MÅNADSRAPPORT NOVEMBER 2018

Globala börser steg 1% i november och Stockholmsbörsen tappade 2%. Börsoron uppstår av två huvudandleningar: 1) oro för att global konjunktur inte bara bromsar utan är på väg in i recession samt 2) FEDs agerande leder till kraftigt högre räntor vilket kan trigga en...

Ändrade fondbestämmelser – ALCUR SELECT

Ändringar av fondbestämmelserna för fonden ALCUR SELECT. Finansinspektionen har den 5 december godkänt ändringarna. Ändringarna träder i kraft i samband med Finansinspektionens godkännande och gäller följande: 1. Insättning i fonden kan nu göras månadsvis. När fonden...

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2018

Globala börser föll 8% under oktober och Stockholmsbörsen tappade 7,5%. Börser och råvaror föll av två huvudandleningar: 1) oro för att global konjunktur inte bara bromsar utan är på väg in i recession samt 2) FEDs agerande leder till kraftigt högre räntor vilket kan...

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Globala börser steg 1 procent under september och Stockholmsbörsen var oförändrad och småbolagsindex föll marginellt. Råvaror steg kraftigt och var tillsammans med konsumentvaror vinnarsektor, samtidigt som media och tjänstebolag tillhörde förlorarna. Makrobilden...

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2018

Globala börser steg 1 procent under augusti och Stockholmsbörsen steg 2,5 procent. Råvaror och läkemedel var vinnarsektorer samtidigt som detaljhandel och media tillhörde förlorarna. Makrobilden Kina och USA trappar upp handelskonflikten med nya tullar. Trots...

MÅNADSRAPPORT JULI 2018

Juli 2018 Globala börser steg under juli och Stockholmsbörsen ökade ca 4%. Läkemedel och finans var vinnarsektorer samtidigt som råvaror och media tillhörde förlorarna. Makrobilden Den pågående geopolitiska oron till trots är det värt att notera att ekonomiska...