MÅNADSRAPPORT DECEMBER

Marknad Under årets sista månad steg MSCI World med 3,5% medan nordiska index var upp runt 2%. Trots pandemin och ett rörigt år ur politisk synvinkel blev 2020 ett starkt börsår med globala aktieindex upp 15% och nordiska motsvarigheter 18%. Skillnaderna i...

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Marknad November blev en dramatisk månad med stora uppgångar och rejäla sektorrotationer. OMX steg 11% och globala MSCI World var upp 12%. Marknaden fokuserade på det amerikanska presidentvalet. Störst påverkan på börskurserna fick dock nyheterna om fungerande vaccin...

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Marknad Oktober blev en svag månad på börsen drivet av nya nedstängningar runtom i Europa i spåren av ökad smittspridning. Osäkerheten kring amerikanska presidentvalet och förnyad oro kring Covid 19 har bidragit till den svaga marknaden. Svenska OMX sjönk 5,7% och...

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Marknad September blev en blandad månad som inleddes med kraftiga vinsthemtagningar i teknologisektorn. Nordiska börser stängde ändå upp 2% på månaden medan MSCI World föll knappt 3%. I Norden var Sverige den starkaste börsen medan Norge gick svagast. På helåret är nu...

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Ännu en positiv månad för aktier har tillryggalagts. Globala aktieindex steg ca 5-6% drivet av stark utveckling på de amerikanska börserna med teknologibolag som fortsatta draglok. Det breda nordiska indexet OMXN120 var upp 4% i augusti och är upp 6,7% i år. Räntorna...

MÅNADSRAPPORT JULI

MSCI World steg 4,0% i juli vilket gör att världens börser nu stigit 4 månader i rad. Sedan botten i mars är globla index upp ca 45%. I negativa vågskålen ligger tilltagande virusutbrott i flera länder, samt ökad risk för det vissa kallar U-sväng i de ekonomiska...