MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Stockholmsbörsen steg 4%, globala börser ökade 2% och Europa var nära nollan. Ekonomiska indikatorer pekar fortsatt svagare tillväxt, med tecken på stabilisering. Ekonomi USA: ISM backade till 47,8 (49,1). Orderingång för varaktiga varor föll 0,8% och...

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

Stockholmsbörsen slutade 2% upp i september, vilket var i linje med globala börser. Samtliga index tappade i slutet av månaden, tyngda av avmattning i ekonomiska indikatorer som pekar på svagare tillväxt framöver. Ekonomi USA: ISM backade under 49,1 (51,2)....

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Stockholmsbörsen slutade 1 % ner i augusti efter att som mest fallit 7 %. Globala börser tappade 2 %. Handelskonflikt, Brexit och oro kring ekonomisk utveckling bidrog till att börserna backade. Ekonomi USA: ISM backade även denna månad och noterade 51,2 (51,7)....

MÅNADSRAPPORT JULI

Stockholmsbörsen slutade oförändrad i juli. Globala börser steg marginellt. Handelskonflikter, oron kring Hormuzsundet och Powells tal i samband med FED:s räntesänkning bidrog till att börserna backade i slutet av månaden. Makrobilden USA: ISM backade även denna månad...

MÅNADSRAPPORT JUNI

Stockholmsbörsen steg 7% i juni och återhämtade stora delar av fallen under maj. Globala börser steg motsvarande. Minskad oro i handelskonflikten och FED:s tal om räntesänkning gav börserna understöd. Makrobilden USA: ISM föll och orderingång för varaktiga varor...

MÅNADSRAPPORT MAJ

Stockholmsbörsen föll 7% under maj och globala börser tappade 6%. Ökad oro i handelskonflikten och svagare ekonomiska indikatorer bidrog till fallen. Svagaste aktierna fanns i råvarusektorn. Denna majmånad var den 7e sämsta för svenska börsen sedan ALCUR FONDER...