MÅNADSRAPPORT AUGUSTI

Stockholmsbörsen slutade 1 % ner i augusti efter att som mest fallit 7 %. Globala börser tappade 2 %. Handelskonflikt, Brexit och oro kring ekonomisk utveckling bidrog till att börserna backade. Ekonomi USA: ISM backade även denna månad och noterade 51,2 (51,7)....

MÅNADSRAPPORT JULI

Stockholmsbörsen slutade oförändrad i juli. Globala börser steg marginellt. Handelskonflikter, oron kring Hormuzsundet och Powells tal i samband med FED:s räntesänkning bidrog till att börserna backade i slutet av månaden. Makrobilden USA: ISM backade även denna månad...

MÅNADSRAPPORT JUNI

Stockholmsbörsen steg 7% i juni och återhämtade stora delar av fallen under maj. Globala börser steg motsvarande. Minskad oro i handelskonflikten och FED:s tal om räntesänkning gav börserna understöd. Makrobilden USA: ISM föll och orderingång för varaktiga varor...

MÅNADSRAPPORT MAJ

Stockholmsbörsen föll 7% under maj och globala börser tappade 6%. Ökad oro i handelskonflikten och svagare ekonomiska indikatorer bidrog till fallen. Svagaste aktierna fanns i råvarusektorn. Denna majmånad var den 7e sämsta för svenska börsen sedan ALCUR FONDER...

MÅNADSRAPPORT APRIL

Stockholmsbörsen spurtade 6% under april och globala börser steg ca 4%. Dow Jones nådde tidigare rekordnivåer. Oljepriset steg och metaller tappade.  Makrobilden USA: Inköpschefsindex, ISM steg till 55, orderingången för varaktiga varor ökade, men industriproduktionen...

MÅNADSRAPPORT MARS

Stockholmsbörsen var närmast oförändrad under mars och globala börser steg ca 1%. Dow Jones var oförändrad. Råvarupriser steg, zinkpriset ökade 7% och oljepriset ökade ca 2%. Makrobilden USA: Det rekordkalla vädret och stängningen av statsapparaten i USA under första...