ALCUR GROW MÅNADSBREV SEPTEMBER

Avkastning Trots den negativa börsutvecklingen i september var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 2,4% respektive 2,3% för Andelsklass A och B. De starkaste bidragsgivarna var Bewi, Modulight och Catena Media. Bonesupport, Idun och Medcap tyngde...

ALCUR GROW MÅNADSBREV AUGUSTI

I juli var utvecklingen i ALCUR Grow positiv med en uppgång på 1,58% för Andelsklass A och 1,52% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Idun, Bewi och Catella. Kambi, Catena Media och Surgical Science tyngde avkastningen mest. I månadsbrevet för mars...

ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER

Bäste andelsägare, Alcur Fonder AB informerar härmed om ändringar i fondbestämmelserna för ALCUR, ALCUR Select, ALCUR Grow Alcur Fonder, org. nr 556703-4870, vill härmed informera om att Finansinspektionen den godkänt Bolagets ansökan om ändring av fondbestämmelserna...

ALCUR GROW MÅNADSBREV JULI

I juli var utvecklingen i Alcur Grow positiv med en uppgång på 4,4% för Andelsklass A och 4,3% för Andelsklass B. De starkaste bidragsgivarna var Volati, Surgical Science och Physitrack. Medan Kambi, Rugvista och Idun tyngde avkastningen mest. Iconovo – unik kunskap i...

ALCUR GROW MÅNADSBREV JUNI

I juni var utvecklingen i Alcur Grow svagt positiv med en uppgång på 0,1% för Andelsklass A och 0,1% för Andelsklass B. Idun, Exsitec och ISS var de starkaste bidragsgivarna. Ambea, Kindred och Thunderful var de aktier som hade största negativ påverkan på...

ALCUR GROW MÅNADSBREV MAJ

I april, fondens femte månad, var utvecklingen negativ med en nedgång på 0,3% för andelsklassen A och 0,4% för andelsklassen B. Idun, ISS och SBB var starkaste bidragsgivare. Ambea, Mercell och Ecoclime var de aktier som hade största negativ påverkan på avkastningen....