MÅNADSRAPPORT JANUARI

I januari steg stockholmsbörsen 1%, globala börser föll 1% och Europa tappade 2%. Räntorna föll och kronan stärktes. Marknad USAs ledande indikator ISM, som föll till 47,2 i december ökade till 51,9 i januari – vilket signalerar tillväxt i...

MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Stockholmsbörsen steg 3% och globala börser ökade 2% under årets sista månad. Svenska långräntor steg en aning och den svenska kronan stärktes. 2019 Det kanske mest summerande begreppet som beskriver börsåret 2019 är TINA – There Is No Alternative. När svenska...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Stockholmsbörsen steg 2%, globala börser steg 3% och Europa var upp 2%. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt på svag tillväxt, men med tecken på stablilisering. Ekonomi USA: ISM steg till 48,1 (47,8). Orderingången för varaktiga varor och industriproduktionen föll...

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Stockholmsbörsen steg 4%, globala börser ökade 2% och Europa var nära nollan. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt svagare tillväxt, med tecken på stabilisering. Ekonomi USA: ISM backade till 47,8 (49,1). Orderingång för varaktiga varor föll 0,8% och...

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Stockholmsbörsen slutade 2% upp i september, vilket var i linje med globala börser. Samtliga index tappade i slutet av månaden, tyngda av avmattning i ekonomiska indikatorer som pekar på svagare tillväxt framöver. Ekonomi USA: ISM backade under 49,1 (51,2)....

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Stockholmsbörsen slutade 1 % ner i augusti efter att som mest fallit 7 %. Globala börser tappade 2 %. Handelskonflikt, Brexit och oro kring ekonomisk utveckling bidrog till att börserna backade. Ekonomi USA: ISM backade även denna månad och noterade 51,2 (51,7)....