021: -1,0%