ALCUR GROW MÅNADSBREV JUNI

I juni var utvecklingen i Alcur Grow svagt positiv med en uppgång på 0,1% för Andelsklass A och 0,1% för Andelsklass B. Idun, Exsitec och ISS var de starkaste bidragsgivarna. Ambea, Kindred och Thunderful var de aktier som hade största negativ påverkan på...

ALCUR GROW MÅNADSBREV MAJ

I april, fondens femte månad, var utvecklingen negativ med en nedgång på 0,3% för andelsklassen A och 0,4% för andelsklassen B. Idun, ISS och SBB var starkaste bidragsgivare. Ambea, Mercell och Ecoclime var de aktier som hade största negativ påverkan på avkastningen....

ALCUR GROW MÅNADSBREV

I april, fondens fjärde månad, var utvecklingen positiv med en uppgång på 8,8% för andelsklassen A och 8,8% för andelsklassen B. De starkaste bidragsgivarna var Rugvista (vi beskrev caset i föregående månadsbrev) som efter en start på börsen slutligen tog fart och...

ALCUR GROW MÅNADSBREV

ALCUR Grow var ”cornerstone” i två investeringar i mars. I mars, fondens tredje månad, var utvecklingen positiv med en uppgång på 8,64% för andelsklassen A och 8,58% för andelsklassen B. Många av er känner vår investerings strategi väl, men vi vill kort upprepa hur vi...

ALCUR GROW MÅNADSBREV

Portföljen har nu format sig i ALCUR Grow I samband med ett kundmöte i februari när vi beskrev fonden för en kund, fick vi svaret, ”det känns inte som en traditionell fond utan mer som en samling av de bästa investeringsidéerna”. Det är precis så vi vill att fonden...

ALCUR GROW MÅNADSBREV

Nu är vi igång med ALCUR Grow Nu har vi startat upp ALCURs tredje fond, ALCUR Grow. Det övergripande målet är att hitta aktier där vi ser en värdepotential på femton procent årligen – vi letar efter Nordens blivande storbolag. Vi har ingen ambition att skydda...