ALCUR SELECT STÄNGER

Bäste andelsägare, ALCUR FONDER AB (Förvaltaren) vill härmed informera om att specialfonden ALCUR Select (Fonden) stänger för teckning av nya fondandelar. Sista möjligheten att köpa fonden är satt till 31 december 2020. För att optimera Fondens förvaltningsvolym, har...

OBEROENDE UTVÄRDERING AV FONDER

På Fondly.se kan du läsa oberoende utvärdering och ranking av fonder i Sverige. Gå direkt till Fondelys utvärdering

Erik Eikeland till ALCUR FONDER

Erik har studerat nationalekonomi och företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, där han även var med och startade Handels Capital Management. Efter studierna jobbade Erik som analytiker på UBS med fokus på verkstadssektorn. Därefter arbetade han på Andra AP-fonden...

ALCUR FONDER I DI

Dagens Industri uppmärksammar ALCUR FONDER i en artikel där Wilhelm Gruvberg intervjuas https://www.di.se/nyheter/forvaltaren-krossar-index-har-ar-favoritaktien-potential-att-fordubbla-kursen/

OBEROENDE UTVÄRDERING AV FONDER

Fondly News – ett initiativ för djupare och korrekt utvärdering av fonder i Sverige. Fondly ser inte bara på kortsiktig avkastning. De utvärderar även risktagandet relativt den historiska avkastningen. Läs deras analyser och utvärderingar. https://fondlynews.se/...

Vinnare – Bäst i Norden

Hedge Nordic – En oberoende utvärderare av Hedgefonder har utsett ALCUR Select till bästa fond i Norden år 2019. Performance Awards...