Ändrade fondbestämmelser – ALCUR SELECT

Ändringar av fondbestämmelserna för fonden ALCUR SELECT. Finansinspektionen har den 5 december godkänt ändringarna. Ändringarna träder i kraft i samband med Finansinspektionens godkännande och gäller följande: 1. Insättning i fonden kan nu göras månadsvis. När fonden...

NY HUVUDÄGARE I ALCUR FONDER

JCE, som var medgrundare av ALCUR år 2006, har beslutat att sälja sina aktier till Bure som köper 32,5% av bolaget och kommer investera i fonderna. Befintlig personal ökar sitt ägande i bolaget. JCE:s  engagemang sedan starten för 12 år sedan har varit mycket viktigt...

ALCUR FONDER I BÖRSLUNCH

Wilhelm Gruvberg, ansvarig för ALCUR SELECT deltar i börslunch och berättar om fondens förvaltning. Du hittar inslaget här – EFN

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag från 25 maj alla EU:s medlemsländer. ALCUR FONDER AB sparar kunduppgifter som erhålls genom undertecknande av tecknings- och inlösenblankett. Bolaget måste för att upprätthålla; andelsägarregister för bolagets fonder, ...

ALCUR FONDER AB

Bolaget byter namn till ALCUR FONDER AB för att tydligare visa vårt varumärke tillsammans med fonderna ALCUR och ALCUR SELECT.