VÅRA TANKAR

Rapportperioden har varit intensiv, men börjar gradvis klinga av. Vi läser rapporter, träffar bolag, utvärderar våra investeringar och undersöker nya möjliga kandidater. Fondernas avkastning har utvecklats i rätt riktning och Alcur Select är upp ca 18,5% från start...

INTERVJU MED FÖRVALTARNA

Vi träffar ALCUR FONDERs förvaltare och pratar om Bolagets utveckling och året som gått. 2018 var tufft för hedgefonder. Globala hedgefondindex var ner ca 5% och många fonder föll kraftigt, främst under fjärde kvartalet 2018. Handelskrig och Brexit skapade oro som...

VÅRA TANKAR

Rapportperioden har kommit igång. Sandvik levererade en rapport som infriade förväntningarna men pekade på svaghet i Kina och inom fordonssektorn generellt. Kanske inte någon större överraskning men ändock lite illavarslande signaler. Många verkstadsbolag får allt...

MÅNADSRAPPORT JANUARI 2019

Stockholmsbörsen steg 7% i januari och globala börser steg motsvarande. Dow Jones som tappade 10% i december steg 7%. Oljepriset steg 10%, guldpriset 4%. Makrobilden USA: FED lämnade räntan oförändrad och mjukade högst väsentligt, sannolikt påverkade av de kraftiga...

ALCUR – Nominering till EuroHedge Award

Alcur Select är nominerad i sista rundan till 2018 års EuroHedge Awards i kategorin ”New Fund of the Year”. EuroHedge anses generellt som en av de mest gedigna utvärderarna av förvaltare i Europa.