ALCUR FONDER inför nu så kallad begränsad teckning i fonden ALCUR från och med den 1 januari 2023 och i ALCUR Select från och med den 18 november 2022.

Vi gör detta för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder möjlighet att teckna andelar i våra fonder, utan att riskera att förvaltningsvolymen blir så stor att den hämmar en effektiv förvaltning av fonderna. Att teckningen begränsas innebär att vi vid respektive teckningstillfälle endast utfärdar fondandelar motsvarande ett på förhand bestämt belopp. När detta belopp nåtts kan inga fler fondandelar tecknas. Vi beslutar inför varje teckningstillfälle huruvida nya fondandelar ska utfärdas och i så fall upp till vilket belopp. Beslutet fattas och offentliggörs senast fem dagar innan sista handelsdag enligt fondbestämmelserna.

Vid de tillfällen då fondandelar utfärdas kommer teckning att ske i enlighet med den prioritetsordning som vid vart tillfälle finns publicerad på ALCUR FONDERs webbsida. Redan utfärdade fondandelar kommer inte att påverkas av detta beslut. Vill du veta mer om beslutet eller om du har andra frågor om fonderna är du varmt välkommen att kontakta oss.
Petter Mattsson petter.mattsson@alcur.se
Niclas Röken niclas.roken@alcur.se