MÅNADSRAPPORT JULI

MSCI World steg 4,0% i juli vilket gör att världens börser nu stigit 4 månader i rad. Sedan botten i mars är globla index upp ca 45%. I negativa vågskålen ligger tilltagande virusutbrott i flera länder, samt ökad risk för det vissa kallar U-sväng i de ekonomiska...

MÅNADSRAPPORT JUNI

Världsindex (MSCI World) steg 3% i juni och nordiska index ökade ca 1%. Covid-19 data, stimulanser samt ekonomiska indikatorer påverkade börsen mest under månaden. Marknad FED förmedlade en dyster syn på ekonomin. Hög arbetslöshet och svag tillväxt är utmaningar för...

MÅNADSRAPPORT MAJ

Världens börser, liksom Stockholmsbörsens index, ökade 5% i maj. Basmetaller såg positiva utvecklingar och oljepriset återhämtade sig delvis från massiva fall i april. Centralbankernas stimulanser driver börserna. Marknad Ekonomiska indikatorer försvagades....

MÅNADSRAPPORT APRIL

Världens börser steg 10% i april, Stockholmsbörsens index ökade 9% och europeiska börser ca 6%. Massiva stimulanspaket för att motverka de ekonomiska effekterna av virusepidemin och hopp om ett vaccin hjälpte börsen upp från översålda nivåer. Marknad USAs ekonomi...

MÅNADSRAPPORT MARS

Stockholmsbörsens breda index var som mest ner 27 % under mars och stängde på minus 13%. Det står nu klart att ledande ekonomier väljer att bekämpa coronaviruset på ett sätt som får gigantiska ekonomiska konsekvenser. Allt fler länder stängde ner sina ekonomier under...

MÅNADSRAPPORT FEBRUARI

Coronavirusets spridning till flera industriländer sänkte börserna i februari. Stockholmsbörsen föll 7% och är ner 6% på året. Globala börser föll 8%. Europa tappade motsvarande och är ner 9% på året. Sista veckan i februari var den sämsta börsveckan sedan 2008....